در پاسخ به شايعه پراكنی‌های اخير برخی از . . . ، متن كامل مذاكرات در مجلس را تقديم می‌دارد : 6 ـ گزارش‌ شور اول‌ كميسيون‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ در مورد لايحه‌ اصلاح‌ تبصره‌ (7) قانون‌ تفكيك‌ وظايف‌ وزارتخانه‌هاي‌ كشاورزي‌ و جهادسازندگي‌. (استقلال سازمان جهادكشاورزی جيرفت و كهنوج)، ادامه‌. . .

 

 

دستور جلسه‌ سي‌ و چهارم‌ روز سه‌شنبه‌ هشتم‌ آبان‌  ماه‌ 1375 مطابق‌ با شانزدهم‌ جمادي‌الثاني‌ 1417:

....................

6 ـ گزارش‌ شور اول‌ كميسيون‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ در مورد لايحه‌ اصلاح‌ تبصره‌ (7) قانون‌ تفكيك‌ وظايف‌ وزارتخانه‌هاي‌ كشاورزي‌ و جهادسازندگي‌. (استقلال سازمان جهادكشاورزی)

.................

منشي‌  (موحدي‌ ساوجي‌) ـ دستور بعد گزارش‌ شور اول‌ كميسيون‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ در خصوص‌ لايحه‌ اصلاح‌ تبصره‌ (7) قانون‌ تفكيك‌ وظايف‌ وزارتخانه‌هاي‌ كشاورزي‌ و جهاد سازندگي‌.

مخبر كميسيون‌ استخدام‌ تشريف‌ بياورند.

مجيدي‌ ـ  من‌ مخالف‌ هستم‌.

نايب‌ رئيس‌ ـ  حالا يكي‌ از اعضاي‌ كميسيون‌، آقاي‌ ترقي‌ تشريف‌ بياورند.

حميدرضا ترقي‌   (عضو كميسيون‌ امور اداري‌ و استخدامي‌) ـ

بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم‌

گزارش‌ از كميسيون‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

لايحه‌ اصلاح‌ تبصره‌ (7) قانون‌ تفكيك‌ وظايف‌ وزارتخانه‌هاي‌ كشاورزي‌ و جهاد سازندگي‌ به‌ شماره‌ چاپ‌ (170) كه‌ به‌ كميسيون‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ مجلس‌ بعنوان‌ كميسيون‌ اصلي‌ ارجاع‌ گرديده‌ بود، در جلسه‌ مورخ‌ 10/7/75 با حضور كارشناسان‌ و مسؤولين‌ ذيربط‌ مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌ و كليات‌ آن‌ با اصلاحاتي‌ بشرح‌ زير به‌ تصويب‌ رسيد. اينك‌ گزارش‌ شور اول‌ آن‌ را تقديم‌ مجلس‌ محترم‌ شوراي‌ اسلامي‌ مي‌دارم‌. رئيس‌ كميسيون‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ - محمدرضا باهنر

اين‌ لايحه‌ با توجه‌ به‌ اين‌ ماده‌ واحده‌ تبصره‌ (7) قانون‌ تفكيك‌ وظايف‌ وزارتخانه‌هاي‌ كشاورزي‌ و جهادسازندگي‌ با اصلاح‌ بسيار جزئي‌ كه‌ نظر خود وزارت‌ جهادسازندگي‌ هم‌ در اين‌ رابطه‌ اخذ شد به‌ تصويب‌ كميسيون‌ رسيد. علت‌ موضوع‌ اين‌ بود كه‌ با توجه‌ به‌ گستردگي‌ فعاليت‌ سازمان‌ جهادسازندگي‌ در سطح‌ كشور بويژه‌ در استانهاي‌ بزرگ‌ و بعضي‌ از مناطق‌ كه‌ شرايط‌ خاصي‌ از نظر كشاورزي‌ دارند مثل‌ دشت‌ گرگان‌، دشت‌ قزوين‌ و تاكستان‌ و دشت‌ جيرفت‌ و همچنين‌ جنوب‌ خراسان‌ در صورتي‌ كه‌ ايجاب‌ بكند ما براي‌ توسعه‌ سازماني‌ و ساختاري‌ اين‌ دستگاهها واحد سازماني‌ ديگري‌ را ايجاد بكنيم‌، اين‌ اجازه‌ به‌ دستگاه‌ مربوطه‌ (جهاد) داده‌ شد كه‌ در صورت‌ نياز، يك‌ واحد سازماني‌ ديگر را ايجاد بكنند و مشكل‌ اجرايي‌ نظارت‌ بر طرحها و پروژه‌هاي‌ مختلف‌ عمراني‌ و كشاورزي‌ را در آن‌ مناطق‌ حل‌ بكنند. با توجه‌ به‌ گستردگي‌ كار اين‌ سازمان‌، موافقت‌ شد كه‌ اين‌ كار انجام‌ بشود. در ماده‌ واحده‌ ذكر شد كه‌ به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود حسب‌ پيشنهاد وزارتخانه‌هاي‌ كشاورزي‌ و جهادسازندگي‌ و تأييد سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور در مناطق‌ دشت‌ گرگان‌، دشت‌ قزوين‌ و تاكستان‌ و جنوب‌ خراسان‌ و جيرفت‌ كه‌ ضرورت‌ ايجاب‌ نمايد نسبت‌ به‌ ايجاد واحدهاي‌ سازماني‌ مستقل‌ از واحد استاني‌ و شهرستاني‌ خود اقدام‌ كنند. سطح‌ سازماني‌ واحدهاي‌ مزبور متناسب‌ با حجم‌ وظايف‌ و فعاليت‌ و همچنين‌ گستره‌ جغرافيايي‌ تحت‌ پوشش‌ آنها در چارچوب‌ تشكيلات‌ واحدهاي‌ خارج‌ از مركز وزارتخانه‌هاي‌ كشاورزي‌ و جهادسازندگي‌ و براساس‌ مقررات‌ مربوط‌ تعيين‌ مي‌شود.

با عنايت‌ به‌ اينكه‌ ما در بعضي‌ از اين‌ مناطق‌ امكان‌ تفكيك‌ يا جداكردن‌ آن‌ را از نظر تقسيمات‌ كشوري‌ نداريم‌ ولي‌ ضرورت‌ ايجاب‌ مي‌كند كه‌ يك‌ دستگاه‌ مستقلي‌ را براي‌ اداره‌ اين‌ مناطق‌ كه‌ نقش‌ بسيار مؤثري‌ در اقتصاد كشور و توليد داخلي‌ دارد، سازمان‌ را گسترش‌ بدهيم‌ و نهايتاً هرگونه‌ بار مالي‌ مربوط‌ به‌ اين‌ موضوع‌ را هم‌ خود دولت‌ پذيرفته‌ (كه‌ البته‌ نوعاً بار مالي‌ هم‌ ندارد) لذا كميسيون‌ با اين‌ پيشنهاد موافقت‌ كرد بويژه‌ در استان‌ خراسان‌ كه‌ ما با وسعت‌ بسيار گسترده‌اي‌ كه‌ در استان‌ خراسان‌ داريم‌ واقعاً امكان‌ اينكه‌ بتوانيم‌ وضعيت‌ كشاورزي‌ و عمران‌ روستايي‌ جنوب‌ استان‌ خراسان‌ را با حد و مرز حدوداً (900) كيلومتر طول‌ استان‌ آن‌ را اداره‌ بكنيم‌ بسيار مشكل‌ است‌. لذا اين‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از راه‌كارهاي‌ مناسب‌ براي‌ حل‌ مشكل‌ مديريتي‌ و ساختاري‌ اين‌ دو وزارتخانه‌ تلقي‌ شد و به‌ تصويب‌ رسيد. اميدوار هستيم‌ كه‌ با تصويب‌ اين‌ مسأله‌... حالا در شور دوم‌ هم‌ چنانچه‌ پيشنهاداتي‌ از استانهاي‌ ديگر بيايد كه‌ استانهاي‌ ديگر هم‌ مشكلات‌ اينچنين‌ داشته‌ باشند كه‌ وزارتخانه‌هاي‌ جهاد يا كشاورزي‌ آنها توان‌ اداره‌ مجموعه‌ كار و فعاليت‌ و مأموريتي‌شان‌ را در استانشان‌ نداشته‌ باشند، آنها را هم‌ اضافه‌ بكنيم‌ و در جهت‌ توسعه‌ و گسترش‌ كار كشاورزي‌ و عمران‌ روستايي‌ ان‌شاءالله قدم‌ مؤثري‌ برداشته‌ بشود كه‌ اين‌ مسأله‌ موجب‌ مي‌شود كه‌ بحث‌ تقسيم‌ بعضي‌ از استانها هم‌ در همين‌ رابطه‌ تقريباً حل‌ بشود. البته‌ مرتبط‌ با تبصره‌ (33) برنامه‌ دوم‌ هم‌ هست‌ كه‌ در تبصره‌ (33) باز تأكيد شده‌ كه‌ بايد ساختار سازماني‌شان‌ را وزارتخانه‌ها در طي‌ سالهاي‌ اول‌ و دوم‌ برنامه‌ ارائه‌ بدهند كه‌ يكي‌ از موارد هم‌ همين‌ است‌. ان‌شاءالله اميدوار هستيم‌ كه‌ با تغيير ساختاري‌، مقداري‌ از مشكلات‌ اجرايي‌ كاهش‌ پيدا بكند.

....................

نايب‌ رئيس‌ ـ  متشكر، مخالف‌ را دعوت‌ بفرماييد.

منشي‌  (موحدي‌ساوجي‌) ـ مخالف‌ آقاي‌ زارعي‌قنواتي‌ هستند، بفرماييد.

لطف‌الله زارعي‌قنواتي‌ ـ  بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم‌

 در اينجا توجه‌ نمايندگان‌ محترم‌ را به‌ اصل‌ تبصره‌ (7) ماده‌ واحده‌ قانون‌ تفكيك‌ وظايف‌ وزارتخانه‌هاي‌ كشاورزي‌ و جهادسازندگي‌ جلب‌ مي‌كنم‌. (خواهش‌ مي‌كنم‌ خواهران‌ و برادران‌ محترم‌ نماينده‌ عنايت‌ بفرماييد در تصميمي‌ كه‌ در اينجا مي‌گيريم‌ ببينيم‌ كه‌ به‌ ضرر مملكت‌ هست‌ يا به‌ فايده‌ است‌) تبصره‌ اين‌ است‌ كه‌: «وزارتخانه‌هاي‌ كشاورزي‌ و جهادسازندگي‌ موظفند حداكثر ظرف‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ نسبت‌ به‌ اصلاح‌ تشكيلات‌ وزارت‌ مربوطه‌ به‌ نحوي‌ برنامه‌ريزي‌ و عمل‌ نمايند كه‌ هر يك‌ از وزارتخانه‌هاي‌ مذكور در هر استان‌ بيش‌ از يك‌ اداره‌ كل‌، در هر شهرستان‌ بيش‌ از يك‌ اداره‌ و در هر بخش‌ بيش‌ از يك‌ نمايندگي‌ و در هر دهستان‌ بيش‌ از يك‌ واحد مربوطه‌ نداشته‌ باشند» اين‌ عين‌ تبصره‌ است‌.

......................

نايب‌ رئيس‌ ـ  متشكر، موافق‌ را دعوت‌ بفرماييد.

منشي‌ «مرحوم» (موحدي‌ساوجي‌) ـ اولين‌ موافق‌ آقاي‌ زادسر هستند، بفرماييد.

http://aftabnews.ir/images/docs/000061/n00061025-b.jpg
 

علي‌ زادسر ـ 

بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم‌

بنده‌ از مجلس‌ محترم‌ تقاضا دارم‌ لطف‌ فرموده‌ و به‌ عرايضم‌ توجه‌ خاص‌ معطوف‌ دارند.

