پنج تذكر مهم به پنج مقام ارشد دولت نهم، ادامه‌ی مطلب

 

تذكــر اول :

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

            خواهشمند است برابر ماده 192 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي تذكر زير را ابلاغ و خلاصه آنرا در مجلس قرائت فرمائيد:

مخاطب : رياست محترم جمهوري اسلامي ايران جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد

خلاصه :

            1- صدور دستور به وزير محترم كشور جهت ابلاغ الحاق قانوني بخش اسماعيليه بلوك ب شهرستان جيرفت.

شرح :

حضرت آقاي رئيس جمهور، ‌اكنون سال‌هاي سال است كه مردم عزيز بخش اسماعيليه بلوك منتظر ابلاغ حكم قانوني الحاق بخش بزرگ و پر جمعيت خويش به شهرستان جيرفت هستند.

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد، حتي يك نفر هم مخالف اين الحاقيه پيدا نشد.

نام نماينده : علی زادسر     حوزه انتخابيه : جيرفت و عنبرآباد          

بسم الله الرحمن الرحيم

حضور شريف برادر مكرم جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد زيدعزه

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

با سلام و احترام

                به پيوست تصوير تذكر رسمي مورخ 28/1/87 نماينده مردم شريف جيرفت و عنبرآباد در مجلس شوراي اسلامي كه قرار بود توسط رياست محترم آن، در جلسه علني مورخ 28/1/87 خانه‌ي ملت قرائت گردد، جهت توجه جدي، خيلي فوري و خداپسندانه تقديم مي‌گردد.

قابل ذكر است :

                1- جلسه علني مجلس به علت به حد نصاب نرسيدن تشكيل نشد.

                2- بي‌‌صبرانه منتظر دستور قاطع و خيلي جدي و مشكل‌گشاي حضرتعالي هستم.

با تشكر و ابراز ارادت ؛

علي زادسر

تذكــر دوم :

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

            خواهشمند است برابر ماده 192 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي تذكر زير را ابلاغ و خلاصه آنرا در مجلس قرائت فرمائيد:

مخاطب : وزير محترم جهاد كشاورزي جناب آقاي مهندس اسكندري

خلاصه :

            1- خريد فوري پيازهاي توليد شده توسط كشاورزان زحمتكش جيرفت و عنبرآباد

2- تمهيدات لازم و جدي جهت مقابله با خشكسالي بسيار شديد سال جاري.

شرح بند اول:

جناب آقاي وزير، عصر ديروز 27/01/87 تعداد كثيري از پيازكاران محترم در مقابل سازمان جهاد كشاورزي جيرفت تجمع كردند و به شدت مضطرب و عصبي بودند.

نام نماينده : علی زادسر     حوزه انتخابيه : جيرفت و عنبرآباد

بسم الله الرحمن الرحيم

برادر گرامي جناب آقاي مهندس اسكندري زيدعزه

وزير محترم جهاد كشاورزي

با سلام و احترام

                به پيوست تصوير تذكر رسمي مورخ 28/1/87 نماينده مردم شريف جيرفت و عنبرآباد در مجلس شوراي اسلامي كه قرار بود توسط رياست محترم آن، در جلسه علني مورخ 28/1/87 خانه‌ي ملت قرائت گردد، جهت توجه جدي، خيلي فوري و خداپسندانه تقديم مي‌گردد.

قابل ذكر است :

                1- جلسه علني مجلس به علت به حد نصاب نرسيدن تشكيل نشد.

                2- بي‌‌صبرانه منتظر دستور قاطع و خيلي جدي و مشكل‌گشاي حضرتعالي هستم.

با تشكر و ابراز ارادت ؛

علي زادسر

تذكــر سوم :

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

            خواهشمند است برابر ماده 192 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي تذكر زير را ابلاغ و خلاصه آنرا در مجلس قرائت فرمائيد:

مخاطب : وزير محترم راه و ترابري

خلاصه :

            1- برقراري مجدد پروازهاي فرودگاه جيرفت

2- اجراي فوري مصوبه‌ي هيات دولت، مبني بر احداث راه آهن كرمان جيرفت و كهنوجهزين

3- چهار خطه شدن جاده مهم و پرخطر جيرفت كرمان

4- تسريع در كار عمليات جاده‌هاي : جيرفت اسفندقه ، جيرفت ساردوئيه راين و جاده‌ي عنبرآباد- مردهك نرگسان

