این مساله وقتی جالب‌تر و البته شفاف‌تر می‌شود که مشخص می‌شود این ۱۴ نفر اعضای جامعه مدرسین هستند. تشکلی که که طی سالهای اخیر به خاطر مواضع دور از انقلاب هاشمی جزو مهمترین منتقدان و مخالفان او محسوب می‌شوند. هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود بخشی از جلسه انتخاب رهبری را اینگونه روایت می‌کند: « ابتدا به پیشنهاد اعضای جامعه مدرسین که عضو مجلس خبرگان بودند، آیت‌الله گلپایگانی مطرح شد. حدود ۱۴ نفر به ایشان رأی دادند. سپس پیشنهاد رهبری آیت‌الله خامنه‌ای مطرح شد.» ادامه . . .
 
 
 

هاشمی این‌بار جلسه انتخاب رهبری آیت‌الله خامنه‌ای را تحریف کرد

ماجرای ۱۴نفر و تلاش هاشمی برای معرفی جامعه مدرسین به عنوان مخالفان رهبری آیت‌الله خامنه‌ای/ چرا هاشمی همه آنچه در خبرگان گذشت را نمی‌گوید؟/ آیا ترسیم دوگانه‌های جعلی پس از ۲۵ سال با هدف انتقام از مخالفین نیست؟

به نظر می‌رسد این خاطره خلاف‌ واقع هاشمی رفسنجانی نیز مانند خیلی از خاطره‌های چند سال اخیرش بیش از آنکه ریشه در واقعیات داشته باشد، ریشه در حب و بغض‌های جناحی او دارد. تلاش هاشمی برای مخالف نشان دادن جامعه مدرسین با رهبری آیت‌الله‌خامنه‌ای و موج‌سواری رسانه‌های همسو با او با عناوینی مثل «۱۴نفر در خبرگان قصد دیگری داشتند» و «روایت آیت‌الله از آن ۱۴ نفر» را می‌توان به نوعی انتقام‌کشی از دفاع اعضای جامعه‌مدرسین از ولایت و رهبرمعظم انقلاب در برابر اقدامات و مواضع چندسال اخیر هاشمی دانست.

رجانیوز- گروه تاریخ انقلاب: سخنان صریح رهبرمعظم انقلاب در مراسم ۱۴ خرداد درباره تلاش‌‌ برخی برای تحریف شخصیت امام؛ آنقدر واضح بود که همگان متوجه شدند مهمترین و برجسته‌ترین مصداق این سخنان هاشمی رفسنجانی است، و شاید این توقع می‌رفت که او پس از این تذکر صریح رهبر انقلاب مدتی فتیله خاطرات خلاف‌واقعش را پایین بکشد. اما هاشمی که این روزها با ذکر خاطرات خلاف واقع و وارونه از امام و انقلاب و در سایه سکوت قبیله‌گرایانه موسسه نشر و تنظیم آثار امام؛ رهبری جریان تحریف را بر عهده دارد؛ این بار به ذکر خاطره‌ای خلاف‌واقع از جلسه خبرگان برای انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای پرداخت.

به گزارش رجانیوز هاشمی رفسنجانی تنها دو روز پس از سخنان رهبر انقلاب، در آغاز جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با ذکر خاطره‌ای ناقص و مبهم از جلسه خبرگان برای انتخاب رهبر پس از امام گفت: «در آن زمان ۱۴ نفر قصد داشتند جریان انتخاب رهبری را به نحو دیگری رقم بزنند که اکثریت اعضا با تصمیم قاطع خود، رهبری آیت‌الله خامنه‌ای را اعلام کردند.» او در ادامه با ذکر این نکته که رهبری شورایی وفردی مورد بحث و بررسی قرار گرفت می‌گوید: « شخص آیت‌الله خامنه‌ای در موافقت با رهبری شورایی سخنرانی کردند که در نهایت در رأی‌گیری، ۴۵ نفر به فرد و ۳۵ نفر به شورایی رأی دادند که در نتیجه با رد نظریه شورای رهبری، به انتخاب رهبری معظم انقلاب رسیدیم.»