بحث‌ سازمانهاي‌ كشاورزي‌ شهرستانهاي‌ جيرفت‌ و قزوين‌ و گرگان‌ و گنبد به‌ (31) سال‌ پيش‌ برمي‌گردد. سال‌ 1344 كه‌ بنا بر استعدادهاي‌ خاص‌ كشاورزي‌ در مناطق‌ مذكور، كارشناسان‌ سازمانهاي‌ برنامه‌ و بودجه‌ و امور كشاورزي‌ در آن‌ روزگار طي‌ نامه‌ شماره‌ 12/8/810544 توسط‌ سازمان‌ برنامه‌ وقت‌ مطرح‌ و براساس‌ ماده‌ (19) قانون‌ برنامه‌ عمراني‌ كشور به‌ تصويب‌ رسيده‌. مطلبي‌ كه‌ برادر بزرگوارمان‌ جناب‌ آقاي‌ زارعي‌ در خصوص‌ نياز به‌ ساختمانهاي‌ جديد و نيروي‌ انساني‌ جديد و چارت‌ تشكيلاتي‌ جديد فرمودند، هيچكدام‌ اينها را اين‌ سازمانها نياز ندارند. براي‌ اينكه‌ الان‌ (31) سال‌ است‌ كه‌ اينطور دارند اداره‌ مي‌شوند. منتها اسم‌شان‌ سازمان‌ عمران‌ جيرفت‌، سازمان‌ عمران‌ قزوين‌ و سازمان‌ عمران‌ گرگان‌ و گنبد بوده‌ و با تشكيلات‌ خاص‌ در شهرستان‌ اداره‌ مي‌شدند. حالا چرا آن‌ زمان‌ تشخيص‌شان‌ اين‌ بوده‌ كه‌ اين‌ مناطق‌ به‌ سازمان‌ مستقل‌ زيرنظر مركز نياز دارند، بخاطر آن‌ ويژگيهاي‌ خاصي‌ كه‌ ان‌شاءالله خدمتتان‌ عرض‌ مي‌كنم‌. ان‌شاءالله مجلس‌ محترم‌ هم‌ وقوف‌ كامل‌ دارد و عنايت‌ لازم‌ را مبذول‌ مي‌فرمايد.

قبل‌ از آن‌ من‌ چند نكته‌ را بصورت‌ اختصار عرض‌ كنم‌ كه‌: نكته‌ اول‌، سابقه‌ اين‌ لايحه‌اي‌ كه‌ الان‌ در دستور كار است‌ و شما نمايندگان‌ بزرگوار ملاحظه‌ فرموديد به‌ نيمه‌ دوم‌ 71 برمي‌گردد كه‌ ما با خبر شديم‌ سازمانهاي‌ عمران‌ جيرفت‌ و قزوين‌ و گرگان‌ و گنبد منحل‌ شده‌ و بجاي‌ آنها اداره‌ كشاورزي‌ بوجود آمده‌ و زير نظر استان‌ بايد اداره‌ بشود. استناد هم‌ كردند، همين‌ استنادي‌ كه‌ آقاي‌ زارعي‌ فرمودند كه‌ قانون‌ مصوب‌ مجلس‌ اجازه‌ نداده‌ در هر استاني‌ بيش‌ از يك‌ سازمان‌ تأسيس‌ و ايجاد گردد. در حاليكه‌ اينها تأسيس‌ شده‌ بودند و اداره‌ مي‌شدند و هيچ‌ بار مالي‌ بوجود نمي‌آوردند و هيچ‌ نيروي‌ انساني‌ جديد و چارت‌ تشكيلات‌ جديدي‌ نياز نداشتند. ما طي‌ پيگيريهاي‌ لاينقطع‌ از طريق‌ سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ و دبيركل‌ محترم‌ آن‌ و معاونت‌ محترم‌ حقوقي‌ وامور مجلس‌، جناب‌ آقاي‌ هجرتي‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيديم‌ كه‌ مشكل‌ را در حضور شريف‌ رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ حضرت‌ آيت‌الله هاشمي‌ رفسنجاني‌ مطرح‌ كنيم‌ و از ايشان‌ درخواست‌ كنيم‌ به‌ عنوان‌ رئيس‌ شوراي‌عالي‌ اداري‌ دستور بدهند استقلال‌ اين‌ سازمانهاي‌ يادشده‌ تأمين‌ شود. بعد از بحث‌ مفصلي‌ كه‌ در محضر ايشان‌ شد، معظم‌له‌ فرمودند نظر آقاي‌ كلانتري‌ (وزير محترم‌ كشاورزي‌) در اين‌ خصوص‌ چيست‌؟ آيا مطالب‌ شما را آقاي‌ كلانتري‌ به‌ عنوان‌ باني‌ امر كشاورزي‌ قبول‌ دارد، تأييد مي‌كند؟ كه‌ بنده‌ عرض‌ كردم‌ بله‌ آقا، ايشان‌ روي‌ نامه‌ بنده‌ مرقوم‌ فرمودند كه‌ جناب‌ آقاي‌ كلانتري‌ نظر بدهند. آقاي‌ كلانتري‌ هم‌ نظر كارشناسي‌ خودشان‌ را دادند.

نهايتاً به‌ اينجا ختم‌ شد كه‌ كارشناسان‌ حقوقي‌ نظر دادند كه‌ رئيس‌ جمهور محترم‌ به‌ تنهايي‌ نمي‌تواند بر استقلال‌ اين‌ سازمانهادستور بدهد، بايد حتماً مجلس‌ محترم‌ نظر بدهد و اين‌ استثناء را در قانون‌ تصريح‌ كند. در اواخر سال‌ 73، اوائل‌ سال‌ 74 از طرف‌ ما  طرحي‌ تنظيم‌ شد كه‌ به‌ مجلس‌ تقديم‌ بشود نمايندگان‌، منتها بعد از بررسي‌ و تبادل‌ نظر به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيديم‌ كه‌ الان‌ با توجه‌ به‌ سال‌ 74 كه‌ سال‌ خاصي‌ بود ممكن‌ است‌ ما نتيجه‌ مطلوب‌ را از طرح‌ نگيريم‌. بهتر اين‌ است‌ كه‌ خود دولت‌ لطف‌ كند و لايحه‌ آن‌ را تنظيم‌ كند و پس‌ از تصويب‌ در هيأت‌ دولت‌ به‌ مجلس‌ محترم‌ تقديم‌ كند كه‌ كارشناسان‌ سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ پس‌ از سفرهاي‌ متعدد به‌ مناطق‌ يادشده‌ و كارشناسي‌ جدي‌ و همچنين‌ وزارت‌ كشاورزي‌، لايحه‌اي‌ كه‌ الان‌ خدمت‌ شماست‌ به‌ دولت‌ تقديم‌ و تصويب‌ و الان‌ هم‌ در حضور و در دست‌ شماست‌ و ان‌شاءالله مورد توجه‌ خاص‌ شما هم‌ قرار مي‌گيرد و ما از اين‌ بابت‌ خاطرجمع‌ هستيم‌ و همينجا بنده‌ به‌ سهم‌ خودم‌ تشكر عميق‌ خود را از وزارت‌ كشاورزي‌ و سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ و زحماتي‌ كه‌ كشيدند ابلاغ‌ مي‌كنم‌.

اما مختصري‌ در خصوص‌ منطقه‌ جيرفت‌ و كهنوج‌ و استحقاق‌ آنجا به‌ سازمان‌ كشاورزي‌ مستقل‌،قطعاً عزيزان‌ و موافقين‌ محترم‌ در خصوص‌ استعدادهاي‌ مناطق‌ قزوين‌ و گرگان‌ و جنوب‌ خراسان‌ توضيح‌ لازم‌ را خواهند داد. جيرفت‌ كه‌ نام‌ ديگر آن‌ سبزواران‌ است‌، حدود (18) هزار كيلومتر مربع‌ مساحت‌ دارد. از شمال‌ به‌ بم‌ و از جنوب‌ به‌ كهنوج‌ و باتلاق‌ جازموريان‌ و از غرب‌ هم‌ به‌ بافت‌ و قسمتي‌ از استان‌ هرمزگان‌ راه‌ دارد و همسايه‌ است‌. چهار بخش‌ بزرگ‌ و پردامنه‌ دارد. بنامهاي‌ مركزي‌، عنبرآباد، ساردوئيه‌ كه‌ جبالبارز و ساردوئيه‌ سردسيري‌ و آن‌ دوتاي‌ ديگر گرمسيري‌ هستند و داراي‌ بيش‌ از (1400) روستاست‌ كه‌ چندي‌ پيش‌ من‌ عرض‌ كردم‌ بيش‌ از (103) آن‌ بالاي‌ بيست‌ خانوار بي‌برق‌ است‌ و (180) بالاي‌ بيست‌ خانوار بي‌آب‌ است‌ و متأسفانه‌ سخت‌ هم‌ گرفتار ييلاق‌ و قشلاق‌ هستند كه‌ خسارت‌ فراواني‌ از اين‌ بابت‌ متحمل‌ مي‌شوند. شهرستان‌ كهنوج‌ هم‌ (32) هزار كيلومتر مربع‌ مساحت‌ دارد كه‌ جمعاً اين‌ دو شهرستان‌ (50) هزار كيلومتر مربع‌ مساحت‌ دارند و حتي‌ ساخت‌ سد جيرفت‌ با توجه‌ به‌ استعداد منطقه‌ و تأسيس‌ سازمان‌ عمران‌ وقت‌ در (31) سال‌ قبل‌، در دستور كار قرار مي‌گيرد. البته‌ اگرچه‌ تا اين‌ لحظه‌ هيچ‌ خيري‌ به‌ مردم‌ جيرفت‌ نرسانيده‌... (نايب‌ رئيس‌ ـ وقتتان‌ تمام‌ است‌) يك‌ لحظه‌ اجازه‌ بفرماييد.

بطور متوسط‌ بارندگي‌ آن‌ (180) ميلي‌متر در سال‌ است‌، ارتفاع‌ آن‌ از سطح‌ دريا (1100) متر است‌ و (125) هزار هكتار زمين‌ حاصلخيز در حاشيه‌ هليل‌رود دارد.

(50) هزار هكتار زمين‌ حاصلخيز در دشت‌ فارياب‌ دارد، (435) هزار هكتار در دشت‌ قلعه‌گنج‌ دارد، (874) هزار هكتار در دشت‌ رودبار دارد و از نظر آب‌ رودخانه‌ هليل‌ (540) ميليون‌ متر مكعب‌ در سال‌ آب‌ دارد، رودخانه‌ شور حدود (100) ميليون‌ و آبهاي‌ زيرزميني‌ آن‌ كه‌ توسط‌ چاههاي‌ عميق‌ و نيمه‌عميق‌ تأمين‌ مي‌شود (12) هزار و (350) حلقه‌ چاه‌ است‌ و اگر ان‌شاءالله سد جيرفت‌ هم‌ به‌ بهره‌برداري‌ برسد حدود (17) هزار هكتار ديگر اضافه‌ مي‌شود

و (28)گونه‌ گياهان‌ زراعي‌ در جيرفت‌ توليد مي‌شود، (29) گونه‌ درختان‌ ميوه‌ و چهار فصل‌ بودن‌ جيرفت‌ معروف‌ است‌ و به‌ «هند ايران‌» معروف‌ است‌.