نام نماينده : علی زادسر     حوزه انتخابيه : جيرفت و عنبرآباد

بسم الله الرحمن الرحيم

برادر گرامي جناب آقاي مهندس رحمتي زيدعزه

وزير محترم راه و ترابري

با سلام و احترام

                به پيوست تصوير تذكر رسمي مورخ 28/1/87 نماينده مردم شريف جيرفت و عنبرآباد در مجلس شوراي اسلامي كه قرار بود توسط رياست محترم آن، در جلسه علني مورخ 28/1/87 خانه‌ي ملت قرائت گردد، جهت توجه جدي، خيلي فوري و خداپسندانه تقديم مي‌گردد.

قابل ذكر است :

                1- جلسه علني مجلس به علت به حد نصاب نرسيدن تشكيل نشد.

                2- بي‌‌صبرانه منتظر دستور قاطع و خيلي جدي و مشكل‌گشاي حضرتعالي هستم.

با تشكر و ابراز ارادت ؛

علي زادسر

تذكــر چهارم :

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

            خواهشمند است برابر ماده 192 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي تذكر زير را ابلاغ و خلاصه آنرا در مجلس قرائت فرمائيد:

مخاطب : وزير محترم علوم، تحقيقات وفن‌آوری

خلاصه :

            ممانعت جدي و فوري از برنامه‌ي جيرفت زدايي فرهنگستان هنر كه قرار است توسط استهزاء كنندگان شعائر ديني انجام بگيرد.

خبر چگونگي آن به پيوست تقديم مي گردد.

نام نماينده : علی زادسر     حوزه انتخابيه : جيرفت و عنبرآباد

بسم الله الرحمن الرحيم

برادر گرامي جناب آقاي دكتر زاهدي زيدعزه

وزير محترم علوم، تحقيقات و فن‌آوري

با سلام و احترام

                به پيوست تصوير تذكر رسمي مورخ 28/1/87 نماينده مردم شريف جيرفت و عنبرآباد در مجلس شوراي اسلامي كه قرار بود توسط رياست محترم آن، در جلسه علني مورخ 28/1/87 خانه‌ي ملت قرائت گردد، جهت توجه جدي، خيلي فوري و خداپسندانه تقديم مي‌گردد.

قابل ذكر است :

                1- جلسه علني مجلس به علت به حد نصاب نرسيدن تشكيل نشد.

                2- بي‌‌صبرانه منتظر دستور قاطع و خيلي جدي و مشكل‌گشاي حضرتعالي هستم.

با تشكر و ابراز ارادت ؛

علي زادسر

تذكــر پنجم :

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

            خواهشمند است برابر ماده 192 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي تذكر زير را ابلاغ و خلاصه آنرا در مجلس قرائت فرمائيد:

مخاطب : وزير محترم امور اقتصاد و دارايي

خلاصه :

            1- راه اندازي عاجل و جدي گمرك فرودگاه جيرفت

نام نماينده : علی زادسر     حوزه انتخابيه : جيرفت و عنبرآباد

بسم الله الرحمن الرحيم

برادر گرامي جناب آقاي دكتردانش جعفري زيدعزه

وزير محترم امور اقتصاد و دارايي

با سلام و احترام

                به پيوست تصوير تذكر رسمي مورخ 28/1/87 نماينده مردم شريف جيرفت و عنبرآباد در مجلس شوراي اسلامي كه قرار بود توسط رياست محترم آن، در جلسه علني مورخ 28/1/87 خانه‌ي ملت قرائت گردد، جهت توجه جدي، خيلي فوري و خداپسندانه تقديم مي‌گردد.

قابل ذكر است :

                1- جلسه علني مجلس به علت به حد نصاب نرسيدن تشكيل نشد.

                2- بي‌‌صبرانه منتظر دستور قاطع و خيلي جدي و مشكل‌گشاي حضرتعالي هستم.

با تشكر و ابراز ارادت ؛

علي زادسر

نوشتن دیدگاه
تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید زادسرجیرفتی: مردم مسلمان با حضور یك‌پارچه در عید فطر تمام كدورت‌ها را دور ریخته و پس از یك ماه عبادت ، دل‌هایشان آماده یك زندگی مملو از معنویت و شادابی می‌شود ادامه . . . گروه استانها / حوزه همدان...