این سخنان هاشمی رفسنجانی حاوی یک یا دو ایراد تاریخی از جمله «نادرست بودن ادعای سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای در موافقت با رهبری شورایی» است که در نگاه اول میتوان آنها را به حساب ضعف حافظه راوی آن گذاشت. اما جوسازی رسانه‌ای سایت هاشمی رفسنجانی و به تبع آن رسانه‌های زنجیره‌ای همسو با آن اتفاق افتاد نشان از عامدانه بودن آن داشت. پس از این سخنان هاشمی سایت‌ها و رسانه‌های زنجیره‌ای که همیشه نقش تکمیلی در بازتاب مواضع تحریفی هاشمی دارند سعی در پررنگ کردن مساله ۱۴ نفر کردند و به استناد سخنان او کوشیدند اینگونه القاء کنند که ۱۴ نفری که با رهبری آیت‌الله خامنه‌ای مخالف بوده‌اند همان ۱۴ نفری هستند که رهبری آیت‌الله گلپایگانی را مطرح کرده‌اند.

این مساله وقتی جالب‌تر و البته شفاف‌تر می‌شود که مشخص می‌شود این ۱۴ نفر اعضای جامعه مدرسین هستند. تشکلی که که طی سالهای اخیر به خاطر مواضع دور از انقلاب هاشمی جزو مهمترین منتقدان و مخالفان او محسوب می‌شوند. هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود بخشی از جلسه انتخاب رهبری را اینگونه روایت می‌کند: « ابتدا به پیشنهاد اعضای جامعه مدرسین که عضو مجلس خبرگان بودند، آیت‌الله گلپایگانی مطرح شد. حدود ۱۴ نفر به ایشان رأی دادند. سپس پیشنهاد رهبری آیت‌الله خامنه‌ای مطرح شد.»

طرح ناقص مساله ۱۴ نفر و همسان‌سازی آن با ۱۴ رای مخالف به رهبری آیت‌الله خامنه‌ای توسط هاشمی و مانور رسانه‌ای پس از آن؛ اینگونه مساله را جا می‌اندازد که لابد۱۴عضو جامعه مدرسین که پیشنهاد رهبری آیت‌الله گلپایگانی را مطرح کرده‌اند همان ۱۴ نفری هستند که به رهبری آیت‌الله خامنه‌ای رای نداده‌اند. به این ترتیب دوگانه‌ای غیرواقعی و جعلی شکل می‌گیرد که در یک سوی آن جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان مخالفان رهبری آیت‌الله خامنه‌ای و در سوی دیگر آن هاشمی رفسنجانی به عنوان مدافع رهبری ایشان قرار دارند. دوگانه غلطی که به مدد تلاش سنگین هاشمی و رسانه‌های همسو با او برای اثبات این نکته که خاطره‌گویی او از امام نقش اصلی را در تعیین آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری داشت تکمیل می‌شود.

این ادعاهای هاشمی در حالی است که اولا روایات حاضرین در جلسه تاریخی خبرگان اثبات کرده هاشمی از ذکر نقل قول امام درباره آیت‌الله خامنه‌ای امتناع می‌کرده و در نهایت با اصرار و داد و فریاد آیت‌الله مجتهد شبستری و چند نفر دیگر راضی به این کار شده است.