ذرت‌ در دو نوبت‌ در سال‌ مي‌شود. هندوانه‌ (3) نوبت‌، خيار سبز (4) نوبت‌، گوجه‌فرنگي‌ (3) نوبت‌، تناژ توليد محصولات‌ در هكتار؛ گوجه‌فرنگي‌ (65)تن‌، خيار سبز (38)تن‌، هندوانه‌ (70)تن‌، خرما (8) تن‌، ليمو شيرين‌ (60)تن‌، پرتقال‌ (25)تن‌، گريپفوروت‌ (40)تن‌، (نايب‌ رئيس‌ ـ حالا همه‌ را مي‌خواهيد بخوانيد! وقت‌ حضرت‌عالي‌ گذشته‌ است‌) مي‌خواهم‌ عرض‌ كنم‌ كه‌ از همه‌ جهت‌ واقعاً استحقاق‌ جيرفت‌ و كهنوج‌ به‌ استقلال‌ سازمان‌ كشاورزي‌ مورد توجه‌ و مورد تأكيد كارشناسان‌ مربوطه‌ است‌ كه‌ ان‌شاءالله مجلس‌ محترم‌ هم‌ لطف‌ خواهد كرد.

        من‌ اينجا اين‌ اجازه‌ را مي‌خواهم‌ كه‌ نظر يكي‌ از كارشناسان‌ آلماني‌ را كه‌ در يك‌ سفر به‌ جيرفت‌ داشتند براي‌ شما بخوانم‌ و رفع‌ زحمت‌ كنم‌ كه‌ بمنظور انجام‌ ارزيابي‌ كامل‌ توان‌ توليدي‌ و ظرفيت‌ صادرات‌ و محصولات‌ كشاورزي‌ استان‌ كرمان‌ مأمور شده‌ بود پس‌ از بازديد از مناطق‌ كشاورزي‌ جيرفت‌ و كهنوج‌ در گزارش‌ مورخه‌ 15 مارس‌ 1994 خود در ارتباط‌ با جنوب‌ استان‌ كرمان‌، منطقه‌ جيرفت‌ نوشته‌ است‌ «جيرفت‌ يكي‌ از مناطق‌ با ارزش‌ كشاورزي‌ و كاملاً استثنايي‌ بوده‌ و مشابه‌ مناطق‌ خوب‌ دنيا نظير كاليفرنيا، دلتاي‌ نيل‌ و جنوب‌ اسپانيا محسوب‌ مي‌شود. موقعيت‌ آب‌ و هوايي‌ انحصاري‌ و استعدادهاي‌ اين‌ منطقه‌ در زمينه‌ توليدات‌ كشاورزي‌ مي‌تواند جيرفت‌ را به‌ يكي‌ از مناطق‌ عظيم‌ صادرات‌ كالاهاي‌ غيرنفتي‌ به‌ اروپا تبديل‌ نمايد.

عدم‌ وجود برف‌ و سرما در اين‌ ناحيه‌...»

كه‌ ان‌شاءالله مجلس‌ محترم‌ به‌ اين‌ نكته‌ توجه‌ كند و تصويب‌ نمايد.

والسلام‌ عليكم‌ و رحمة‌الله و بركاته‌

نايب‌ رئيس‌ ـ  متشكر، ادامه‌ بحث‌ را براي‌ جلسه‌ آينده‌ مي‌گذاريم‌.

..............................

صورت‌ مشروح‌ مذاكرات‌ جلسة‌ علني‌ روز چهارشنبه‌ نهم‌ آبان‌ ماه‌ 1375

...........................

رئيس‌ ـ  خيلي‌ متشكر، نماينده‌ دولت‌ بفرماييد.

ميرمحمدي‌  (معاونت‌ حقوقي‌ و امور مجلس‌ وزارت‌ كشاورزي‌)

بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم‌

اين‌ وظيفه‌ صحبت‌، از طرف‌ معاونت‌ محترم‌ پارلماني‌ وزارت‌ جهاد و معاونت‌ محترم‌ پارلماني‌ سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ به‌ بنده‌ محول‌ شد كه‌ خدمت‌ عزيزان‌ مطالبي‌ را در رابطه‌ با اين‌ لايحه‌ عرض‌ كنم‌.

اگر عنايت‌ بفرماييد لازم‌ است‌ من‌ قبلاً از كليه‌ نمايندگاني‌ كه‌ موافق‌ و مخالف‌ اين‌ لايحه‌ صحبت‌ كردند تشكر بكنم‌ و اين‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ نمايندگان‌ محترم‌ نسبت‌ به‌ بخش‌ كشاورزي‌ كه‌ يكي‌ از مهمترين‌ بخشهاي‌ اقتصادي‌ كشور است‌، حساسيت‌ خوبي‌ دارند و اين‌ حساسيت‌ واقعاً بجاست‌ و موجب‌ تشكر است‌.

مواردي‌ كه‌ در رابطه‌ با نظرات‌ مخالف‌ لايحه‌ مطرح‌ كردند من‌ جمع‌بندي‌ كردم‌ بطور خلاصه‌ عرض‌ مي‌كنم‌ و پاسخ‌ مي‌دهم‌ و بعد به‌ اصل‌ مسأله‌ مي‌پردازم‌.

يكي‌ از موارد، توسعه‌ تشكيلات‌ ذكر شد. برادران‌ و خواهران‌ محترم‌! بحث‌ توسعه‌ تشكيلات‌ اصلاً در ميان‌ نيست‌. ما، هم‌ در دشت‌ جيرفت‌، هم‌ در قزوين‌ و هم‌ در گرگان‌ اين‌ ادارات‌ را الان‌ داريم‌. حالا من‌ توضيح‌ مي‌دهم‌ كه‌ پس‌ چرا لايحه‌ آورده‌ايم‌ ولي‌ اين‌ در اذهان‌ بماند كه‌ ما نمي‌خواهيم‌ تشكيلات‌ را توسعه‌ بدهيم‌ چرا؟ براي‌ اينكه‌ اينها الان‌ وجود دارد.

بحث‌ دوم‌ افزايش‌ هزينه‌ها بود كه‌ ما هزينه‌اي‌ در ارتباط‌ با تشكيلات‌ نمي‌خواهيم‌ داشته‌ باشيم‌ ولي‌ در ارتباط‌ با برنامه‌ها و توسعه‌ برنامه‌هاي‌ كشاورزي‌ در مناطق‌، چرا. اين‌ به‌ نفع‌ عمران‌ و آبادي‌ هر منطقه‌اي‌ مي‌تواند باشد.

در ارتباط‌ با صرفه‌جويي‌، من‌ نمي‌دانم‌ اگر يك‌ واحدي‌ كه‌ وظايفي‌ را دارد، وظايفي‌ را دارد انجام‌ مي‌دهد، در منطقه‌ دارد عمران‌ و آبادي‌ ايجاد مي‌كند اين‌ را منحل‌ بكنند اين‌ صرفه‌جويي‌ است‌ يا نه‌، از بين‌ بردن‌ امكانات‌؟ شما به‌ عنوان‌ نمونه‌ وقتي‌ كه‌ سازمان‌ عمران‌ ماهي‌دشت‌ را (كه‌ آقايان‌ نمايندگان‌ محترم‌ كرمانشاه‌ واقف‌ هستند) منحل‌ كردند امكانات‌ آن‌ به‌ جاهاي‌ ديگر رفت‌. حالا آن‌ دشت‌ چه‌ رشدي‌ كرده‌؟ چه‌ كاري‌ انجام‌ شده‌؟ در صورتي‌ كه‌ وقتي‌ يك‌ متولي‌ داشته‌ باشد امروز آنجا مي‌توانست‌ از بهترين‌ مناطق‌ توليدي‌ ما باشد و با بهترين‌ سيستم‌ها كار بشود.

بنابراين‌ خواهران‌ و برادران‌! ايجاد تشكيلات‌ جديد نيست‌، اين‌ مشكل‌ روشن‌ بشود چون‌ خيلي‌ موارد مطرح‌ مي‌شد كه‌ مي‌خواهند تشكيلات‌ جديد ايجاد بكنند، نه‌، تشكيلات‌ وجود دارد، يك‌ مغايرتي‌ اينجا هست‌ كه‌ اين‌ گره‌ بدست‌ مجلس‌ محترم‌ حل‌ مي‌شود كه‌ توضيح‌ خواهم‌ داد. بعضي‌ برادران‌ مطرح‌ مي‌كردند كه‌ اگر مديريت‌ تقويت‌ بشود (بحث‌ مديريتي‌ را مطرح‌ مي‌كردند) مسأله‌ حل‌ است‌. ما از اولين‌ مسائلمان‌ بحث‌ مديريت‌ است‌ ولي‌ شما بياييد قوي‌ترين‌ مدير را داشته‌ باشيد، ابزار مديريت‌ نداشته‌ باشد اين‌ مدير چه‌ كار مي‌كند؟ يكي‌ از ابزار مديريت‌، سازماندهي‌ است‌ كه‌ نمي‌شود به‌ آن‌ بي‌توجه‌ بود. درست‌ است‌ مديريت‌، ابزارش‌ چه‌ هست‌؟ آيا از يك‌ مدير ابزار را بگيريد چه‌ كار مي‌تواند بكند؟

بحث‌ سياستها را مطرح‌ كردند كه‌ اگر سياستهاي‌ حمايتي‌ درست‌ باشد اين‌ مشكلات‌ را نداريم‌. سياستهاي‌ حمايتي‌ درست‌ باشد، مديريت‌ قوي‌ باشد، ابزار كار لازم‌ است‌. شما تسهيلات‌ بانكي‌ را مثال‌ زديد، مجلس‌ محترم‌ تسهيلات‌ بانكي‌ را قائل‌ مي‌شود. آيا واحدي‌ مي‌خواهد كه‌ اين‌ تسهيلات‌ را به‌ مردم‌ عرضه‌ بكند يا نمي‌خواهد؟ خود نمايندگان‌ محترم‌ در اغلب‌ مناطق‌، داوطلب‌ ايجاد شعب‌ بانك‌ كشاورزي‌ بودند، براي‌ چه‌؟ براي‌ خدمت‌ به‌ زارعين‌، براي‌ اينكه‌ مشكل‌ زارعين‌ كم‌ بشود. حالا بگوييم‌ اين‌ خلاف‌ مديريت‌ است‌؟ نه‌، اين‌ يكي‌ از ابزار مديريت‌ است‌.

مورد ديگري‌ كه‌ مطرح‌ كردند در ارتباط‌ با اصلاح‌ ساختار اداري‌ بود كه‌ در قانون‌ برنامه‌ دوم‌ مطرح‌ كرديم‌ و مجلس‌ محترم‌ تصويب‌ كرده‌. اگر جزيي‌ از يك‌ كل‌ انجام‌ بشود آيا با كل‌ مغاير است‌؟ اين‌ لايحه‌ دولت‌ گوشه‌اي‌ از اصلاح‌ ساختار اداري‌ است‌. يك‌ جزء را ما اصلاح‌ مي‌كنيم‌ به‌ كل‌ مرتبط‌ مي‌شود، ما از جزء به‌ كل‌ مي‌رسيم‌ يا نه‌ بياييم‌ از كل‌ به‌ جزء برسيم‌، دو شيوه‌ است‌ از اين‌ شيوه‌ هم‌ مي‌توانيم‌ برويم‌.

