ای کاش "رئیس جمهور" محترم منتخب و "مشاوران" دلسوز او، قبل از مراسم «تنفیذ یازدهم» بخوانندادامه . . .

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
به استقبال «تنفيذ» دهم

1-، اولين منتخب مردم شريف ايران اسلامی در زمستان سال 1358، متأسفانه عامل دشمن از كار درآمد، و بر ضد اهداف مقدس انقلاب اسلامی، و سياست‌های الهی بنيان‌گذار جمهوری اسلامی ايران، و خلاف دستورات مطاع امام خمينی قدس‌سره‌الشريف، اقدام و عمل كرد، و با صدای بلند جيغ و داد به راه انداخت كه رهبر من مصدق است، و از سوی ملت مسلمان ايران پاسخ شنيد، «حالا كه رهبرت مصدق شده، رأی ما را پس بده»، و تعدادی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی دوره‌ی اول، به تبع از ملت، كه اربابان آنان بودند، طرح عدم كفايت سياسی رئيس جمهور را مطرح، و سرانجام به تصويب مجلس رسانيدند، و بالاخره حضرت امام هم، برابر نص قانون اساسی، آن خائن به ملك و ملت را، عزل كرد.

 آن بی لياقت كم‌جنبه كه خودخواهی مرامش، ديكتاتوری مقصدش، و نوكری اجانب و جاسوسی اجنبی، آرمانش بود، از خشم ملت، با آن افتضاح گريخت. آن خودشيفته‌ای كه كيش شخصيتی خود را، در "كيش شخصيت" نوشته‌ی خودش، پنهان كرده بود، برای جلب اعتماد مردم مسلمان و خمينی‌گرای ايران اسلامی، در وقت بيرون آمدن از منزل حضرت امام در جماران (يكی از ملاقات‌هايی كه باحضرت امام داشت)، نامزدی خود را اعلان داشت و چنين القاء كرد كه من (بنی‌صدر)، بعد از مشورت با امام و موافقت آن روح بلند و به ملكوت اعلی پيوسته، در اولين انتخابات رياست جمهوری، نامزد خواهم شد.

اين انسان كج انديش و خبيث كه در هنگامه‌ی تنفيذ حكمش، باز هم برای مردم فريبی، به ظاهر دست حضرت امام را بوسيده است، بعد از فرار پرخفت و دزدوارش، می‌گويد، چون امام را در بيمارستان و بر روی ويلچر آوردند تا مراسم تنفيذ را انجام بدهد، دلم به حالش سوخت و دستش را بوسيدم.

 

آن احمق مغرور كه مزدور بيگانه نيز بود، در عمل، سخن حكيمانه‌ی سعدی عليه‌الرحمه را ثابت كرد و غزل نغز او را به تصوير كشانيد كه ابياتی از آن را عرضه می‌دارد :

دود اگر بالا نشيند کسر شان شعله نيست

روی دريا خس نشيند قعر دريا گوهر است

آهن و فولاد هر دو از يک کوره آيند برون    

آن يکی شمشير گردد ديگری نعل خر است

نا کسی گر از کسی بالا نشيند عيب نيست 

 جای چشم ابرو نگيرد گر چه او بالاتر است

کره اسب از نجابت در تعاقب می‌رود         

کره خر از خريت پيش پيش مادر است

و يا شعر ديگر :

من از روييدن خار سر ديوار دانستم

كه ناكس كس نمی گردد بدين بالا نشينی‌ها

2- سرنوشت دومين منتخب مردم شريف ايران اسلامی، نيز بر همگان روشن است و جمله‌ی اهل دين و دنيا در ايران و جهان می‌دانند كه در حقيقت شهيد رجايی، به جای چهار و يا هشت‌سال خدمت به عنوان رئيس جمهور، اينك 28 سال است كه با عنوان رئيس جمهور شهيد، مشغول خدمت‌رسانی به نظام مقدس ولايت مطلقه‌ی‌فقيه و ولی نعمت‌های خويش، يعنی مردم مسلمان ايران است، و اين خدمت آن‌چنان مؤثر و كارساز بوده و هست، كه رئيس جمهور دوره‌ی نهم نيز چون محبوبيت شهيد رجايی را در جامعه می‌دانست، سعی كرد تا در روزگار تبليغات انتخابات دوره‌ی نهم، خود را در قول و فعل به شكل و شمايل «رجايی» در بيآورد، و همانند او بر گونه‌ی فقيران عزتمند بوسه بزند و به طرفداران خود نيز آموخته بود كه بگويند "صل علی محمد، بوی رجايی آمد"، و با تمسك به مشی و منش رئيس جمهور شهيد، و . و . . .، نظر مردم را جلب ساخت و رأی آنان را گرفت.

