"احمدی نژاد اسیر مشایی و در چنگال جنبش سبز و مزدور ناآخوندش خاتمی"
جناب آقای :
@ghomadin.ir
بدان که احمدی نژاد دیر زمانی است که امید جنبش امریکایی سبز و انگلیسی اسرائیلی بنفش است. رسانه های آنها را ببینید. نامه خاتمی به وی و پاسخ این به آن، خدمت و طرفداری مستقیم و غیرمستقیم احمدی نژاد ناعاقل و مشایی و باندشان به حسن کلید بنفش در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، مصاحبه‌های شدید همه نامبردگان بر ضد نظام خصوصا قوه قضائیه و . و ...، بهترین گواه بر سبز ته زرد درآمده احمدی نژادیهای اسیر مشایی و بقایی و . و ...، بهترین گواه بر این مدعی همی باشد. به نوشتن متن ، زادسرجیرفتی مفتخر است که تمام قدرتمندان دیروز و امروز سایه اش را با تیر می‌زنند. قسم نخورید که سوگندتان دروغ بزرگ خواهد بود. 
طلبه بسیجی 
علی زادسرجیرفتی 
تهران؛ 
۲۸ آبان ۱۳۹۶
 
قلم و بیان زادسرجیرفتی, [۱۹.۱۱.۱۷ ۱۹:۳۰]
https://www.instagram.com/p/BbrsWjDB-Af/
...