و اما اصل‌ قضيه‌ (خواهران‌ و برادران‌!) اين‌ است‌ كه‌ وزارت‌ جهادسازندگي‌ و وزارت‌ كشاورزي‌ بعد از اينكه‌ قانون‌ تفكيك‌ وظايف‌ اين‌ دو وزارتخانه‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ محترم‌ رسيد به‌ دليل‌ اينكه‌ هر دو وزارتخانه‌ در گرگان‌، در مناطق‌، در قزوين‌ ادارات‌ مستقلي‌ داشتند با مشكل‌ مواجه‌ شدند، يك‌ راه‌ داشت‌ كه‌ اينها منحل‌ بشود. ما در دولت‌ مطرح‌ كرديم‌ كه‌ آيا اين‌ واحدها را منحل‌ بكنيم‌، به‌ نفع‌ است‌؟ كه‌ به‌ نفع‌ نبود. به‌ شوراي‌عالي‌ اداري‌ ارائه‌ شد كه‌ يكي‌ از مراجع‌ تصميم‌گيري‌ اصلاح‌ ساختار تشكيلاتي‌ دولت‌ است‌. در آنجا تصويب‌ شد كه‌ اينها بماند و ساختار مناسبي‌ هم‌ به‌ آن‌ داده‌ بشود. در بحث‌هاي‌ كارشناسي‌ و بررسي‌هايي‌ كه‌ انجام‌ شد، نهايتاً تشكيلات‌ مناسب‌ را براي‌ اين‌ مناطق‌، تشكيلات‌ مستقل‌ پيشنهاد كردند. چون‌ تشكيلات‌ مستقل‌ پيشنهاد شد، شوراي‌عالي‌ اداري‌ و دولت‌ تصويب‌ كرد براي‌ اينكه‌ مغايرتي‌ با تبصره‌ (7) نداشته‌ باشد، اين‌ را تقديم‌ مجلس‌ محترم‌ كردند كه‌ اين‌ مغايرت‌ رفع‌ بشود. مجموعه‌ اين‌ بحث‌ها را ما، هم‌ در دولت‌ هم‌ در كميسيون‌ محترم‌ اداري‌ و استخدامي‌ مجلس‌ داشتيم‌ و برادران‌ در كميسيون‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيده‌اند كه‌ حل‌ مشكل‌ از اين‌ طريق‌ مي‌شود. حالا مجلس‌ محترم‌ اگر راه‌ حل‌ بهتري‌ دارد، ما خدمت‌ هستيم‌. با توجه‌ به‌ اينكه‌، هم‌ در كميسيون‌ تخصصي‌ اين‌ تصويب‌ شده‌ و هم‌ كارها و راه‌ حل‌هايي‌ كه‌ مي‌شده‌ دنبال‌ بكني‌ دنبال‌ شده‌ و اين‌ تنها راه‌ حلي‌ بوده‌ كه‌ به‌ تصويب‌ كميسيون‌ محترم‌ رسيده‌ وبه‌ مجلس‌ ارائه‌ شده‌ و شور اول‌ هم‌ هست‌ و نظرات‌ را ما مي‌توانيم‌ در ارتباط‌ با اصلاح‌ اين‌ لايحه‌ در شور دوم‌ هم‌ داشته‌ باشيم‌ و از نظرات‌ نمايندگان‌ همه‌ استانها هم‌ بتوانيم‌ در كميسيون‌ محترم‌ اداري‌ واستخدامي‌ استفاده‌ بكنيم‌، تقاضاي‌ من‌ اين‌ است‌ كه‌ به‌ كليات‌ رأي‌ بدهيد، اگر راه‌ حل‌ مشكل‌ را ساده‌تر ديدند، در اصلاحيه‌ منظور كنند. والسلام‌ عليكم‌ و رحمة‌الله

رئيس‌ ـ  متشكر، حضار 201 نفر، كليات‌ لايحه‌ اصلاح‌ تبصره‌ (7) قانون‌ تفكيك‌ وظايف‌ وزارتخانه‌ هاي‌ كشاورزي‌ و جهاد سازندگي‌ به‌ رأي‌ گذاشته‌ مي‌شود. موافقين‌ با كليات‌ لايحه‌ قيام‌ بفرمايند (اكثر برخاستند) تصويب‌ شد.

 6 ـ تصويب‌ لايحه‌ تصويب‌ اصلاح‌ اساسنامه‌ سازمان‌ جهاني‌ جهانگردي‌

رئيس‌ ـ  دستور بعدي‌ را مطرح‌ بفرماييد.

منشي‌  (باهنر) ـ گزارش‌ كميسيون‌ ارشاد و هنر اسلامي‌ در مورد لايحه‌ تصويب‌ اصلاح‌ اساسنامه‌ سازمان‌ جهاني‌ جهانگردي‌.

مخبر كميسيون‌ تشريف‌ بياوريد.

علي‌ زادسر  (مخبر كميسيون‌ ارشاد وهنر اسلامي‌)

................................

http://www.jkj.ir/Files/News/634583409569515144/Image/IMG_0063.jpg

==============

===============

جلسة‌ سي‌ و چهارم‌    8 آبـان‌  مـاه‌ 1375 هـجري‌ شـمسي‌

            (34)             16 جمادي‌الثاني‌ 1417 هجري‌ قمري‌

 مشروح‌ مذاكرات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

دوره‌ پنجم‌ ـ اجلاسية‌ اول‌

 1376 ـ 1375

 صورت‌ مشروح‌ مذاكرات‌ جلسة‌ علني‌ روز سه‌شنبه‌ هشتم‌ آبان‌  ماه‌ 1375

 فهرست‌ مندرجات‌  :
 

 1 ـ اعلام‌ رسميت‌ و دستور جلسه‌.

 2 ـ تلاوت‌ آياتي‌ از كلام‌الله مجيد.

 3 ـ تذكرات‌ نمايندگان‌ مردم‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ به‌ مسؤولان‌ اجرايي‌ كشور.

 4 ـ تصويب‌ طرح‌ تفسير بند «ل‌» تبصره‌ (19) قانون‌ برنامه‌ پنجساله‌ دوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌.

 5 ـ تصويب‌ كليات‌ لايحه‌ اصلاح‌ ماده‌ (2) قانون‌ اجازه‌ پرداخت‌ حق‌ محروميت‌ از مطب‌.

 6 ـ اعلام‌ وصول‌ طرح‌ پرداخت‌ هزينه‌هاي‌ پرسنل‌ كاركنان‌ برنامه‌، رديف‌ (30303) خدمات‌ درماني‌ از محل‌ اعتبارات‌ جاري‌ بودجه‌ عمومي‌ با قيد يك‌فوريت‌ و تصويب‌ فوريت‌ آن‌.

 7 ـ تصويب‌ كليات‌ لايحه‌ اعتبار گواهي‌ بنياد شهيد انقلاب‌ اسلامي‌ درخصوص‌ صدور حكم‌ موت‌ فرضي‌ غايبان‌ مفقودالاثر انقلاب‌ اسلامي‌ و دفاع‌ مقدس‌ در محاكم‌ صالحه‌.

 8 ـ تصويب‌ كليات‌ لايحه‌ داوري‌ تجاري‌ بين‌المللي‌.

 9 ـ تصويب‌ كليات‌ لايحه‌ اصلاح‌ ماده‌ (20) قانون‌ مقررات‌ استخدامي‌ شركتهاي‌ دولتي‌.

 10 ـ بحث‌ و بررسي‌ درخصوص‌ كليات‌ لايحه‌ اصلاح‌ تبصره‌ (7) قانون‌ تفكيك‌ وظايف‌ وزارتخانه‌هاي‌ كشاورزي‌ و جهادسازندگي‌.

 11 ـ اعلام‌ وصول‌ (4) فقره‌ لايحه‌.

 12 ـ قرائت‌ اسامي‌ غائبين‌.

 13 ـ اعلام‌ ختم‌ جلسه‌ و تاريخ‌ تشكيل‌ جلسه آينده
 

«جلسه‌ ساعت‌   نه‌ و هشت‌ دقيقه‌ به‌ رياست‌ آقاي‌ علي‌اكبر ناطق‌نوري‌ رسميت‌ يافت‌»

 اداره‌ تدوين‌ مذاكرات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

1 ـ اعلام‌ رسميت‌ و دستور جلسه‌

 رئيس‌ ـ  بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم‌

 جلسه‌ با حضور 205 نفر رسمي‌ است‌، دستور جلسه‌ را قرائت‌ بفرماييد.

 منشي‌  (باهنر) ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم‌

 دستور جلسه‌ سي‌ و چهارم‌ روز سه‌شنبه‌ هشتم‌ آبان‌  ماه‌ 1375 مطابق‌ با شانزدهم‌ جمادي‌الثاني‌ 1417:

 1 ـ گزارش‌ كميسيون‌ امور پست‌ و تلگراف‌ و نيرو در مورد طرح‌ تفسير بند «ل‌» تبصره‌ (19) قانون‌ برنامه‌ پنجساله‌ دوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌.

 2 ـ گزارش‌ شور اول‌ كميسيون‌ بهداري‌ و بهزيستي‌ در مورد لايحه‌ اصلاح‌ ماده‌ (2) قانون‌ اجازه‌ پرداخت‌ حق‌ محروميت‌ از مطب‌.

 3 ـ گزارش‌ شور اول‌ كميسيون‌ امور قضايي‌ و حقوقي‌ در مورد لايحه‌ اعتبار گواهي‌ بنياد شهيد انقلاب‌ اسلامي‌ در مورد صدور حكم‌ موت‌ فرضي‌ غايبان‌ مفقودالاثر انقلاب‌ اسلامي‌ و دفاع‌ مقدس‌ در محاكم‌ صالحه‌.

 4 ـ گزارش‌ شور اول‌ كميسيون‌ امور قضايي‌ و حقوقي‌ در مورد لايحه‌ داوري‌ تجاري‌ بين‌المللي‌.

 5 ـ گزارش‌ شور اول‌ كميسيون‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ در مورد لايحه‌ اصلاح‌ ماده‌ (20) قانون‌ مقررات‌ استخدامي‌ شركتهاي‌ دولتي‌.

6 ـ گزارش‌ شور اول‌ كميسيون‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ در مورد لايحه‌ اصلاح‌ تبصره‌ (7) قانون‌ تفكيك‌ وظايف‌ وزارتخانه‌هاي‌ كشاورزي‌ و جهادسازندگي‌. (استقلال سازمان جهادكشاورزی)

 7 ـ گزارش‌ كميسيون‌ ارشاد و هنر اسلامي‌ در مورد لايحه‌ تصويب‌ اساسنامه‌ سازمان‌ جهاني‌ جهانگردي‌.

 8 ـ گزارش‌ شور اول‌ كميسيون‌ ارشاد و هنر اسلامي‌ در مورد لايحه‌ اصلاح‌ ماده‌ (7) قانون‌ توسعه‌ صنعت‌ ايرانگردي‌ و جهانگردي‌ و الحاق‌ شش‌ تبصره‌ به‌ آن‌.

 2 ـ تلاوت‌ آياتي‌ از كلام‌الله مجيد

 رئيس‌ ـ  تلاوت‌ كلام‌الله   مجيد.