       

3- سومين و چهارمين منتخب رياست جمهوری، كه نيازی به توضيح ندارند و اگر هم داشته باشند، مظروف اين ظرف نيستند، چون‌كه در اهداف اين نوشتار نمی‌گنجند.

 

4-  پنجمين و ششمين انتخابات رياست جمهوری هم با كمترين دغدغه برگزار شدند و رقيبی جدی و قابل اعتنا نداشتند و برگزيده‌ی آن‌ها اجمالاً عاقبت به خير شد و تا پايان دو دوره‌اش، ضمن خدمات بسياری كه ارائه كرد، مشكل خاصی را نيز، برای نظام اسلامی و رهبری معظم آن، ايجاد نكرد.

 

  5- اما ياللعجب از رياست جمهوری دوره‌های هفتم و هشتم، كه چه بنويسم كه نشايد و مثنوی هفتاد من كاغذ خواهد شد، فقط اگر می‌خواهيد، مشتی از آن خروارها را مستحضر بشويد، «اينجا» را  Description: http://media.farsnews.com/Media/8711/Images/jpg/B0615/B0615885.jpg،كنيد، و همچنين «اينجا» Description: http://thumbp2.mail.vip.ac4.yahoo.com/tn?sid=1561394739&mid=AC9hk0UAAJInSUT5OQe5zWblMNQ&partid=9&f=634&fid=Inboxرا.

 

6-  لطفاً به نويسنده اجازه بدهيد كه از رئيس جمهور دوره‌ی نهم در آينده بگويد، وليكن اجمالاً مستحضر باشيد كه از محاسن و معايب دكتر احمدی‌نژاد بسيار گفته و نوشته است و در آينده نيز چنين خواهد كرد. در صورتی كه مايل هستيد تا از ماجراهای زادسرجيرفتی و رئيس جمهور نهم، اطلاعاتی را به دست بياوريد «اينجا» Description: http://thumbp2.mail.vip.ac4.yahoo.com/tn?sid=1561394739&mid=ACphk0UAABUmSbqPKQ6vkH22dxU&partid=2&f=634&fid=Inboxرا كليك كنيد.

 

7- اما خدا به خير بگذراند از منتخب رياست جمهوری دوره‌ی دهم، كه آغاز نيكويی نداشت، ولی فعلاً  همگان را نگران ساخته است و بايد در روز تنفيذ و همين‌طور «تحليف»، ملت و مجلس را، از نگرانی به در بياورد و حزب‌الله و بسيجيان را خشنود بگرداند. چنانچه مايل هستيد تا اندكی از ماجرا را به ياد بياوريد «اينجا»Description: http://tbn0.google.com/images?q=tbn:UmqwC3tCLi22DM:http://mts110.persiangig.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86%2520%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8/05.jpg را نيز كليك كنيد.

بنابر آنچه كه گذشت، غرض اصلی اين قلم و اين سطور، پرداختن به بخش‌های از احكام صارده از سوی امام خمينی در انتصاب منتخبين مردم در انتخابات‌های چهارگانه‌ی رياست جمهوری می‌باشد، و همچنين قسمت‌هايی از احكامی را كه جانشين به حق و فرزانه‌اش، كه حقيقتاً "خمينی" ديگری است‌، برای منتخبين پنجگانه‌ی نامزدهای موفق انتخابات‌های پنجگانه صادر كرده است، و منتظر كيفيت و مطالب برجسته‌ی حكم ششم معظم‌له، برای نامزد به دست آورنده‌ی رأی اكثريت قاطع مردم ايران در انتخابات دهم رياست جمهوری، در روز مبارك 12 مرداد 1388، نيز هستيم، كه صادر خواهد كرد و منتخب دهم را به عنوان رئيس جمهور دولت چهارسال آيند، منصوب می‌كند.

 با عرض معذرت از حضرت امام خمينی قدس‌الله نفسه‌الزكيه، و حضرت آيت‌الله معظم خامنه‌ای كبير مدظله، ذكر اين نكته را ضروری می‌داند كه نگارنده اگر چه قسمت‌هايی از متون احكام مورد اشاره را، در انتهای اين نوشتار، متذكر می‌گرد، وليكن به بهانه‌ی «تنفيذ» دوره‌ی دهم، برداشت‌های شخصی خويش را از احكام مطمح نظر، و با ادبيات خاص خود، تقديم می‌دارد.

