پي‌گيری و اقدام درخصوص ممانعت از اسراف ها و هزينه هاي صرف شده از بيت المال در سفره هاي افطاري وزارت خانه ها ، سازمانها و نهادهاي دولتي گزارش عملكرد ، دفتر پنجماادامه . . .

بنام خدا

« گزارش عملكرد - دفتر پنجم »

1- اداره‌ي تعاون

- پي‌گيری و اقدام برای راه اندازي اداره تعاون در عنبرآباد:

            - نامه به وزير تعاون در تاريخ 4/11/84

2- تأسيس و تجهيز ادارات محيط زيست

1- پي‌گيری و اقدام برای تأسيس اداره محيط زيست عنبرآباد:

            - تذکر به رياست جمهوري در تاريخ 9/3/85

2- پي‌گيري و اقدام براي رفع نواقص اداره محيط زيست جيرفت:

            - نامه به رياست سازمان محيط زيست در تاريخ 30/5/85

3- اقتصاد و دارايي

3-1- تأسيس دفتر گمركي در جيرفت :

- پي‌گيری و اقدام برای رفع مشكلات تاسيس دفتر گمركي در شهرستان جيرفت:

1- يك نامه به وزير اقتصاد و دارايي در تاريخ 31/6/83

2- يك نامه به فرماندار جيرفت در تاريخ 19/11/83

            3- تذكر به وزير اقتصاد و دارايي در تاريخ 10/12/83

3-2- تأسيس ساختمان جديد اداره امور مالياتي جيرفت و تجهيز آن :

- پي‌گيری و اقدام برای تسريع در احداث ساختمان جديد اداره امورمالياتي جيرفت و تأمين امکانات مورد نياز:

            - دو نامه به وزير اقتصاد در تاريخ‌هاي 7/3/85 و 3/10/86

4- ثبت احوال

- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «سرپرست اداره ثبت احوال جيرفت: اين اداره براي پاسخگويي مشكل دارد»:

          - نامه به رئيس سازمان ثبت احوال كشور در تاريخ 31/5/86

5- پي‌گيري‌هاي مربوط به شهرستان بم

1- پي‌گيری و اقدام درخصوص تقاضاي جمع كثيري از دانشجويان مصيبت ديده بمي فارغ التحصيل در رشته كشاورزي مبني بر عدم شرط آزمون ادواري جهت استخدام آنها:

1- يك  نامه به رياست دفترامورمناطق محروم در تاريخ 30/6/83

2- يك نامه به رياست بنياد مسكن در تاريخ 31/6/83

2- پي‌گيری و اقدام درخصوص درخواست اعضاي شوراي اسلامي بخش نرماشير بم مبني بر تقاضاي تبديل شدن از بخش به شهر:

- يك نامه به وزير كشور در تاريخ 13/2/84

3- پي‌گيری و اقدام برای رفع مشكلات بيش از چهارهزار بازاري  آبرومند بمي ناشي از زلزله:

- يك نامه به استاندار كرمان در تاريخ 9/4/83

4- پي‌گيری و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «16هزار واحد روستايي در بم نياز به مرمت دارند»:

            - نامه وزير مسکن و وزير بهداشت در تاريخ 18/12/84

5- پي‌گيری و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «3200 واحد مسکوني توسط کميته امداد به زلزله زدگان بم واگذار شد»:

            - نامه به وزير مسکن در تاريخ 18/12/84

6- پي‌گيری و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «فقط ده واحد تجاري در بم ساخته شده است»:

            - نامه به وزير مسکن و وزير بازرگاني در تاريخ 18/12/84

7- پي‌گيری و اقدام در خصوص مصاحبه فرماندار بم که روند بازسازي اماکن تجاري اين شهر را کند دانست:

            - نامه به رياست جمهوري در تاريخ 13/12/84

8- پي‌گيری و اقدام در خصوص وجود بيماري سالک در بم به دليل عدم رعايت مسائل بهداشتي:

            - نامه به رئيس دفتر رياست جمهوري در تاريخ 16/12/84

9- پي‌گيری و اقدام برای رفع مشکلات اردوگاه هاي بم:

            - نامه به استاندار کرمان در تاريخ 30/11/84

10- پي‌گيری و اقدام برای راه اندازي ارتباط تلفن همراه بخش دهبکري از توابع شهرستان بم:

