به خدا قسم، وقتی که امروز بخش‌هایی دیگر از سخنانی که مورد پسند آمریکای خونخوارترین، اسرائیل کودک‌کش‌ترین، انگلیس درنده‌ترین، و سبزوبنفش .‌.. ترین، واقع شده است، و ضدانقلاب اسلامی ایران بود را، که از دهان ... رئیس جمهور ناآخوندمان، بر سر و گوش برخی از دانشگاهیان پرتاب می‌شد، می‌شنیدم، خداوکیلی، بنی‌صدر ملعون و فراری را، در روز ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ می‌دیدم که عمامه سفید بر سر گذاشته است و همان تیپ سخنان را، غیرمستقیم بر علیه امام دوران مدظله العالی، یاوه‌سرایی می‌کند. زادسرجیرفتی؛
 تهران، مرکز، نه پایتخت ایران؛
 ۱۵ مهر ۱۳۹۶