اول، حكم حضرت امام خمينی، نسبت به انتصاب آن خائن فراری، كه امام او را می‌شناخته است و به او هم رأی نداده است. اما متأسفانه او توانسته است به هر طريق ممكن و با حيله و تزوير، رأی صائب ملت ايران را از آن خود بگرداند :

 (نقل به مضمون)، آقای بنی‌صدر، يادت نرود كه انتصاب امروز شما به رياست جمهوری اسلامی ايران توسط ما (امام خمينی)، بر اساس اصل 110 قانون اساسی است، كه نشأت گرفته از "قرآن"، "عترت"، "عقل"، "اجماع" و "خدمات" و "زحمات" هزارساله‌ی "علما"ی بزرگ متقدم و متأخر جهان اسلام و تشيع می‌باشد.

 اگرچه مردم عظيم‌الشأن ايران شما را انتخاب كرده‌اند، اما بدان و آگاه باش، كه برابر نص قانون اساسی، تا قبل از ابلاغ حكم انتصابی كه اينك با انشاء و امضای ولی فقيه(امام ره) صادر شده است، رئيس جمهوری اسلامی ايران به صورت قانونی نبوده‌ايد، و اگر با اين عنوان سخنی گفته‌ايد و يا عملی را انجام داده‌ايد، خلاف قانون كرده‌ايد، اما از حالا به بعد، شما رسماً رئيس جمهور قانونی جمهوری اسلامی ايران، كه مجری قانون اساسی است، هستيد.

آقای رئيس جمهور، با تنفيذ آرای ملت عزيز و ولايتمدار ايران به وسيله‌ی ولايت مطلقه‌ی فقيه، الآن شما رئيس جمهور شده‌ايد، بنابراين، مطابق همان قانونی كه تو را رئيس جمهور نمی‌داند مگر اين‌كه ولايت مطلقه‌ی فقيه، انتخابت را تأييد و تنفيذ بكند،  ولايت فقيه، با اختياراتی كه از اصل 110 قانون اساسی دارد، می‌تواند عزلت را نيز امضاء و اجرا بكند، پس يادت نرود كه بايد در چارچوب احكام قرآن، تعاليم اسلام، و سياست‌های ولايت فقيه، از اختيارات قانونی خود استفاده كنيد، و در صورت تخلف، ولو اين‌كه مجاری قانونی مانند مجلس و ديوان عالی، عدم صلاحيتت را تأييد نكنند، من در عزل تو از اين جايگاه بلند، لحظه‌ای درنگ نخواهم كرد.

دوم، (نقل به مضمون)، آقای رجايی، اين حكم انتصاب شما به رياست جمهوری اسلامی ايران است توسط بنده كه ولی فقيه جامع‌الشرائط هستم، صادر شده است، و حتماً كه می‌دانيد كه مشروعيت تمام امورات اين جمهوری، كه اسلامی است، بر می‌گردد به تأييد و تنفيذ من. پس مبادا گمان كنی كه هر كاری كه دل خودت خواست، می‌توانيد انجام بدهيد، و يا اشخاص خاصی بگويند كه ممكن است مريد آنان هم باشی، هرگز. مطمئن باش كه اگر به دستورات قرآن گردن ننهيد و قوانين اسلام را نقض بكنید و تابع سياست‌های ولايت مطلقه‌ی فقيه نباشيد، ديگر رئيس جمهور اسلامی ايران نخواهی بود، حتی قبل از عزل شما توسط ولی فقيه.

سوم، (نقل به مضمون)،  اعطای حكم انتصاب حضرت آيت الله‌العظمی خامنه‌ای، توسط حضرت امام خمينی رضوان الله عليه، حاوی همان مضامين ذكر شده‌ی بالاست، ولی به صورتی لطيف و مليح. علاوه‌ی بر آن‌ها دو نكته‌ی اساسی ديگر راجع به منتخب سوم مردم ايران به رياست جمهوری، موجود است كه حكايت‌گر اطمينان خاص و اعتماد ويژه‌ی امام «خمينی»، بس بزرگ، به آية‌الله «خامنه‌ای» بزرگ، هستند، و آن دو مهم، عبارتند از :

الف – حضرت امام در آن روزگار، جانشين به حق خودش را در اين دوران، به عنوان خدمتگزار اسلام و مردم، حامی اقشار مستضعف، مخالف شديد كفار و پرمهر و عطوف، با ايرانی‌ها، اعم از مسلمان و غيرمسلمان، معرفی می‌كند.