دوم اینکه اساسا دوگانه‌ای که هاشمی و رسانه‌های همسو با او ترسیم کرده‌اند وجود خارجی نداشته و اینگونه نبوده که پیشنهاد رهبری آیت‌الله خامنه‌ای در برابر پیشنهاد رهبری آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفته باشد و موافقین آیت‌الله گلپایگانی مخالفین آیت‌الله خامنه‌ای باشند. بلکه پس از رای‌آوردن فردی بودن رهبری، ابتدا رهبری آیت‌الله گلپایگانی و معاون رهبری بودن آیت‌الله خامنه‌ای توسط یکی از اعضای جامعه مدرسین مطرح می‌شود اما پس از مخالفت پررنگ اعضای خبرگان؛ تنها ۱۴ و به بنا بر برخی روایات ۱۳ رای می‌آورد. پس از آن نام آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان گزینه رهبری برده می‌شود و اینجاست که پس از فریاد آیت‌الله مجتهد شبستری و اصرار به هاشمی برای ذکر نقل قول امام، او خاطرات را نقل می‌کند. آیت‌الله شبستری این لحظه را اینگونه روایت می‌کند: «پس از روشن شدن تکلیف بحث شورا افراد را مطرح کردند. عده‌ای آیت‌الله گلپایگانی را پیشنهاد کردند و من دوباره از جا برخاستم و با صدای بلند به آقای هاشمی اعتراض کردم و گفتم من یادداشتی را به شما داده‌ام و الان وقت قرائت آن رسیده، پس آن را بخوانید. آقای رفسنجانی نوشته مرا خواندند و گفتند آقای شبستری می‌خواهد من که حضور داشتم و جزو شهود بودم توصیه‌های امام را در مورد آیت‌الله خامنه‌ای نقل کنم. آقای رفسنجانی رو به اعضای خبرگان کرد و گفت آقای شبستری از من می‌خواهند سخنان امام را به شما بگویم، آیا شما موافق هستید؟ همه اعضا گفتند «بله بگویید، اگر الان نگویید، پس کی می‌خواهید بگویید!»

سوم اینکه برخلاف آنچه هاشمی می‌کوشد القاء کند، چهره‌های مهمی از جامعه مدرسین مثل حضرات آیات مشکینی-که حتی طرفدار رهبری شورایی بودند- خزعلی، جنتی، طاهری خرم‌آبادی، سیدمهدی روحانی و احمدی میانجی به رهبری آیت‌الله خامنه‌ای رای مثبت داده‌اند و حتی آیت‌الله آذری‌قمی که مدافع رهبری آیت‌الله گلپایگانی بود جزو مدافعان رهبری آیت‌الله خامنه‌ای و از اصرارکنندگان به ایشان بوده است.

چهارم اینکه یکی دیگر از آفات جانبی ترسیم این دوگانه غیرواقعی، نشان‌دادن آیت‌الله گلپایگانی به عنوان شخصیتی در برابر رهبرمعظم انقلاب است. گویی که ایشان چهره‌ای بودند که در قطب مخالف آیت‌الله خامنه‌ای قرار داشتند و در این دوقطبی آیت‌الله خامنه‌ای پیروز میدان شده است. حال آنکه آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی در دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای یکی از مویدین ایشان بوده‌اند.

به نظر می‌رسد این خاطره خلاف‌ واقع هاشمی رفسنجانی نیز مانند خیلی از خاطره‌های چند سال اخیرش بیش از آنکه ریشه در واقعیات داشته باشد، ریشه در حب و بغض‌های جناحی او دارد. تلاش هاشمی برای مخالف نشان دادن جامعه مدرسین با رهبری آیت‌الله‌خامنه‌ای و موج‌سواری رسانه‌های همسو با او با عناوینی مثل «۱۴نفر در خبرگان قصد دیگری داشتند» و «روایت آیت‌الله از آن ۱۴ نفر» را می‌توان به نوعی انتقام‌کشی از دفاع اعضای جامعه‌مدرسین از ولایت و رهبرمعظم انقلاب در برابر اقدامات و مواضع چندسال اخیر هاشمی دانست. تلاش هاشمی برای بی‌اعتبار کردن دفاع جامعه‌مدرسین از ولایت و رهبرمعظم انقلاب، می‌تواند مقدمه‌ای برای حملات صریح‌تر بعدی در آستانه انتخابات خبرگان باشد. چرا که جامعه مدرسین به عنوان افرادی که مانع از ریاست هاشمی بر خبرگان شده‌اند، مهمترین مانع شاخه روحانیون نزدیک به فتنه به لیدری هاشمی هستند که در سر سودای راه‌یابی به خبرگان و بر کرسی ریاست نشاندن هاشمی را دارند.

=====

مخالفت صریح هاشمی با فرمایشات رهبری / کینه عجیب از دولت قبل

موضوع : اخبار مبارزکلیپ,سیاسی,هاشمی رفسنجانی بازدید ها : 4,683 بازدید ۱۴ دیدگاه

هاشمی از انتخابات یازدهم تا امروز چه می‌گوید؟

تخریب دولت گذشته؛

شاخص‌ترین محور سخنان حجت الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی

افزایش دیدارها و سخنرانی‌های هاشمی رفسنجانی در ماه‌های پس از انتخابات یازدهم نشان می‌دهد که وی قصد ندارد ظرفیت انتقاد از رفتارهای دولت گذشته را به این زودی‌ها رها کند.

