زادسر: منطقی‌تر و كامل‌تر از اسلام هيچ دين و مكتبی وجود ندارد

پنج‌شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۸۵   ۱۲:۳۸    شماره‌ خبر : 69939
عضو كميسيون قضايی ـ حقوقی مجلس در گفت‌وگو با ايكنا: اديان و مكاتب با گفت‌وگو بهتر عرضه می‌شوند
حجت‌الاسلام و‌المسلمين علی زادسر عضو كميسيون قضايی – حقوقی مجلس

گروه سياسی: گفت‌‌وگوی تمدن‌ها مركزی است كه همه اديان و مكاتب مختلف بتوانند پيام خود را به بهترين شكل به ديگر اديان منعكس كنند و به آنها قدرت انتخاب دهند تا بهترين انتخاب را صورت دهند؛ از اين طريق اديان و مكاتب آنگونه كه هستند به بشر عرضه می‌شوند و بالطبع دين مبين اسلام انتخاب خواهد شد.

حجت‌الاسلام و‌المسلمين علی زادسر عضو كميسيون قضايی – حقوقی مجلس در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) با اشاره به برگزاری گفت‌وگوی تمدن‌ها گفت: بهترين سمبل معنا كننده گفت‌وگوی تمدن‌ها آيه شريفه «بشارت بر بندگانی كه سخنان را شنيده و بهترين را انتخاب می‌كنند» است.

منطقی‌تر و كامل‌تر از اسلام هيچ دين و مكتبی وجود ندارد

وی در ادامه تصريح كرد: گفت‌‌وگوی تمدن‌ها مركزی است كه همه اديان و مكاتب مختلف بتوانند پيام خود را به بهترين شكل به ديگر اديان منعكس كنند و به آنها قدرت انتخاب دهند تا بهترين انتخاب را صورت دهند؛ از اين طريق اديان و مكاتب آنگونه كه هستند به بشر عرضه می‌شوند و باالطبع دين مبين اسلام انتخاب خواهد شد، چرا كه انسان زيبا پسند است و منطقی‌تر، كامل‌تر وزيباتر از اسلام هيچ دين و مكتبی وجود ندارد.

 عضو كميسيون قضايی ـ حقوقی
بهترين سمبل معنا كننده گفت‌وگوی تمدن‌ها آيه شريفه «بشارت بر بندگانی كه سخنان را شنيده و بهترين را انتخاب می‌كنند» است.

زادسر افزود: اميدواريم گفت‌وگوی تمدن‌ها به معنای واقعی در جهان اتفاق افتد تا همگان بتوانند واقعيات همه اديان را ببينند و بشناسند و انتخاب كنند.

وی به نقش مخرب سخنان رهبر كاتوليك‌های جهان در تفاهم و نزديكی بين اديان و مذاهب اشاره كرد و با اشاره به بيانات مقام معظم رهبری، گفته‌های پاپ را توطئه استكبار و آمريكا دانست و اظهار داشت: ما معتقديم كه كليسا خصوصاً بعد از قرون وسطی و رنسانس توجيه‌گر قدرت و متصل به آنان بوده و به عنوان ابزاری برای نيل به اهدف قدرت‌طلبان مورد استفاده قرار گرفته است و در راستای همين فعاليت‌ها، پروسه طولانی مدت جنگ مذاهب قرار دارد، چنانچه در حال حاضر دنيای قدرت و صهيونيسم بين‌الملل در پی درگيری اديان و جنگ مذهب عليه مذهب است، چنانچه آمريكا خود اعلام كرده كه جنگ صليبی ديگری آغاز شده است؛ آنان با انتشار كاريكاتورهای مختلف نسبت به ذات اقدس پيامبرعظم (ص) اهانت و هتاكی كرده‌اند و اظهارات پاپ نيز برای برانگيختن احساسات مسلمانان جهان بيان شده است.

اين عضو كميسيون قضايی – حقوقی مجلس خاطر‌نشان كرد: پاپ عامل كسانی است كه به دين‌زدايی می‌پردازند و مبارزه با خدا و فطرت انسان‌ها در دستور كارشان قرار گرفته است و در اين راه، دين خاصی را مد نظر ندارند.

عدم آگاهی پاپ از مبانی اديان الهی

وی يادآور شد: عدم آگاهی پاپ از مبانی اديان الهی، بهترين دليل برای عدم صلاحيت رهبری وی در جهان مسحيت وپيروان اواست، چرا كه خواسته يا ناخواسته در اختيار صهيونيسم بين‌الملل قرارگرفته و دين‌زاديی در دستور كارقرار داده است.

 حجت‌الاسلام و‌المسلمين علی زادسر
عدم آگاهی پاپ از مبانی اديان الهی، بهترين دليل برای عدم صلاحيت رهبری وی در جهان مسحيت است، چرا كه خواسته يا ناخواسته در اختيار صهيونييسم بين‌الملل قرار گرفته و دين‌زاديی در دستور كار او قرار دارد.

نماينده مردم جيرفت وعنبرآباد تصريح كرد: صحبت‌های پاپ توطئه جديد غرب بود كه ازرهبر كاتوليك‌های جهان به عنوان يك سربازاستفاده كردند كه به دليل هوشياری وموج بيداری اسلامی كه در جهان اسلام گسترش يافته است، اين نقشه نيزهمانند توطئه‌های قبلی دشمنان اسلام با شكست مواجه شد.

زادسرهمچنين درادامه به وظيفه خطير نمايندگان شركت كننده در گفت‌وگوی تمدن‌ها اشاره كرد وافزود: روشنفكران برای مقابله با تفكرغربی شخص پاپ بايد درگفت‌وگوی تمدن‌ها با همه روشنفكران مسيحی، يهودی، و پيروان همه اديان الهی با زبان و فرهنگ و تمدن آن ملل ارتباط مناسبی برقرار نمايند و پيام اسلام را به همه آنان برسانند.

مبارزه با تحريف

وی درادامه گفت: بايستی با استفاده از ابزار پيشرفته فعلی جهان، اعم از اينترنت و ماهواره، اسلام را به قوم‌ها و ملل مخالف بشناسانند و با تحريف‌های جدی كه در خصوص اسلام صورت گرفته است مبارزه كنند. قرن‌هاست كه اين ستيز را به سركردگی ليبرال دموكراسی غربی آغاز كرده و چارچوب اصلی كار خود را مبارزه با اسلام قرار داده است.

 نماينده مردم جيرفت وعنبرآباد:
انتظاری كه ازمركز گفت‌وگوی تمدن‌ها می‌رود اين است كه دراين مركزازهرگونه شائبه سياسی پرهيز كنند واين پايگاه را درجهت گسترش علم ودين در جهان فعال كنند

اين عضو كميسيون قضايی – حقوقی مجلس خاطرنشان كرد: انتظاری كه ازمركز گفت‌وگوی تمدن‌ها می‌رود اين است كه دراين مركزازهرگونه شائبه سياسی پرهيز كنند واين پايگاه را درجهت گسترش علم ودين در جهان فعال كنند.

زاد سردرپايان به واقعه 11 سپتامبر اشاره كرد وگفت: انفجار برج‌های دوقلو درآمريكا، مبارزه با مسلمانان و اشغال عراق و افغانستان اين اظهارات را تصديق می‌كند كه قدرت‌طلبان به دنبال جنگ اديان و مذاهب هستند.

خبرگزاری قرانی ايكنا؛ زادسر: منطقی‌تر و كامل‌تر از اسلام هيچ دين و مكتبی وجود ندارد