ب – خمينی آن سال‌ها، از خمينی اين سال‌ها، جداً می‌خواهد كه در آينده هم، همانند گذشته باشد، و بلافاصله چنين بودنش را تضمين می‌دهد، و اعتماد خودش را به فرزند برومند و شاگرد برجسته‌اش، به سمع و نظر ايرانيان و جهانيان می‌رساند، و عدم انحراف خامنه‌ای را، از قرآن، عترت، عقل و اجماع، به رخ می‌كشاند.

چهارم، منصوب كردن آيت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به رياست جمهوری، توسط همرزم پنجاه ساله‌اش كه بنا بر توجهات ولی عصر و شايستگی‌های اكتسابی خودش، اينك ولی امر مسلمين است و اطاعتش بر هاشمی‌رفسنجانی‌ها، نيز واجب است، با همان كيفيت منصوب شدن حضرت آقا، توسط حضرت امام است، ولی ظرافت و ملاحتش، بيشتر است.

پنجم، احكام انتصابی حضرت آيت‌الله معظم خامنه‌ای كبير مدظله‌العالی، برای حجت‌الاسلام خاتمی طی دو دوره با همان چارچوب احكام قبلی، و با برجسته ساختن استكبارستيزی انقلاب اسلامی، و نوكری ويژه برای ملت، كه رئيس جمهور بايد متبلور آن باشد، صادر شده‌اند.

ششم، در حكم انتصاب دكتر احمدی‌نژاد، نيز چارچوب همان است.

نكات حائز اهميت در نه(9) حكم انتصابی كه توسط ولايت مطلقه‌ی فقيه ، برای رؤسای جمهور نه‌گانه، صادر شده است، اين نكات هستند كه به صورت مستقيم و غير مستقيم، مورد عنايت بوده‌اند :

1-      در جمهوری اسلامی هيچ چيز رسميت ندارد و قانونی نيست مگر با امضای ولی فقيه جامع‌الشرائط.

2-      نصب رئيس جمهور با رهبری است و اگر او تنفيذ نكند، منتخب مردم، رئيس جمهور، نخواهد شد.

3-      انتصاب منتخب مردم به رئيس جمهوری اسلامی ايران، تا زمانی وجاهت دارد كه احكام قرآن را عمل كند و دستورات ولايت مطلقه‌ی فقيه را مطاع بداند، و در عمل نيز ثابت كند

4-      عزل رئيس جمهور در صورت تخلف، از اختيارات رهبری، و در نهايت با قدرت او تحقق می‌يابد.

در پايان دگرباره متذكر می‌گردد كه اين نوشته اين هدف مقدس را تعقيب می‌كرد كه در خاطر دكتر احمدی‌نژاد منتخب محترم دوره‌ی دهم بماند و يادش نرود كه اگر در طی چهار سال گذشته، تنفيذ، پشتيبانی هر چند روز يك‌بار، و عنايت خاص ولايت فقيه، به ايشان نبود، هرگز رئيس جمهور نمی‌شد و اگر رهبری تنفيذ هم می‌كرد، ولی لاينقطع حمايت نمی‌كرد، دولت نهم، چند ماه هم دوام نمی‌آورد.

با توجه به جميع جهات و فارغ از دونطق تلويزيونی زنده‌اش به عنوان رئيس جمهور دهم و انتصابات غريب روزهای اخيرش، كه هر دو بر خلاف بوده‌اند، چه خوب است كه دكتر "احمدی‌نژاد" در مراسم "تنفيذ"، دگرباره التزام عملی خود را از مقام رفيع "ولايت مطلقه‌ی فقيه"، به همگان اعلام كرده، و در مقام عمل نيز، اين مهم را، به اثبات برساند، و نوكری خود را برای يكايك ايرانيان عزيز، با افتخار و صدايی بلند اذعان، و به سمع و نظر يران و جهان برساند، زيرا كسانی هم كه به او رأی نداده‌اند، همانند رأی دهندگان به ايشان، ولی‌نعمتانش بوده و هستند، و ايضاً از كسانی هم كه در تبليغات انتخاباتی‌اش، مورد جفای جنابش واقع شده‌اند، دلجويی(عذرخواهی) نمايد، و ديگر نگويد و نكند، آنچه را كه اين روزها كرد و گفت

منتظريم تا دست‌بوسی مجدد ايشان را از مقام منيع ولايت مطلقه‌ی فقيه كه نايب امام زمان عليه‌السلام است، در محضر ملت ايران و مردم جهان، ببينيم و تعهداتی را كه به عنوان بسيجی از رئيس جمهور، انتظار داريم، مستمع باشيم. ان‌شاءالله.