هاشمی رفسنجانی پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم شیوه خاصی از رفتار را در تعاملات سیاسی خود پیش گرفت. حمایت مکرر از شیوه اعتدال و اعتدال گری و همچنین حمله جدی به افراطیون یکی از شاخص های اصلی سخنرانی ها و دیدارهای هاشمی رفسنجانی پس از ۲۴ خرداد ۹۲ است. انتقاد،‌ بدون توجه به دستاوردهای دولت های نهم و دهم، خط مشی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.

بیشتر شدن حجم دیدارها و پوشش آن در سایت شخصی هاشمی رفسنجانی با تیترهای تند، نشان می دهد که هاشمی رفسنجانی به گونه ای قصد دارد مشکلات کشور، از موضوعات اقتصادی گرفته تا تحریم و … را به عملکرد دولت قبلی منتسب کند.

نگاهی کوتاه به اظهارات هاشمی این سوال را پیش می آورد که آیا وی سعی دارد مشکلات امروز کشور را که بی شک باید با تدبیر دولت جدید حل شود، میراث دولت قبل نشان داده و حتی عدم توفیق دولت جدید در حل مشکلات را به دولت گذشته مربوط بداند؟

در ادامه، بخشی از سخنرانی های رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تیتر انتخابی توسط سایت شخصی هاشمی رفسنجانی می آید:

اگر هشت سال گذشته نبود امروز جزو کشورهای مقتدر بودیم

(دیدار با جمعی از خانواده شهدا و ایثارگران در حسینیه جماران۹۲/۷/۴)

کنایۀ آیت الله به وزیر سابق اطلاعات

(دیدار جمعی از دانشجویان و ایثارگران 4/7/92)

صحبت میهمانان که به پایان می رسد. آیت الله شروع به سخن می کند. اول خوش آمد گویی بعد یک تشکر از صحبت های میهمان و سپس هم یک شوخی معنادار.

آقای هاشمی می گوید آگر قبل از انتخابات این حرف ها را می زدید باید می رفتید اطلاعات جواب می دادید امّا حال باید اطلاعات به شما جواب بدهد! شوخی آیت الله مثل بمب سالن را می ترکاند. انگار همه تازه فهمیدند که چه اتفاقی در انتخابات افتاده؟!

پیش بینی هاشمی از آیندۀ اقتصاد کشور

(دیدار اعضای هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه ۳/۷/۹۲)

اگر با اصلاح سیاست خارجی، پرهیز از شاخص‌های افراطی و تسهیل مقررات اداری، راه را باز کنیم، ظرفیت‌های ایران، هر سرمایه‌گذاری را به سوی خود جذب می‌کند.

بن بست ساختن هنر نیست!

(دیدارهای جداگانه با جمعی از فعالان سیاسی در استان‌های فارس، یزد و خراسان شمالی ۲/۷/۹۲)

بن‌بست‌سازی سیاسی برای کشور را تصمیمی به دور از منافع ملی و اسلامی است. در این مقطع نیز مردم با هوشیاری به جهانیان اعلام کرده‌اند که اعتدال و منطق‌گرایی به عنوان یک اصل اسلامی، اساس سیاست‌‌های جمهوری اسلامی در ابعاد داخلی و خارجی است.

انعطاف نباشد، پیروزی در کار نیست

(دیدار اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ۲۷/۶/۹۲ )

آیت الله هاشمی رفسنجانی صلابت دینی و انعطاف اسلامی را لازمه زندگی شرافتمندانه دانست و با یادآوری مذاکرات رؤسای قوا با امام در ماه‌های پایانی ۸ سال دفاع مقدس گفت: هوشیاری امام در آن مقطع باعث شد که پیروزی سیاسی مکمّل پیروزی‌های نظامی ایران در جنگ باشد.

خائن و خادم را اشتباه نگیریم!