 ( آيات‌ زير از سوره‌ مباركه‌ «مؤمنون‌»   توسط‌ قاري‌ آقاي‌ مهدي‌ قره‌شيخلو تلاوت‌ گرديد )

  اَللّ'هُمَ صَلِّ عَلي‌' مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

  اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْط'انِ الرَّجيمْ ـ بِسْمِاللهِ الرَّحْم'نِ الرَّحيمْ 

 اِنّي‌ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِم'ا صَبَرُوا اَنَّهُمْ هُمُ الْفـ'ائِزُونَ * قـ'الَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي‌ الاْ  رْضِ عَدَدَ سِنينَ * قـ'الُوا لَبِثْنـ'ا يَوْماً اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعـ'´ادّينَ * قـ'الَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلاّ' قَليلاً لَّوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ   * اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمـ'ا خَلَقْنـ'اكُمْ عَبَثاً وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْن'ا لا'تُرْجَعُونَ * فَتَعـ'اليَ اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا'´اِل'هَاِلاّ'هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَريمِ    * وَ مَنْ يَّدْعُ مَعَاللهِ اِل'هاً 'اخَرَ لا'بُرْهـ'انَ لَهُ بِهِ فَـاِنَّمـ'ا حِسـ'ابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ اِنَّهُ لا'يُفْلِحُ الْكـ'افِرُونَ * وَ قُلْ رَّبِّاغْفِرْ وَارْحَمْ وَ اَنْتَ خَيْرُ الرّ'احِمينَ *

 ( صَدَقَاللهُالْعَليُّ الْعَظيمْ ـ حضار صلوات‌ فرستادند )

 رئيس‌ ـ  متشكر،   اسامي‌ ناطقين‌ قبل‌ از دستور را قرائت‌ بفرماييد.

. . . .

10 ـ بحث‌ و بررسي‌ در خصوص‌ كليات‌ لايحه‌ اصلاح‌ تبصره‌ (7) قانون‌ تفكيك‌ وظايف‌ وزارتخانه‌هاي‌ كشاورزي‌ و جهاد سازندگي‌

 نايب‌ رئيس‌ ـ  دستور بعد را مطرح‌ بفرماييد.

 منشي‌  (موحدي‌ ساوجي‌) ـ دستور بعد گزارش‌ شور اول‌ كميسيون‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ در خصوص‌ لايحه‌ اصلاح‌ تبصره‌ (7) قانون‌ تفكيك‌ وظايف‌ وزارتخانه‌هاي‌ كشاورزي‌ و جهاد سازندگي‌.

 مخبر كميسيون‌ استخدام‌ تشريف‌ بياورند.

 مجيدي‌ ـ  من‌ مخالف‌ هستم‌.

 نايب‌ رئيس‌ ـ  حالا يكي‌ از اعضاي‌ كميسيون‌، آقاي‌ ترقي‌ تشريف‌ بياورند.

 حميدرضا ترقي‌   (عضو كميسيون‌ امور اداري‌ و استخدامي‌) ـ

 بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم‌

 گزارش‌ از كميسيون‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

 لايحه‌ اصلاح‌ تبصره‌ (7) قانون‌ تفكيك‌ وظايف‌ وزارتخانه‌هاي‌ كشاورزي‌ و جهاد سازندگي‌ به‌ شماره‌ چاپ‌ (170) كه‌ به‌ كميسيون‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ مجلس‌ بعنوان‌ كميسيون‌ اصلي‌ ارجاع‌ گرديده‌ بود، در جلسه‌ مورخ‌ 10/7/75 با حضور كارشناسان‌ و مسؤولين‌ ذيربط‌ مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌ و كليات‌ آن‌ با اصلاحاتي‌ بشرح‌ زير به‌ تصويب‌ رسيد. اينك‌ گزارش‌ شور اول‌ آن‌ را تقديم‌ مجلس‌ محترم‌ شوراي‌ اسلامي‌ مي‌دارم‌.

 رئيس‌ كميسيون‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ - محمدرضا باهنر

 اين‌ لايحه‌ با توجه‌ به‌ اين‌ ماده‌ واحده‌ تبصره‌ (7) قانون‌ تفكيك‌ وظايف‌ وزارتخانه‌هاي‌ كشاورزي‌ و جهادسازندگي‌ با اصلاح‌ بسيار جزئي‌ كه‌ نظر خود وزارت‌ جهادسازندگي‌ هم‌ در اين‌ رابطه‌ اخذ شد به‌ تصويب‌ كميسيون‌ رسيد. علت‌ موضوع‌ اين‌ بود كه‌ با توجه‌ به‌ گستردگي‌ فعاليت‌ سازمان‌ جهادسازندگي‌ در سطح‌ كشور بويژه‌ در استانهاي‌ بزرگ‌ و بعضي‌ از مناطق‌ كه‌ شرايط‌ خاصي‌ از نظر كشاورزي‌ دارند مثل‌ دشت‌ گرگان‌، دشت‌ قزوين‌ و تاكستان‌ و دشت‌ جيرفت‌ و همچنين‌ جنوب‌ خراسان‌ در صورتي‌ كه‌ ايجاب‌ بكند ما براي‌ توسعه‌ سازماني‌ و ساختاري‌ اين‌ دستگاهها واحد سازماني‌ ديگري‌ را ايجاد بكنيم‌، اين‌ اجازه‌ به‌ دستگاه‌ مربوطه‌ (جهاد) داده‌ شد كه‌ در صورت‌ نياز، يك‌ واحد سازماني‌ ديگر را ايجاد بكنند و مشكل‌ اجرايي‌ نظارت‌ بر طرحها و پروژه‌هاي‌ مختلف‌ عمراني‌ و كشاورزي‌ را در آن‌ مناطق‌ حل‌ بكنند. با توجه‌ به‌ گستردگي‌ كار اين‌ سازمان‌، موافقت‌ شد كه‌ اين‌ كار انجام‌ بشود. در ماده‌ واحده‌ ذكر شد كه‌ به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود حسب‌ پيشنهاد وزارتخانه‌هاي‌ كشاورزي‌ و جهادسازندگي‌ و تأييد سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ كشور در مناطق‌ دشت‌ گرگان‌، دشت‌ قزوين‌ و تاكستان‌ و جنوب‌ خراسان‌ و جيرفت‌ كه‌ ضرورت‌ ايجاب‌ نمايد نسبت‌ به‌ ايجاد واحدهاي‌ سازماني‌ مستقل‌ از واحد استاني‌ و شهرستاني‌ خود اقدام‌ كنند. سطح‌ سازماني‌ واحدهاي‌ مزبور متناسب‌ با حجم‌ وظايف‌ و فعاليت‌ و همچنين‌ گستره‌ جغرافيايي‌ تحت‌ پوشش‌ آنها در چارچوب‌ تشكيلات‌ واحدهاي‌ خارج‌ از مركز وزارتخانه‌هاي‌ كشاورزي‌ و جهادسازندگي‌ و براساس‌ مقررات‌ مربوط‌ تعيين‌ مي‌شود.

 با عنايت‌ به‌ اينكه‌ ما در بعضي‌ از اين‌ مناطق‌ امكان‌ تفكيك‌ يا جداكردن‌ آن‌ را از نظر تقسيمات‌ كشوري‌ نداريم‌ ولي‌ ضرورت‌ ايجاب‌ مي‌كند كه‌ يك‌ دستگاه‌ مستقلي‌ را براي‌ اداره‌ اين‌ مناطق‌ كه‌ نقش‌ بسيار مؤثري‌ در اقتصاد كشور و توليد داخلي‌ دارد، سازمان‌ را گسترش‌ بدهيم‌ و نهايتاً هرگونه‌ بار مالي‌ مربوط‌ به‌ اين‌ موضوع‌ را هم‌ خود دولت‌ پذيرفته‌ (كه‌ البته‌ نوعاً بار مالي‌ هم‌ ندارد) لذا كميسيون‌ با اين‌ پيشنهاد موافقت‌ كرد بويژه‌ در استان‌ خراسان‌ كه‌ ما با وسعت‌ بسيار گسترده‌اي‌ كه‌ در استان‌ خراسان‌ داريم‌ واقعاً امكان‌ اينكه‌ بتوانيم‌ وضعيت‌ كشاورزي‌ و عمران‌ روستايي‌ جنوب‌ استان‌ خراسان‌ را با حد و مرز حدوداً (900) كيلومتر طول‌ استان‌ آن‌ را اداره‌ بكنيم‌ بسيار مشكل‌ است‌. لذا اين‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از راه‌كارهاي‌ مناسب‌ براي‌ حل‌ مشكل‌ مديريتي‌ و ساختاري‌ اين‌ دو وزارتخانه‌ تلقي‌ شد و به‌ تصويب‌ رسيد. اميدوار هستيم‌ كه‌ با تصويب‌ اين‌ مسأله‌... حالا در شور دوم‌ هم‌ چنانچه‌ پيشنهاداتي‌ از استانهاي‌ ديگر بيايد كه‌ استانهاي‌ ديگر هم‌ مشكلات‌ اينچنين‌ داشته‌ باشند كه‌ وزارتخانه‌هاي‌ جهاد يا كشاورزي‌ آنها توان‌ اداره‌ مجموعه‌ كار و فعاليت‌ و مأموريتي‌شان‌ را در استانشان‌ نداشته‌ باشند، آنها را هم‌ اضافه‌ بكنيم‌ و در جهت‌ توسعه‌ و گسترش‌ كار كشاورزي‌ و عمران‌ روستايي‌ ان‌شاءالله قدم‌ مؤثري‌ برداشته‌ بشود كه‌ اين‌ مسأله‌ موجب‌ مي‌شود كه‌ بحث‌ تقسيم‌ بعضي‌ از استانها هم‌ در همين‌ رابطه‌ تقريباً حل‌ بشود. البته‌ مرتبط‌ با تبصره‌ (33) برنامه‌ دوم‌ هم‌ هست‌ كه‌ در تبصره‌ (33) باز تأكيد شده‌ كه‌ بايد ساختار سازماني‌شان‌ را وزارتخانه‌ها در طي‌ سالهاي‌ اول‌ و دوم‌ برنامه‌ ارائه‌ بدهند كه‌ يكي‌ از موارد هم‌ همين‌ است‌. ان‌شاءالله اميدوار هستيم‌ كه‌ با تغيير ساختاري‌، مقداري‌ از مشكلات‌ اجرايي‌ كاهش‌ پيدا بكند.

 نايب‌ رئيس‌ ـ  متشكر، مخالف‌ را دعوت‌ بفرماييد.

 منشي‌  (موحدي‌ساوجي‌) ـ مخالف‌ آقاي‌ زارعي‌قنواتي‌ هستند، بفرماييد.