طلبه‌ی بسيجی؛

زادسرجيرفتی (1388/05/09)

متن بخشی از حكم امام برای "بنی‌صدر"؛

«... بر حسب آن که مشروعیت آن (انتخاب رئیس جمهوری) باید به نصب فقیه جامع‌الشرایط باشد، اینجانب به موجب این حکم، رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم. لکن تنفیذ و نصب اینجانب و رأی ملت مسلمان ایران، محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسة اسلام و تبعیت از قانون اساسی اسلامی ایران . . . ». ( 15/11/1358: صحیفة نور، ج 11، ص 260).

در حکم تنفیذ ریاست جمهوری "محمدعلی رجایی" از سوی امام خمینی قدس‌سره :

«... و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد، اینجانب رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری ایران منصوب نمودم و مادام که ایشان در خط اسلامی عزیز و پیرو احکام مقدس آن می‌باشند و از قانون اساسی ایران تبعیت و در مصالح کشور و ملت عظیم‌الشأن در حدود اختیارات قانونی خویش کوشا باشند و از فرامین الهی و قانون اساسی تخطی ننمایند، این نصب و تنفیذ به قوت خود باقی است و اگر خدای ناخواسته بر خلاف آن عمل نمایند، مشروعیت آن را خواهم گرفت...». ( 11/05/1360، صحیفة نور، ج 15، ص 76)

حضرت امام راحل (ره) در حکم تنفیذ ریاست جمهوری "حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای" نیز چنین مرقوم فرموده‌اند:

 « . . اینجانب ... رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم و رأی ملت مسلمان متعهد و تنفیذ آن محدود است به این که ایشان به همان نحو که تاکنون خدمتگزار اسلام و ملت و طرفدار قشر مستضعف و به حکم قرآن کریم اشداء علی‌الکفار رحماء بینهم بوده‌اند، از این پس نیز به همان تعهد باقی باشند و از طریق مستقیم انسانیت و اسلام انحراف ننمایند که ان‌شاء‌الله نمی‌نمایند . . . ». ( حکم تنفیذ ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای، مجد پانزدهم، ص 179 و 180).

«اینجانب ضمن سپاس مجدد از الطاف نهان و آشکار حضرت حق تعالی جلت عظمته، به پیروی از ملت عظیم‌الشأن و با معرفت به مقام و مرتبت یاور صمیمی امام و شخصیت برجستة نظام جمهوری اسلامی و بازوی توانا و زبان گویای آن جناب "آقای هاشمی رفسنجانی" دامت تأییداته، رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌کنم. و بدیهی است که این رأی و تنفیذ تا زمانی که ایشان در همان صراط مستقیم و نورانی که عمر شریف خود را تاکنون در آن گذرانیده‌اند، یعنی راه دفاع از اسلام ناب محمدی (ص) و مجاهدت برای تحقق حاکمیت کامل قرآن و عمل به شریعت و طرفداری از محرومین و مستضعفین و کوشش برای ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و استقرار عدالت اجتماعی راه خود را ادامه دهند که البته چنین خواهد بود». (پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (khamenei.ir)، بخش پیام‌ها و نامه‌ها).

 

رئیس جمهور" محترم منتخب . . . ادامه . . .

=====

=============

وب سايت دكتر حسن روحاني

دیدگاه‌ها   

#3 ناشناس 1392-05-15 05:26

همین شماها با توقعات بیجاتون از احمدی نژاد باعث شدید تا کسی بیاد سرکار که هرروز تن و بدنمون بلرزه تا اینکه نکنه یوقت این آقایون یوقت حرفی کاری علیه انقلاب و نظام و دینمون نزننند و کاری نکنند که شرمنده امام و شهدا بشیم
نقل قول کردن

#2 mostafa 1392-05-10 02:15

با سلام و عرض ارادت
انشالله که آقای احمدی نژاد مطالب سایت حضرتعالی را مطالعه نموده و آویزه گوش مبارکش نماید تا بداند هر عملی حساب و کتابی دارد
نقل قول کردن

#1 mostafa 1392-05-10 02:14

با سلام و عرض ارادت
انشالله که آقای احمدی نژاد مطالب سایت حضرتعالی را مطالعه نموده و آویزه گوش مبارکش نماید تا بداند هر عملی حساب و کتابی دارد
نقل قول کردن
نوشتن دیدگاه
تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید زادسرجیرفتی: مردم مسلمان با حضور یك‌پارچه در عید فطر تمام كدورت‌ها را دور ریخته و پس از یك ماه عبادت ، دل‌هایشان آماده یك زندگی مملو از معنویت و شادابی می‌شود ادامه . . . گروه استانها / حوزه همدان...