(دیدار جمعی از جوانان حزب اعتدال و توسعه و گروهی از فعالان سیاسی در مقطع انتخابات ریاست جمهوری ۲۶/۶/۹۲)

اگرچه افراد افراطی در مقاطعی از سالهای پس از انقلاب سعی کردند حاشیه‌های پیرایه‌ای را به متن اسلامی انقلاب بیفزایند، اما مردم که معنای اعتدال و جایگاه آن در همه ابعاد زندگی را خوب می‌دانند، با رویکردی عقلانی به صندوق‌های رأی ثابت کرده‌اند که رشد آگاهی عمومی بالاترین دستاورد انقلاب در مقطع فعلی بود.

پاسخگوی رشد منفی اقتصادی کیست؟

(دیدارهای جداگانه با اعضای هیأت مدیره انجمن بهره‌وری و مدیران ارشد و اعضای هیأت مدیره مؤسسه مالی و اعتباری عسکریه ۲۵/۶/۹۲)

در دورنمای ۸ درصدی رشد تولید ناخالص ملی ۲/۵ درصد را به بهره‌وری اختصاص داده بودیم که طی سالهای اخیر نه تنها محقق نشد، بلکه رشد منفی هم پیدا کرد.

عمق مشکلات، قابل گفتن نیست

(دیدار جمعی از علمای شهرستان مُهر از استان فارس ۱۹/۶/۹۲)

آیت الله هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه همه ابعاد، حجم و عمق مشکلات به جای مانده و پیش روی دولت، برای مردم قابل ذکر نیست، تاکید کرد: ولی باید با اتکاء به فضل خداوند و همت و تلاش بی‌وقفه مدیران خدمتگزار و همراهی مردم، به تدریج بر مشکلات فائق آمد.

رأی روستاها تصورات غلط را باطل کرد

(در جمع مردم روستای دلیر از توابع بخش مرزن‌آباد شهرستان چالوس ۱۳/۶/۹۲)

برخی تصور می کردند که نگاه سیاسی مردم شهرها با روستاها متفاوت است اما رای شما ثابت کرد که فاصله جغرافیایی در نگاه سیاسی مردم ایران هیچ تاثیری ندارد و این تصور غلط را باطل کرد.

عملکرد دولت قبل تنبیهی برای ماست

(در دوازدهمین سالگرد وفات آیت الله صالحی مازندرانی در مسجد جامع شیرگاه ۱۰/۶/۹۲)

آیت الله هاشمی ضمن بیان اینکه دولت باید وعده هایی را که داده عمل کرده و مردم نیز باید وعده ها را مطالبه کنند، تاکید کرد: عملکرد دولت قبلی تنبیهی برای ماست.

تاکید هاشمی بر رفع حصارهای امنیتی

(دیدار چند گروه مختلف از ایثارگران، آزادگان و تشکّل‌های دانشجوی ۶/۶/۹۲)

وظیفه جمهوری اسلامی حفظ کرامت شهروندان و شرط اخلاق انسانی، شکستن حصارهای امنیتی و ایجاد رفاه اجتماعی برابر برای اقلیت‌ها و اکثریت‌های قومی، مذهبی، دینی، نژادی و سیاسی است.

فضای امنیتی نتیجۀ دوری از اعتدال بود

(دیدار جمعی از نمایندگان اقشار مختلف فرهنگی، دانشگاهی، دانشجویی و دانش‌آموزی شرق مازندران و شهرستان نکا ۴/۶/۹۲)

آیت الله هاشمی رفسنجانی دروغ، ریاکاری، خلف وعده، دشمن‌تراشی، ایجاد فضای امنیتی، ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی مانند تورم، گرانی و بیکاری را نتیجه دوری از اعتدال دانست و تاکید کرد: با انتخاب میانه‌روی اسلامی توسط مسئولان، مردم بصورت طبیعی مسائل را در دست می‌گیرند که مصداق کامل استفاده از خردجمعی است.