 لطف‌الله زارعي‌قنواتي‌ ـ  بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم‌

 در اينجا توجه‌ نمايندگان‌ محترم‌ را به‌ اصل‌ تبصره‌ (7) ماده‌ واحده‌ قانون‌ تفكيك‌ وظايف‌ وزارتخانه‌هاي‌ كشاورزي‌ و جهادسازندگي‌ جلب‌ مي‌كنم‌. (خواهش‌ مي‌كنم‌ خواهران‌ و برادران‌ محترم‌ نماينده‌ عنايت‌ بفرماييد در تصميمي‌ كه‌ در اينجا مي‌گيريم‌ ببينيم‌ كه‌ به‌ ضرر مملكت‌ هست‌ يا به‌ فايده‌ است‌) تبصره‌ اين‌ است‌ كه‌: «وزارتخانه‌هاي‌ كشاورزي‌ و جهادسازندگي‌ موظفند حداكثر ظرف‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ نسبت‌ به‌ اصلاح‌ تشكيلات‌ وزارت‌ مربوطه‌ به‌ نحوي‌ برنامه‌ريزي‌ و عمل‌ نمايند كه‌ هر يك‌ از وزارتخانه‌هاي‌ مذكور در هر استان‌ بيش‌ از يك‌ اداره‌ كل‌، در هر شهرستان‌ بيش‌ از يك‌ اداره‌ و در هر بخش‌ بيش‌ از يك‌ نمايندگي‌ و در هر دهستان‌ بيش‌ از يك‌ واحد مربوطه‌ نداشته‌ باشند» اين‌ عين‌ تبصره‌ است‌. حالا آنچه‌ كه‌ مي‌خواهند به‌ تبصره‌ ملحق‌ كنند دقيقاً خلاف‌ روح‌ تبصره‌ و روح‌ تفكيك‌ وظايف‌ است‌. يعني‌ در اينجا مي‌خواهند در (4) منطقه‌ و همچنانكه‌ مخبر محترم‌ كميسيون‌ فرمودند اگر در شور دوم‌ هم‌ مناطق‌ ديگري‌ پيشنهاد كرد واحدهاي‌ سازماني‌ مستقل‌ علاوه‌ بر آنچه‌ كه‌ در استان‌ و شهرستان‌ و در بخش‌ و دهستان‌ وجود دارد در آن‌ مناطق‌ ايجاد بكنند. حالا نمايندگان‌ محترم‌ مي‌توانند روي‌ اين‌ قضيه‌ فكر كنند كه‌ آيا اولاً آنچنانكه‌ برادرمان‌ فرمودند اصلاح‌ جزئي‌ است‌ و اين‌ باعث‌ بار مالي‌ اضافي‌ نمي‌شود، باعث‌ گسترش‌ تشكيلات‌ نمي‌شود؟ به‌ تبصره‌ (33) برنامه‌ پنجساله‌ دوم‌ اشاره‌ كردند، بنده‌ هم‌ به‌ تبصره‌ (31) و اصولاً مسائلي‌ كه‌ در برنامه‌ پنجساله‌ دوم‌ آمده‌ نظر نمايندگان‌ را جلب‌ مي‌كنم‌ كه‌ در آنجا بخصوص‌ توصيه‌ شده‌ كه‌ هم‌ از گسترش‌ تشكيلات‌ جلوگيري‌ بشود و هم‌ اينكه‌ بصورتي‌ عمل‌ بشود كه‌ تشكيلات‌ فعلي‌ هم‌ بصورتي‌ جمع‌ و جور بشود و هم‌ پرسنل‌ كمتر، هم‌ بار مالي‌ كمتر و هم‌ هزينه‌ كمتري‌ براي‌ دولت‌ داشته‌ باشد و كارها و تشكيلات‌ بصورتي‌ در بيايد كه‌ بهترين‌ نتيجه‌ و بازده‌ را بدهد. در حاليكه‌ اينجا اين‌ ماده‌ واحده‌، الحاقيه‌اي‌ كه‌ به‌ تبصره‌ (7) قانون‌ تفكيك‌ وظايف‌ مي‌خواهند ملحق‌ كنند هم‌ باعث‌ توسعه‌ سازماني‌ مي‌شود و همين‌ امر باعث‌ مي‌شود كه‌ هم‌ مجبور باشند پرسنل‌ اضافه‌ كنند، هم‌ مجبور باشند ساختمان‌ و دفتر و دستك‌ و ماشين‌ و دهها مورد ديگر... يعني‌ اعتباراتي‌ كه‌ بايد صرف‌ بازسازي‌ بشود، صرف‌ گسترش‌ بشود، صرف‌ كار و عمران‌ و بهرصورت‌ پيشرفت‌ امور بشود، براي‌ پرسنل‌ هزينه‌ مي‌شود يا لااقل‌ ميزاني‌ از اين‌ اعتبارات‌ در آنجا هزينه‌ بشود.

 در اين‌ فكر مي‌كنم‌ اگر برادران‌ و خواهران‌ محترم‌ دقت‌ بفرمايند شكي‌ نداشته‌ باشند. حالا ممكن‌ است‌ همچنانكه‌ استدلال‌ شده‌ و استدلال‌ مي‌شود و در مقدمه‌ لايحه‌ هم‌ كه‌ دولت‌ تقديم‌ كرده‌ آمده‌، بحث‌ اين‌ است‌ در اين‌ مناطقي‌ كه‌ عنوان‌ شد اينجا به‌ اصطلاح‌ فعاليتها بگونه‌اي‌ است‌ كه‌ نياز دارد در اين‌ شهرها و مناطق‌ بصورت‌ ويژه‌ ديده‌ بشود. هيچ‌ اشكال‌ ندارد، در آن‌ استان‌ يا در آن‌ شهرستان‌ يا در آن‌ بخش‌ همچنانكه‌ در تبصره‌ (7) قانون‌ تفكيك‌ وظايف‌ آمده‌، آيا امكان‌ اين‌ نيست‌ كه‌ آن‌ تشكيلات‌ يا آن‌ سازمان‌ يا آن‌ اداره‌ را قوي‌ كنند، بصورت‌ ويژه‌ ببينند، مديريت‌ قويتر و امكانات‌ بهتري‌ كه‌ بتواند كاملاً منطقه‌ را پوشش‌ و گسترش‌ بدهد. چه‌ نيازي‌ است‌ تشكيلاتي‌ ايجاد بكنيم‌ كه‌ مستقل‌ از واحدهاي‌ شهرستان‌ يا استان‌ مستقيماً به‌ واحدهاي‌ كشوري‌ وصل‌ باشد و دوگانگي‌ مديريت‌ و افزايش‌ هزينه‌هاي‌ جاري‌، افزايش‌ هزينه‌هاي‌ پرسنلي‌، افزايش‌ هزينه‌ها براي‌ خريد يا احداث‌ ساختمان‌ و دهها مورد ديگر كه‌ خودتان‌ مي‌دانيد. وقتي‌ يك‌ سازمان‌ جديدي‌ بوجود مي‌آيد چه‌ كارها كه‌ نمي‌شود.

 بنابراين‌ با توجه‌ به‌ اين‌ مسائلي‌ كه‌ بصورت‌ مختصر عرض‌ كردم‌ و با توجه‌ به‌ روح‌ تبصره‌ (7) قانون‌ تفكيك‌ وظايف‌ و مغايرت‌ اين‌ الحاقيه‌ بيش‌ از اين‌ عرضي‌ ندارم‌. اما اعتقاد دارم‌ كه‌ اين‌ به‌ نفع‌ مملكت‌ نيست‌، بهتر است‌ كه‌ واحدهاي‌ سازماني‌ همان‌ شهرستانها يا استانها را قويتر كنند، مديريتش‌ را قويتر كنند، بهتر ببينند و نياز به‌ گسترش‌ سازماني‌ نيست‌. بخصوص‌ كه‌ لايحه‌ استان‌ شدن‌ قزوين‌ در دستور كار مجلس‌ است‌، اين‌ مشكل‌ در آنجا حل‌ مي‌شود. در مورد مناطق‌ دشت‌ گرگان‌ هم‌ همينطور. بنابراين‌ من‌ فكر مي‌كنم‌ كه‌ نيازي‌ به‌ گسترش‌ سازمانها در اين‌ مناطق‌ نيست‌. مديريت‌ سازمانهاي‌ موجود را قوي‌ بكنند و ترميم‌ كنند و بهبود ببخشند. والسلام‌ عليكم‌

نايب‌ رئيس‌ ـ  متشكر، موافق‌ را دعوت‌ بفرماييد.

 منشي‌  (موحدي‌ساوجي‌) ـ اولين‌ موافق‌ آقاي‌ زادسر هستند، بفرماييد.

 علي‌ زادسر ـ  بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم‌

 بنده‌ از مجلس‌ محترم‌ تقاضا دارم‌ لطف‌ فرموده‌ و به‌ عرايضم‌ توجه‌ خاص‌ معطوف‌ دارند.

 بحث‌ سازمانهاي‌ كشاورزي‌ شهرستانهاي‌ جيرفت‌ و قزوين‌ و گرگان‌ و گنبد به‌ (31) سال‌ پيش‌ برمي‌گردد. سال‌ 1344 كه‌ بنا بر استعدادهاي‌ خاص‌ كشاورزي‌ در مناطق‌ مذكور، كارشناسان‌ سازمانهاي‌ برنامه‌ و بودجه‌ و امور كشاورزي‌ در آن‌ روزگار طي‌ نامه‌ شماره‌ 12/8/810544 توسط‌ سازمان‌ برنامه‌ وقت‌ مطرح‌ و براساس‌ ماده‌ (19) قانون‌ برنامه‌ عمراني‌ كشور به‌ تصويب‌ رسيده‌. مطلبي‌ كه‌ برادر بزرگوارمان‌ جناب‌ آقاي‌ زارعي‌ در خصوص‌ نياز به‌ ساختمانهاي‌ جديد و نيروي‌ انساني‌ جديد و چارت‌ تشكيلاتي‌ جديد فرمودند، هيچكدام‌ اينها را اين‌ سازمانها نياز ندارند. براي‌ اينكه‌ الان‌ (31) سال‌ است‌ كه‌ اينطور دارند اداره‌ مي‌شوند. منتها اسم‌شان‌ سازمان‌ عمران‌ جيرفت‌، سازمان‌ عمران‌ قزوين‌ و سازمان‌ عمران‌ گرگان‌ و گنبد بوده‌ و با تشكيلات‌ خاص‌ در شهرستان‌ اداره‌ مي‌شدند. حالا چرا آن‌ زمان‌ تشخيص‌شان‌ اين‌ بوده‌ كه‌ اين‌ مناطق‌ به‌ سازمان‌ مستقل‌ زيرنظر مركز نياز دارند، بخاطر آن‌ ويژگيهاي‌ خاصي‌ كه‌ ان‌شاءالله خدمتتان‌ عرض‌ مي‌كنم‌. ان‌شاءالله مجلس‌ محترم‌ هم‌ وقوف‌ كامل‌ دارد و عنايت‌ لازم‌ را مبذول‌ مي‌فرمايد.

 قبل‌ از آن‌ من‌ چند نكته‌ را بصورت‌ اختصار عرض‌ كنم‌ كه‌: نكته‌ اول‌، سابقه‌ اين‌ لايحه‌اي‌ كه‌ الان‌ در دستور كار است‌ و شما نمايندگان‌ بزرگوار ملاحظه‌ فرموديد به‌ نيمه‌ دوم‌ 71 برمي‌گردد كه‌ ما با خبر شديم‌ سازمانهاي‌ عمران‌ جيرفت‌ و قزوين‌ و گرگان‌ و گنبد منحل‌ شده‌ و بجاي‌ آنها اداره‌ كشاورزي‌ بوجود آمده‌ و زير نظر استان‌ بايد اداره‌ بشود. استناد هم‌ كردند، همين‌ استنادي‌ كه‌ آقاي‌ زارعي‌ فرمودند كه‌ قانون‌ مصوب‌ مجلس‌ اجازه‌ نداده‌ در هر استاني‌ بيش‌ از يك‌ سازمان‌ تأسيس‌ و ايجاد گردد. در حاليكه‌ اينها تأسيس‌ شده‌ بودند و اداره‌ مي‌شدند و هيچ‌ بار مالي‌ بوجود نمي‌آوردند و هيچ‌ نيروي‌ انساني‌ جديد و چارت‌ تشكيلات‌ جديدي‌ نياز نداشتند. ما طي‌ پيگيريهاي‌ لاينقطع‌ از طريق‌ سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ و دبيركل‌ محترم‌ آن‌ و معاونت‌ محترم‌ حقوقي‌ وامور مجلس‌، جناب‌ آقاي‌ هجرتي‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيديم‌ كه‌ مشكل‌ را در حضور شريف‌ رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ حضرت‌ آيت‌الله هاشمي‌ رفسنجاني‌ مطرح‌ كنيم‌ و از ايشان‌ درخواست‌ كنيم‌ به‌ عنوان‌ رئيس‌ شوراي‌عالي‌ اداري‌ دستور بدهند استقلال‌ اين‌ سازمانهاي‌ يادشده‌ تأمين‌ شود. بعد از بحث‌ مفصلي‌ كه‌ در محضر ايشان‌ شد، معظم‌له‌ فرمودند نظر آقاي‌ كلانتري‌ (وزير محترم‌ كشاورزي‌) در اين‌ خصوص‌ چيست‌؟ آيا مطالب‌ شما را آقاي‌ كلانتري‌ به‌ عنوان‌ باني‌ امر كشاورزي‌ قبول‌ دارد، تأييد مي‌كند؟ كه‌ بنده‌ عرض‌ كردم‌ بله‌ آقا، ايشان‌ روي‌ نامه‌ بنده‌ مرقوم‌ فرمودند كه‌ جناب‌ آقاي‌ كلانتري‌ نظر بدهند. آقاي‌ كلانتري‌ هم‌ نظر كارشناسي‌ خودشان‌ را دادند.