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل تمدن های تاریخی و مانا، در کنار آب ها و رودخانه‌ها، توسط کسانی که محل استقرار خود را، موطن همیشگی برگزیده اند، ساخته، پرداخته، و عالم گیر شده‌اند. بنابراین استعمال کلمه تمدن هلیل، غلط، غیرراست، و جیرفت زدا خواهد بود. احتمالآ در خاطر مبارکتان باشد که سال های سال...

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388 بنده‌ شك ‌ندارم ‌كه ‌جریان ‌نفاق، ‌كه ‌دست‌ نیاز به سوی ‌ترامپ ‌دراز كرده ‌است، هیچ آخوندی چه خوب و چه بد مثل خاتمی را، هیچ وقت قبول نداشته و ندارد، طراحان طرح آشتی ملی، به‌ چیزی ‌كمتر از سرنگونی نظام جمهوری ‌اسلامی ‌ایران و تسلط مجدد امریکا، رضایت ‌نخواهند...

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را تو در کمین نشسته‌ای تا انتقام ناکامی‌های چهل ساله‌ات را، از تار، تنبور، وافور، کاباره، رقاصه‌ها، قمار، شراب، مستی‌ها شبانه، خوردن و بردن شاهانه، و . و ...، همه و همه را، از امام و مولا و مقتدای مؤمنان و شهیدان و آزادگان، حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی، بگیری، که مثل...

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری قلم و بیان زادسرجیرفتی, [21.07.17 17:35] https://www.instagram.com/p/BWzzK9djf_b/ زادسرجیرفتی: از عید سعید فطر و شعر حماسی دکتر میثم مطیعی، و سخنان امروز نماینده محترم دانشجویان، قبل از خطبه‌های نماز جمعه، بوی خوش انقلاب و عصیان اهل ولاء، علیه اشرافیگری و کداخداپرستی استشمام می‌شود. به گمانم طولی نکشد که شعار "روحانی امریکایی،...

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره ما که جزو انقلابیان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، به راه، آمان و اهدافمان، آگاه، مؤمن، مصمم و جدی بودیم، و اکنون نیز، و تا زنده هستیم ان‌شاءالله چنینیم. بنده و مانند نگارنده، یقین و ایمان داشتیم که شکنجه دیدن در راه خدا، ثواب دارد، سرباز امام زمان علیه‌السلام...

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش امریکا که مثل کشور ما که نیست که رئیس جمهور بتواند حتی خدای‌ناکرده ساز مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران را هم، کوک کند. یا عناصر مخالف اصل نظام را، مسؤولیت بدهد. یا مقابل حکومت پنهان (رهبری) امریکا بایستد، هرگز، کما...

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2)

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2) اغلاط املایی تا دلتان بخواهد. زیاد خوانده و می‌خوانیم که "خواهش می‌کنم"، را خواهشاً می‌نویسند؟ "ثانیا"، را دوماً، "ثالثاً" را سوماً، ...، "تاسعاً"، را نهماً، و قس علی هذا. حالا هرچه بگویید آقا، در زبان فارسی تنوین نداریم. شما دکتر شدید، فوق لیسانس گرفتید، نماینده مجلس بوده‌اید، باید...

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان در استخر اختصاصی فرح دیبا در کوشک، و در حال شنا و در کمال سلامت جسم و تن، دعوت حق را لبیک گفته است، و اینک کسی نمی‌تواند به سبب مرگ اینچنینی آن مرحوم، بر نظام مردمسالاری دینی، انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای عظیم‌الشأن مدظله‌العالی، انقلابیون ولایتمدار، حزب‌الله راستین، اصول‌گرایان...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ... كسانی در انگلستان موفق شدند دكترا بگیرند كه تز دكتراشان را آنان برایشان معین كرده‌اند و اطلاعات ریز را از اینان گرفته‌اند، مثلاً گفته‌اند شما تز دكترایت را راجع به ایلات و قبایل ایرانی، شما راجع به ساخت و ساز مسكن در ایران، شما راجع به عملكرد سپاه پاسداران از...