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل تمدن های تاریخی و مانا، در کنار آب ها و رودخانه‌ها، توسط کسانی که محل استقرار خود را، موطن همیشگی برگزیده اند، ساخته، پرداخته، و عالم گیر شده‌اند. بنابراین استعمال کلمه تمدن هلیل، غلط، غیرراست، و جیرفت زدا خواهد بود. احتمالآ در خاطر مبارکتان باشد که سال های سال...

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388 بنده‌ شك ‌ندارم ‌كه ‌جریان ‌نفاق، ‌كه ‌دست‌ نیاز به سوی ‌ترامپ ‌دراز كرده ‌است، هیچ آخوندی چه خوب و چه بد مثل خاتمی را، هیچ وقت قبول نداشته و ندارد، طراحان طرح آشتی ملی، به‌ چیزی ‌كمتر از سرنگونی نظام جمهوری ‌اسلامی ‌ایران و تسلط مجدد امریکا، رضایت ‌نخواهند...

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را تو در کمین نشسته‌ای تا انتقام ناکامی‌های چهل ساله‌ات را، از تار، تنبور، وافور، کاباره، رقاصه‌ها، قمار، شراب، مستی‌ها شبانه، خوردن و بردن شاهانه، و . و ...، همه و همه را، از امام و مولا و مقتدای مؤمنان و شهیدان و آزادگان، حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی، بگیری، که مثل...

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری قلم و بیان زادسرجیرفتی, [21.07.17 17:35] https://www.instagram.com/p/BWzzK9djf_b/ زادسرجیرفتی: از عید سعید فطر و شعر حماسی دکتر میثم مطیعی، و سخنان امروز نماینده محترم دانشجویان، قبل از خطبه‌های نماز جمعه، بوی خوش انقلاب و عصیان اهل ولاء، علیه اشرافیگری و کداخداپرستی استشمام می‌شود. به گمانم طولی نکشد که شعار "روحانی امریکایی،...

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره ما که جزو انقلابیان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، به راه، آمان و اهدافمان، آگاه، مؤمن، مصمم و جدی بودیم، و اکنون نیز، و تا زنده هستیم ان‌شاءالله چنینیم. بنده و مانند نگارنده، یقین و ایمان داشتیم که شکنجه دیدن در راه خدا، ثواب دارد، سرباز امام زمان علیه‌السلام...

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش امریکا که مثل کشور ما که نیست که رئیس جمهور بتواند حتی خدای‌ناکرده ساز مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران را هم، کوک کند. یا عناصر مخالف اصل نظام را، مسؤولیت بدهد. یا مقابل حکومت پنهان (رهبری) امریکا بایستد، هرگز، کما...

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2)

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2) اغلاط املایی تا دلتان بخواهد. زیاد خوانده و می‌خوانیم که "خواهش می‌کنم"، را خواهشاً می‌نویسند؟ "ثانیا"، را دوماً، "ثالثاً" را سوماً، ...، "تاسعاً"، را نهماً، و قس علی هذا. حالا هرچه بگویید آقا، در زبان فارسی تنوین نداریم. شما دکتر شدید، فوق لیسانس گرفتید، نماینده مجلس بوده‌اید، باید...

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان در استخر اختصاصی فرح دیبا در کوشک، و در حال شنا و در کمال سلامت جسم و تن، دعوت حق را لبیک گفته است، و اینک کسی نمی‌تواند به سبب مرگ اینچنینی آن مرحوم، بر نظام مردمسالاری دینی، انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای عظیم‌الشأن مدظله‌العالی، انقلابیون ولایتمدار، حزب‌الله راستین، اصول‌گرایان...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ... كسانی در انگلستان موفق شدند دكترا بگیرند كه تز دكتراشان را آنان برایشان معین كرده‌اند و اطلاعات ریز را از اینان گرفته‌اند، مثلاً گفته‌اند شما تز دكترایت را راجع به ایلات و قبایل ایرانی، شما راجع به ساخت و ساز مسكن در ایران، شما راجع به عملكرد سپاه پاسداران از...