 نهايتاً به‌ اينجا ختم‌ شد كه‌ كارشناسان‌ حقوقي‌ نظر دادند كه‌ رئيس‌ جمهور محترم‌ به‌ تنهايي‌ نمي‌تواند بر استقلال‌ اين‌ سازمانهادستور بدهد، بايد حتماً مجلس‌ محترم‌ نظر بدهد و اين‌ استثناء را در قانون‌ تصريح‌ كند. در اواخر سال‌ 73، اوائل‌ سال‌ 74 از طرف‌ ما  طرحي‌ تنظيم‌ شد كه‌ به‌ مجلس‌ تقديم‌ بشود نمايندگان‌، منتها بعد از بررسي‌ و تبادل‌ نظر به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيديم‌ كه‌ الان‌ با توجه‌ به‌ سال‌ 74 كه‌ سال‌ خاصي‌ بود ممكن‌ است‌ ما نتيجه‌ مطلوب‌ را از طرح‌ نگيريم‌. بهتر اين‌ است‌ كه‌ خود دولت‌ لطف‌ كند و لايحه‌ آن‌ را تنظيم‌ كند و پس‌ از تصويب‌ در هيأت‌ دولت‌ به‌ مجلس‌ محترم‌ تقديم‌ كند كه‌ كارشناسان‌ سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ پس‌ از سفرهاي‌ متعدد به‌ مناطق‌ يادشده‌ و كارشناسي‌ جدي‌ و همچنين‌ وزارت‌ كشاورزي‌، لايحه‌اي‌ كه‌ الان‌ خدمت‌ شماست‌ به‌ دولت‌ تقديم‌ و تصويب‌ و الان‌ هم‌ در حضور و در دست‌ شماست‌ و ان‌شاءالله مورد توجه‌ خاص‌ شما هم‌ قرار مي‌گيرد و ما از اين‌ بابت‌ خاطرجمع‌ هستيم‌ و همينجا بنده‌ به‌ سهم‌ خودم‌ تشكر عميق‌ خود را از وزارت‌ كشاورزي‌ و سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ و زحماتي‌ كه‌ كشيدند ابلاغ‌ مي‌كنم‌.

 اما مختصري‌ در خصوص‌ منطقه‌ جيرفت‌ و كهنوج‌ و استحقاق‌ آنجا به‌ سازمان‌ كشاورزي‌ مستقل‌، قطعاً عزيزان‌ و موافقين‌ محترم‌ در خصوص‌ استعدادهاي‌ مناطق‌ قزوين‌ و گرگان‌ و جنوب‌ خراسان‌ توضيح‌ لازم‌ را خواهند داد. جيرفت‌ كه‌ نام‌ ديگر آن‌ سبزواران‌ است‌، حدود (18) هزار كيلومتر مربع‌ مساحت‌ دارد. از شمال‌ به‌ بم‌ و از جنوب‌ به‌ كهنوج‌ و باتلاق‌ جازموريان‌ و از غرب‌ هم‌ به‌ بافت‌ و قسمتي‌ از استان‌ هرمزگان‌ راه‌ دارد و همسايه‌ است‌. چهار بخش‌ بزرگ‌ و پردامنه‌ دارد. بنامهاي‌ مركزي‌، عنبرآباد، ساردوئيه‌ كه‌ جبالبارز و ساردوئيه‌ سردسيري‌ و آن‌ دوتاي‌ ديگر گرمسيري‌ هستند و داراي‌ بيش‌ از (1400) روستاست‌ كه‌ چندي‌ پيش‌ من‌ عرض‌ كردم‌ بيش‌ از (103) آن‌ بالاي‌ بيست‌ خانوار بي‌برق‌ است‌ و (180) بالاي‌ بيست‌ خانوار بي‌آب‌ است‌ و متأسفانه‌ سخت‌ هم‌ گرفتار ييلاق‌ و قشلاق‌ هستند كه‌ خسارت‌ فراواني‌ از اين‌ بابت‌ متحمل‌ مي‌شوند. شهرستان‌ كهنوج‌ هم‌ (32) هزار كيلومتر مربع‌ مساحت‌ دارد كه‌ جمعاً اين‌ دو شهرستان‌ (50) هزار كيلومتر مربع‌ مساحت‌ دارند و حتي‌ ساخت‌ سد جيرفت‌ با توجه‌ به‌ استعداد منطقه‌ و تأسيس‌ سازمان‌ عمران‌ وقت‌ در (31) سال‌ قبل‌، در دستور كار قرار مي‌گيرد. البته‌ اگرچه‌ تا اين‌ لحظه‌ هيچ‌ خيري‌ به‌ مردم‌ جيرفت‌ نرسانيده‌... (نايب‌ رئيس‌ ـ وقتتان‌ تمام‌ است‌) يك‌ لحظه‌ اجازه‌ بفرماييد.

 بطور متوسط‌ بارندگي‌ آن‌ (180) ميلي‌متر در سال‌ است‌، ارتفاع‌ آن‌ از سطح‌ دريا (1100) متر است‌ و (125) هزار هكتار زمين‌ حاصلخيز در حاشيه‌ هليل‌رود دارد. (50) هزار هكتار زمين‌ حاصلخيز در دشت‌ فارياب‌ دارد، (435) هزار هكتار در دشت‌ قلعه‌گنج‌ دارد، (874) هزار هكتار در دشت‌ رودبار دارد و از نظر آب‌ رودخانه‌ هليل‌ (540) ميليون‌ متر مكعب‌ در سال‌ آب‌ دارد، رودخانه‌ شور حدود (100) ميليون‌ و آبهاي‌ زيرزميني‌ آن‌ كه‌ توسط‌ چاههاي‌ عميق‌ و نيمه‌عميق‌ تأمين‌ مي‌شود (12) هزار و (350) حلقه‌ چاه‌ است‌ و اگر ان‌شاءالله سد جيرفت‌ هم‌ به‌ بهره‌برداري‌ برسد حدود (17) هزار هكتار ديگر اضافه‌ مي‌شود و (28)گونه‌ گياهان‌ زراعي‌ در جيرفت‌ توليد مي‌شود، (29) گونه‌ درختان‌ ميوه‌ و چهار فصل‌ بودن‌ جيرفت‌ معروف‌ است‌ و به‌ «هند ايران‌» معروف‌ است‌. ذرت‌ در دو نوبت‌ در سال‌ مي‌شود. هندوانه‌ (3) نوبت‌، خيار سبز (4) نوبت‌، گوجه‌فرنگي‌ (3) نوبت‌، تناژ توليد محصولات‌ در هكتار؛ گوجه‌فرنگي‌ (65)تن‌، خيار سبز (38)تن‌، هندوانه‌ (70)تن‌، خرما (8) تن‌، ليمو شيرين‌ (60)تن‌، پرتقال‌ (25)تن‌، گريپفوروت‌ (40)تن‌، (نايب‌ رئيس‌ ـ حالا همه‌ را مي‌خواهيد بخوانيد! وقت‌ حضرت‌عالي‌ گذشته‌ است‌) مي‌خواهم‌ عرض‌ كنم‌ كه‌ از همه‌ جهت‌ واقعاً استحقاق‌ جيرفت‌ و كهنوج‌ به‌ استقلال‌ سازمان‌ كشاورزي‌ مورد توجه‌ و مورد تأكيد كارشناسان‌ مربوطه‌ است‌ كه‌ ان‌شاءالله مجلس‌ محترم‌ هم‌ لطف‌ خواهد كرد.

من‌ اينجا اين‌ اجازه‌ را مي‌خواهم‌ كه‌ نظر يكي‌ از كارشناسان‌ آلماني‌ را كه‌ در يك‌ سفر به‌ جيرفت‌ داشتند براي‌ شما بخوانم‌ و رفع‌ زحمت‌ كنم‌ كه‌ بمنظور انجام‌ ارزيابي‌ كامل‌ توان‌ توليدي‌ و ظرفيت‌ صادرات‌ و محصولات‌ كشاورزي‌ استان‌ كرمان‌ مأمور شده‌ بود پس‌ از بازديد از مناطق‌ كشاورزي‌ جيرفت‌ و كهنوج‌ در گزارش‌ مورخه‌ 15 مارس‌ 1994 خود در ارتباط‌ با جنوب‌ استان‌ كرمان‌، منطقه‌ جيرفت‌ نوشته‌ است‌ «جيرفت‌ يكي‌ از مناطق‌ با ارزش‌ كشاورزي‌ و كاملاً استثنايي‌ بوده‌ و مشابه‌ مناطق‌ خوب‌ دنيا نظير كاليفرنيا، دلتاي‌ نيل‌ و جنوب‌ اسپانيا محسوب‌ مي‌شود. موقعيت‌ آب‌ و هوايي‌ انحصاري‌ و استعدادهاي‌ اين‌ منطقه‌ در زمينه‌ توليدات‌ كشاورزي‌ مي‌تواند جيرفت‌ را به‌ يكي‌ از مناطق‌ عظيم‌ صادرات‌ كالاهاي‌ غيرنفتي‌ به‌ اروپا تبديل‌ نمايد. عدم‌ وجود برف‌ و سرما در اين‌ ناحيه‌...» كه‌ ان‌شاءالله مجلس‌ محترم‌ به‌ اين‌ نكته‌ توجه‌ كند و تصويب‌ نمايد.

 والسلام‌ عليكم‌ و رحمة‌الله و بركاته‌

 نايب‌ رئيس‌ ـ  متشكر، ادامه‌ بحث‌ را براي‌ جلسه‌ آينده‌ مي‌گذاريم‌.

 11 ـ اعلام‌ وصول‌ (4) فقره‌ لايحه‌

 نايب‌ رئيس‌ ـ  طرح‌ و لايحه‌اي‌ اگر رسيده‌ اعلام‌ بفرماييد.

 منشي‌  (موالي‌زاده‌) ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم‌

 چند لايحه‌ از طرف‌ دولت‌ محترم‌ تقديم‌ شده‌ كه‌ بدينوسيله‌ اعلام‌ وصول‌ مي‌شود:

 ـ لايحه‌ موافقتنامه‌ تشويق‌ و حمايت‌ متقابل‌ از سرمايه‌گذاري‌ بين‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و دولت‌ جمهوري‌ فيليپين‌.

 ـ لايحه‌ موافقتنامه‌ حمل‌ و نقل‌ هوايي‌ بين‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و دولت‌ جمهوري‌ اوگاندا.

 ـ لايحه‌ موافقتنامه‌ همكاريهاي‌ فرهنگي‌ و آموزشي‌ بين‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و دولت‌ فدرال‌ جمهوري‌ نيجريه‌.

 ـ لايحه‌ الحاق‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ كنوانسيون‌ بين‌المللي‌ كمكهاي‌ متقابل‌ اداري‌ به‌ منظور پيشگيري‌، تجسس‌ و جلوگيري‌ از تخلفات‌ گمركي‌.