رأی مردم همیشه باید حق النّاس باشد

(مراسم روز جهانی پزشک ۱/۶/۹۲)

مسئولان بدانند اگر در رای مردم دخالت کنند حق‌الناس است و یک روز باید جواب بدهند چراکه اگر ما به این جمله رهبر معظم انقلاب دقت کنیم از این به بعد همه انتخاب‌های ما باید سالم و طبق خواسته مردم باشد که این اتفاق افتاد.

ظلم کنندگان به حقوق مردم توبه کنند

(دیدار حجت الاسلام محمد موحد و جمعی از اقشار مختلف مردم استان کهگیلویه و بویراحمد ۳۱/۵/۹۲)

اگر شخص یا گروهی به واسطه تقصیر یا تصمیمات غلط عامدانه خود، به فرد یا جمعی ظلم کردند و یا حقی ضایع شد علاوه بر توبه به درگاه خداوند، باید در جهت احقاق حقوق ضایع شده نیز اقدام کنند.

ملّت ایران تدبیر کرد،آمریکا بی تدبیری نکند

(دیدار اقشار مختلف مردم شهرها و روستاهای استان قزوین ۱۵/۵/۹۲)

جای تأسف است که در نظام اسلامی و براساس آمارها بگوییم ثروتمندترین دولت تاریخ، بدهکارترین دولت بود، اما وقتی در همین آمار آرای بیش از ۵۰ درصدی یک نفر را در مقابل ۵ نفر دیگر نگاه و مقایسه می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که مردم با امید وارد شدند و ناامید کردن مردم، با هر توجیهی، گناهی نابخشودنی است.

باید فضای ۸ سال گذشته فراموش شود

(دیدار با خاویار سولانا ۱۳/۵/۹۲)

نباید بگذاریم فضای ۸ سال گذشته بین ایران و بعضی از کشورها، بر ادامه فعالیت‌ها نیز سایه اندازد، چون دوره جدیدی از سیاست خارجی و تعامل با دنیا براساس احترام و اعتماد متقابل آغاز شده است.

سازندگی با ۸ میلیارد،عدالت با ۸۰۰ میلیارد!

(دیدار با جمعی از مدیران ارشد حمل‌و‌نقل و فعالین اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و کارآفرینان استان لرستان و شهرستان کاشان ۱۱/۵/۹۲)

دوران سازندگی با هشت میلیارد دلار درآمد ارزی کشور شروع شد،علاوه بر بازسازی و سازندگی خرابی‌های ناشی از جنگ، تقاضاهای بسیاری از کشورهای آفریقایی و آسیای میانه برای استفاده از خدمات فنی و مهندسی ایران وجود داشت،ولی در دوره اجرایی هشت ساله اخیر کشور با حدود ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی، فرصت‌های بسیاری را برای صدور خدمات مهندسی و حفظ و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی از دست داد.

حق النّاس فقط برای انتخابات نیست

(دیدار جمع زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۷/۵/۹۲)

آیت الله هاشمی رفسنجانی ضمن هشدار درباره همزبانی افراطیون داخل و خارج کشور برای دشمن تراشی علیه ایران تاکید کرد: تعبیر حق الناس رهبری فقط برای انتخابات نبوده و همه باید به خواست مردم برای تغییر روش در اداره کشور و بازگشت به گفتمان اعتدال تمکین کنند.

امید مردم از انتخابات ناامید نشود

(در دیدار مسئولان و کارکنان سطوح مختلف مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲/۵/۹۲)

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تلاش برای مأیوس کردن مردم امیدوار به انتخابات را گناه نابخشودنی دینی و ملی دانست و تأکید کرد: خداوند قلوب مردم را متوجه کرد و با شعور و احساس مسئولیت در بدترین شرایط به میدان آمدند و باید از این موقعیت استفاده کنیم.

"تحجّر باید از دامن انقلاب پاک شود"

(در دیدار اعضای خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران و جمعی از فعالان اقتصادی استان مازندران ۲۵/۴/۹۲)

مردم و به‌ویژه جوانان نباید بگذارند رسوبات تحجّر و دگم‌اندیشی دوباره دامن انقلاب و کشور را بگیرد/ روستاییان در بمباران تبلیغات پرداخت یارانه ها، به کسی رأی دادند که بر تدبیر در امور و امیدواری به آینده تأکید می‌کرد.

"از کینۀ بی ریشه ها باکی ندارم"

(دیدار با خانواده سه شهید دوران دفاع مقدس ۱۹/۴/۹۲)

هرچه دارم از انقلاب است و تا زنده‌ام برای این انقلاب و این کشور نفس می‌کشم و ازکینه بدخواهان انقلاب و افراطیون بی‌ریشه نیز هراسی ندارم، البته آنان هم تاکنون از کینه توزی شان نتیجه معکوس گرفته‌اند.

واقعیت انتخابات ۹۲ از نگاه هاشمی

(دیدار یا جمعی از روحانیون و علمای استان خراسان رضوی ۱۴/۴/۹۲)

آیت الله هاشمی با اشاره به فشار های وارده از سوی آمریکا و غربی ها در گسترش تحریم ها گفت: برخی سیاست های غلط کشور را با مشکلاتی روبرو ساخت که باید با تعاملی سازنده با دنیا، آنها را تبدیل به فرصت نماییم.

"مردم شعارهای بی حاصل را کنار زدند"

(دیدار جمعی از فعالان سیاسی دانشگاه های مشهد و اصولگرایان و اصلاح طلبان میانه رو استان خراسان ۱۴/۴/۹۲)

آیت الله هاشمی رفسنجانی رأی قاطع مردم به اعتدال و جلوگیری از تندروی و افراطی گری در این انتخابات را نتیجه عملکرد نامطلوب و شعارهای بی محتوایی دانست که جامعه را دچار مشکلات عدیده ای کرد.

نباید در تعاملات جهانی مهجور بمانیم

(دیدار جمعی از اعضای اصلی و علی البدل چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران و اعضای ستاد اصلاح طلبان ۹/۴/۹۲)

آیت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به سالها مهجوریت ایران در فضای تعاملات سیاسی و اقتصادی جهان گفت: شاهدیم که آن فضای منفی رو به اصلاح می رود و الان وظیفه دولت و همه مسئولان است که برای ارتقای جایگاه ایران در جهان تلاش کنند.

افراط و زهدفروشی "پایداری" ندارد

(در دیدار خانواده های شهدای فاجعه هفتم تیر ۴/۴/۹۲)

تاریخ تکرار می‌شود و قطعاً در آینده نیز تکرار خواهد شد. آنچه ماندنی و پایدار است، خلوص و اخلاص است و ریاکاری، زهدفروشی و ظاهرسازی و افراط‌گری، موقتی، مقطعی و فانی است.

نسبت دادن افراط و افراطی گری به دولت گذشته و نقض آمارهای اقتصادی ارائه شده از سوی دولتمردان سابق در همه زمینه ها، بخش اصلی اظهارات آیت الله در اکثر سخنرانی های وی است.

هاشمی رفسنجانی که به اذعان خود دوره جدید را دوره اعتدال گرایی می داند دائما بر روی انتخاب شیوه ای معتدل از سوی جریان حاکم تاکید دارد، اما ترجیح می دهد درباره موضوعاتی مانند سبد کالا، اخراج و تهدید الهه راستگو از احزاب اصلاح طلب سکوت کرده و هیچ اظهارنظری له و یا علیه این رفتار چهره های نزدیک به خود نکند.

با توجه به نظرات پس از انتخابات هاشمی رفسنجانی می توان اینگونه برداشت کرد که ظاهرا قرار نیست پروژه بهره برداری از اشتباهات دولت گذشته برای حمایت از برخی ضعف های احتمالی دولت جدید پایان یابد و هاشمی رفسنجانی به عنوان چهره ای اثرگذار در این راستا تلاش می کند تا فرصت انتقاد از دولت گذشته به این زودی ها از دست نرود.

القای فضای ناامیدی و زیر سوال بردن اقدامات دولت های گذشته همواره یکی از مواردی است که رهبر انقلاب همواره نسبت به آن انتقاد داشته و این راه انتقاد را مردود دانسته اند.

نوشتن دیدگاه
تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید زادسرجیرفتی: مردم مسلمان با حضور یك‌پارچه در عید فطر تمام كدورت‌ها را دور ریخته و پس از یك ماه عبادت ، دل‌هایشان آماده یك زندگی مملو از معنویت و شادابی می‌شود ادامه . . . گروه استانها / حوزه همدان...