 12 ـ قرائت‌ اسامي‌ غائبين‌

 نايب‌ رئيس‌ ـ  اسامي‌ غائبين‌ و تأخيركنندگان‌ را اعلام‌ بفرماييد.

 منشي‌  (موحدي‌ساوجي‌) ـ غايب‌ غيرموجه‌ جلسه‌ امروز آقاي‌ بهاءالدين‌ ادب‌ هستند. ضمناً غايبي‌ كه‌ ديروز اعلام‌ شد آقاي‌ خدابخش‌ كردتمنداني‌ بعلت‌ اشتباه‌ در زدن‌ كارت‌ بوده‌ و غائب‌ نبوده‌اند.

 تأخيركنندگان‌ امروز عبارتند از آقايان‌:...

 محمود آستانه‌ ـ  تذكر آيين‌نامه‌اي‌ دارم‌، جسله‌ ساعت‌ (9) تشكيل‌ شده‌ اسامي‌ تأخيركنندگان‌ بايد اصلاح‌ شود.

 نايب‌ رئيس‌ ـ  بله‌ درست‌ است‌ هر ساعتي‌ كه‌ جلسه‌ رسمي‌ اعلام‌ شده‌، بر همان‌ مبناء مي‌بايد اعلام‌ شود.

 13 ـ اعلام‌ ختم‌ جلسه‌ و تاريخ‌ تشكيل‌ جلسه‌ آينده‌

 نايب‌ رئيس‌ ـ  جلسه‌ بعد ما ساعت‌ (8) صبح‌ فردا، دستور هم‌ ادامه‌ دستور هفتگي‌، ختم‌ جلسه‌ اعلام‌ مي‌شود.

 (جلسه‌ ساعت‌ 35/11 پايان‌ يافت‌)

 رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

 علي‌اكبر ناطق‌نوري‌

ادامه‌ی جلسه‌ی بعد . . .  .(جلسه‌ی 35)

جلسة‌ سي‌ و پنجم‌    9 آبـان‌ مـاه‌ 1375 هـجري‌ شـمسي‌

            (35)             17 جمادي‌الثاني‌ 1417 هجري‌ قمري‌

 مشروح‌ مذاكرات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

دوره‌ پنجم‌ ـ اجلاسية‌ اول‌

 1376 ـ 1375

 صورت‌ مشروح‌ مذاكرات‌ جلسة‌ علني‌ روز چهارشنبه‌ نهم‌ آبان‌ ماه‌ 1375

 فهرست‌ مندرجات‌ :

 1 ـ اعلام‌ رسميت‌ و دستور جلسه‌.

 2 ـ تلاوت‌ آياتي‌ از كلام‌الله مجيد.

 3 ـ ناطقين‌ قبل‌ از دستور آقايان‌: سيدجاسم‌ ساعدي‌ ـ علي‌اصغر يوسف‌نژاد ـ سيدحسين‌ شريفي‌ و غلامرضا عبدالوند.

 4 ـ تذكرات‌ نمايندگان‌ مردم‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ به‌ مسؤولان‌ اجرايي‌ كشور.

 5 ـ تصويب‌ كليات‌ لايحه‌ اصلاح‌ تبصره‌ (7) قانون‌ تفكيك‌ وظايف‌ وزارتخانه‌هاي‌ كشاورزي‌ و جهاد سازندگي‌.

 6 ـ تصويب‌ لايحه‌ تصويب‌ اصلاح‌ اساسنامه‌ سازمان‌ جهاني‌ جهانگردي‌.

 7 ـ تصويب‌ كليات‌ لايحه‌ اصلاح‌ ماده‌ (7) قانون‌ توسعه‌ صنعت‌ ايرانگردي‌ و جهانگردي‌ و الحاق‌ شش‌ تبصره‌ به‌ آن‌.

 8 ـ تصويب‌ كليات‌ لايحه‌ اصلاح‌ ماده‌ (3) قانون‌ راجع‌ به‌ ترجمه‌ اظهارات‌ و اسناد در محاكم‌ و دفاتر رسمي‌.

 9 ـ تصويب‌ كليات‌ لايحه‌ روابط‌ موجر و مستأجر.

 10 ـ بحث‌ و بررسي‌ درخصوص‌ كليات‌ لايحه‌ تأسيس‌ شركت‌ پالايش‌ و پژوهش‌ خون‌.

 11 ـ قرائت‌ نامه‌ جمعي‌ از نمايندگان‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ به‌ محضر مبارك‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ حضرت‌ آيت‌الله العظمي‌ خامنه‌اي‌ در مورد حمايت‌ از دانشكده‌هاي‌ علوم‌ قرآني‌.

 12 ـ اعلام‌ وصول‌ يك‌ فقره‌ لايحه‌ و (2) فقره‌ طرح‌.

 13 ـ اعلام‌ وصول‌ و قرائت‌ متن‌ طرح‌ استيضاح‌ آقاي‌ علي‌محمد بشارتي‌ وزير محترم‌ كشور توسط‌ عده‌اي‌ از نمايندگان‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌.

 14 ـ اسامي‌ غائبين‌ و تأخيركنندگان‌.

 15 ـ اعلام‌ ختم‌ جلسه‌ و تاريخ‌ تشكيل‌ جلسه‌ آينده‌.

 «جلسه‌ ساعت‌   هشت‌ و پانزده‌ دقيقه‌ به‌ رياست‌ آقاي‌ علي‌اكبر ناطق‌نوري‌ رسميت‌ يافت‌»

 اداره‌ تدوين‌ مذاكرات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

رئيس‌ ـ  دستور را مطرح‌ بفرماييد.

 منشي‌  (اكرمي‌) ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم‌

 اولين‌ دستور، ادامه‌ رسيدگي‌ گزارش‌ شور اول‌ كميسيون‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ در خصوص‌ لايحه‌ اصلاح‌ تبصره‌ (7) قانون‌ تفكيك‌ وظايف‌ وزارتخانه‌هاي‌ كشاورزي‌ و جهاد سازندگي‌.

 مخالف‌ بعدي‌ جناب‌ آقاي‌ مجيدي‌ هستند، بفرماييد.

 محمدرضا مجيدي‌ ـ  بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم‌

 همكاران‌ گرامي‌ عنايت‌ داشته‌ باشند بحثي‌ كه‌ امروز در ارتباط‌ با لايحه‌ اصلاح‌ تبصره‌ (7) قانون‌ تفكيك‌ وظايف‌ وزارتخانه‌هاي‌ كشاورزي‌ و جهاد مطرح‌ است‌ يك‌ تصميم‌ بسيار مهم‌ است‌ كه‌ اگر ما با بررسي‌ و نظر كارشناسي‌ و سنجيده‌ تصميم‌ بگيريم‌، هم‌ در سرنوشت‌ كشاورزي‌ و كشاورزان‌ كشور اسلامي‌مان‌ كه‌ جامعه‌ نسبتاً وسيعي‌ هستند اثر گذاشته‌ايم‌ و هم‌ اگر خداي‌ ناكرده‌ بطور ناصواب‌ تصميم‌ بگيريم‌، اتلاف‌ بيت‌المال‌ مي‌شود و آن‌ هدفي‌ كه‌ دنبالش‌ هستيم‌ كه‌ آن‌ محور بودن‌ كشاورزي‌ است‌، آن‌ را هم‌ بدست‌ نخواهيم‌ آورد.

نوشتن دیدگاه
تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید زادسرجیرفتی: مردم مسلمان با حضور یك‌پارچه در عید فطر تمام كدورت‌ها را دور ریخته و پس از یك ماه عبادت ، دل‌هایشان آماده یك زندگی مملو از معنویت و شادابی می‌شود ادامه . . . گروه استانها / حوزه همدان...

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل تمدن های تاریخی و مانا، در کنار آب ها و رودخانه‌ها، توسط کسانی که محل استقرار خود را، موطن همیشگی برگزیده اند، ساخته، پرداخته، و عالم گیر شده‌اند. بنابراین استعمال کلمه تمدن هلیل، غلط، غیرراست، و جیرفت زدا خواهد بود. احتمالآ در خاطر مبارکتان باشد که سال های سال...

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388 بنده‌ شك ‌ندارم ‌كه ‌جریان ‌نفاق، ‌كه ‌دست‌ نیاز به سوی ‌ترامپ ‌دراز كرده ‌است، هیچ آخوندی چه خوب و چه بد مثل خاتمی را، هیچ وقت قبول نداشته و ندارد، طراحان طرح آشتی ملی، به‌ چیزی ‌كمتر از سرنگونی نظام جمهوری ‌اسلامی ‌ایران و تسلط مجدد امریکا، رضایت ‌نخواهند...

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را تو در کمین نشسته‌ای تا انتقام ناکامی‌های چهل ساله‌ات را، از تار، تنبور، وافور، کاباره، رقاصه‌ها، قمار، شراب، مستی‌ها شبانه، خوردن و بردن شاهانه، و . و ...، همه و همه را، از امام و مولا و مقتدای مؤمنان و شهیدان و آزادگان، حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی، بگیری، که مثل...

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری قلم و بیان زادسرجیرفتی, [21.07.17 17:35] https://www.instagram.com/p/BWzzK9djf_b/ زادسرجیرفتی: از عید سعید فطر و شعر حماسی دکتر میثم مطیعی، و سخنان امروز نماینده محترم دانشجویان، قبل از خطبه‌های نماز جمعه، بوی خوش انقلاب و عصیان اهل ولاء، علیه اشرافیگری و کداخداپرستی استشمام می‌شود. به گمانم طولی نکشد که شعار "روحانی امریکایی،...

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره ما که جزو انقلابیان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، به راه، آمان و اهدافمان، آگاه، مؤمن، مصمم و جدی بودیم، و اکنون نیز، و تا زنده هستیم ان‌شاءالله چنینیم. بنده و مانند نگارنده، یقین و ایمان داشتیم که شکنجه دیدن در راه خدا، ثواب دارد، سرباز امام زمان علیه‌السلام...

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش امریکا که مثل کشور ما که نیست که رئیس جمهور بتواند حتی خدای‌ناکرده ساز مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران را هم، کوک کند. یا عناصر مخالف اصل نظام را، مسؤولیت بدهد. یا مقابل حکومت پنهان (رهبری) امریکا بایستد، هرگز، کما...

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2)

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2) اغلاط املایی تا دلتان بخواهد. زیاد خوانده و می‌خوانیم که "خواهش می‌کنم"، را خواهشاً می‌نویسند؟ "ثانیا"، را دوماً، "ثالثاً" را سوماً، ...، "تاسعاً"، را نهماً، و قس علی هذا. حالا هرچه بگویید آقا، در زبان فارسی تنوین نداریم. شما دکتر شدید، فوق لیسانس گرفتید، نماینده مجلس بوده‌اید، باید...

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان در استخر اختصاصی فرح دیبا در کوشک، و در حال شنا و در کمال سلامت جسم و تن، دعوت حق را لبیک گفته است، و اینک کسی نمی‌تواند به سبب مرگ اینچنینی آن مرحوم، بر نظام مردمسالاری دینی، انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای عظیم‌الشأن مدظله‌العالی، انقلابیون ولایتمدار، حزب‌الله راستین، اصول‌گرایان...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ... كسانی در انگلستان موفق شدند دكترا بگیرند كه تز دكتراشان را آنان برایشان معین كرده‌اند و اطلاعات ریز را از اینان گرفته‌اند، مثلاً گفته‌اند شما تز دكترایت را راجع به ایلات و قبایل ایرانی، شما راجع به ساخت و ساز مسكن در ایران، شما راجع به عملكرد سپاه پاسداران از...