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل تمدن های تاریخی و مانا، در کنار آب ها و رودخانه‌ها، توسط کسانی که محل استقرار خود را، موطن همیشگی برگزیده اند، ساخته، پرداخته، و عالم گیر شده‌اند. بنابراین استعمال کلمه تمدن هلیل، غلط، غیرراست، و جیرفت زدا خواهد بود. احتمالآ در خاطر مبارکتان باشد که سال های سال...

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388 بنده‌ شك ‌ندارم ‌كه ‌جریان ‌نفاق، ‌كه ‌دست‌ نیاز به سوی ‌ترامپ ‌دراز كرده ‌است، هیچ آخوندی چه خوب و چه بد مثل خاتمی را، هیچ وقت قبول نداشته و ندارد، طراحان طرح آشتی ملی، به‌ چیزی ‌كمتر از سرنگونی نظام جمهوری ‌اسلامی ‌ایران و تسلط مجدد امریکا، رضایت ‌نخواهند...

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را تو در کمین نشسته‌ای تا انتقام ناکامی‌های چهل ساله‌ات را، از تار، تنبور، وافور، کاباره، رقاصه‌ها، قمار، شراب، مستی‌ها شبانه، خوردن و بردن شاهانه، و . و ...، همه و همه را، از امام و مولا و مقتدای مؤمنان و شهیدان و آزادگان، حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی، بگیری، که مثل...

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری قلم و بیان زادسرجیرفتی, [21.07.17 17:35] https://www.instagram.com/p/BWzzK9djf_b/ زادسرجیرفتی: از عید سعید فطر و شعر حماسی دکتر میثم مطیعی، و سخنان امروز نماینده محترم دانشجویان، قبل از خطبه‌های نماز جمعه، بوی خوش انقلاب و عصیان اهل ولاء، علیه اشرافیگری و کداخداپرستی استشمام می‌شود. به گمانم طولی نکشد که شعار "روحانی امریکایی،...

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره ما که جزو انقلابیان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، به راه، آمان و اهدافمان، آگاه، مؤمن، مصمم و جدی بودیم، و اکنون نیز، و تا زنده هستیم ان‌شاءالله چنینیم. بنده و مانند نگارنده، یقین و ایمان داشتیم که شکنجه دیدن در راه خدا، ثواب دارد، سرباز امام زمان علیه‌السلام...

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش امریکا که مثل کشور ما که نیست که رئیس جمهور بتواند حتی خدای‌ناکرده ساز مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران را هم، کوک کند. یا عناصر مخالف اصل نظام را، مسؤولیت بدهد. یا مقابل حکومت پنهان (رهبری) امریکا بایستد، هرگز، کما...

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2)

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2) اغلاط املایی تا دلتان بخواهد. زیاد خوانده و می‌خوانیم که "خواهش می‌کنم"، را خواهشاً می‌نویسند؟ "ثانیا"، را دوماً، "ثالثاً" را سوماً، ...، "تاسعاً"، را نهماً، و قس علی هذا. حالا هرچه بگویید آقا، در زبان فارسی تنوین نداریم. شما دکتر شدید، فوق لیسانس گرفتید، نماینده مجلس بوده‌اید، باید...

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان در استخر اختصاصی فرح دیبا در کوشک، و در حال شنا و در کمال سلامت جسم و تن، دعوت حق را لبیک گفته است، و اینک کسی نمی‌تواند به سبب مرگ اینچنینی آن مرحوم، بر نظام مردمسالاری دینی، انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای عظیم‌الشأن مدظله‌العالی، انقلابیون ولایتمدار، حزب‌الله راستین، اصول‌گرایان...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ... كسانی در انگلستان موفق شدند دكترا بگیرند كه تز دكتراشان را آنان برایشان معین كرده‌اند و اطلاعات ریز را از اینان گرفته‌اند، مثلاً گفته‌اند شما تز دكترایت را راجع به ایلات و قبایل ایرانی، شما راجع به ساخت و ساز مسكن در ایران، شما راجع به عملكرد سپاه پاسداران از...