            - تذکر به وزير ارتباطات و فن آوري اطلاعات در تاريخ 15/8/84

11- پي‌گيری و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «فرماندار بم: تشديد آسيب هاي اجتماعي بازماندگان بمي را تهديد مي کند»:

            - نامه به وزير کشور در تاريخ 30/11/84

12- پي‌گيری و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «تصادف يک دستگاه تريلر با يک دستگاه اتوبوس در دوراهي بخش راين واقع در محور بم – کرمان»:

            - نامه به وزير راه و ترابري در تاريخ 27/10/84

13- پي‌گيری و اقدام در خصوص رسيدگی به مسئله ترور مدير دبيرستان دخترانه شهيد مطهري بروات بم:

            - تذکر به وزير کشور در تاريخ 28/2/84

14- پي‌گيری و اقدام برای رسيدگي به توزيع كالاهاي اساسي در شهرستان بم :

- يك نامه به استاندار كرمان در تاريخ 9/4/83

15- پي‌گيری و اقدام برای احداث باند دوم جاده کرمان – بم – زاهدان:

            - تذکر به وزير راه در تاريخ 3/3/85

16- پي‌گيری و اقدام برای صدور دستور جهت تخصيص حداقل مبلغ پنج ميليارد ريال براي آماده سازي زير ساخت هاي منطقه ويژه اقتصادي جازموريان:

- تذكر به رئيس جمهور در تاريخ 20/10/83

17- پي‌گيري و اقدام در خصوص كاهش پروازها به بم:

          - نامه به رئيس دفتر رياست جمهوري در تاريخ 16/5/85

18- پي‌گيری و اقدام در خصوص خبر بازتاب مبني بر: «بعد از زلزله در بم و زرند، کرمان هنوز فاقد شبکه لرزه نگاري است»:

            - نامه به رياست ستاد حوادث غيرمترقبه کشور در تاريخ 1/12/84

6- پي‌گيري‌هاي مربوط به استان كرمان و شهرستان‌هاي تابعه

1- پي‌گيری و اقدام برای تأمين روشنايي تونل شهداد کرمان:

            - تذکر به وزير راه در تاريخ 27/12/84

2- پي‌گيری و اقدام برای نصب دستگاه هاي ترددشمار در جاده هاي منطقه:

            - نامه به وزير راه در تاريخ 28/1/85

3- پي‌گيری و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «اين استان غني ترين، سرمايه دارترين و اقتصادي ترين استان ها محسوب مي شود ولي در عين حال جزو فقيرترين نقاط کشور است»:

            - نامه به رياست جمهوري در تاريخ 16/7/84

4- پي‌گيری و اقدام برای تأمين اعتبار مورد نياز طرح هاي تأمين آب استان کرمان:

            - نامه به وزير نيرو در تاريخ 11/10/84

5- پي‌گيری و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «دادگستري استان کرمان به کارکنان بيشتري نياز دارد»:

            - نامه به معاون اداري مالي قوه قضائيه در تاريخ 19/2/85

6- پي‌گيری و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «نخبگان کرمان مورد تجليل قرار گرفتند»:

            - نامه به وزير علوم، تحقيقات و فن آوري در تاريخ 11/11/84

7- پي‌گيری و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «حريق در بزرگترين نخلستان جنوب استان کرمان مهار شد»:

            - نامه به رياست ستاد حوادث غيرمترقبه کشور در تاريخ 15/12/84

8- پي‌گيری و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «هنرمندان اين استان مظلوم واقع شده اند»:

            - نامه به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در تاريخ 3/11/84

9- پي‌گيری و اقدام در خصوص سرشماري از استان کرمان:

            - نامه به رياست مرکز آمار ايران در تاريخ 13/2/85

10- پي‌گيری و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «هر ماه دو نفر بر اثر حوادث کار در استان کرمان جان خود را از دست مي دهند»:

            - نامه به وزير کار در تاريخ 5/2/85

11- پي‌گيری و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «شهرداري هاي استان کرمان با دستورالعمل هاي ساخت و ساز مسکن شهري هماهنگ نيستند»:

            - نامه به وزير کشور و وزير مسکن در تاريخ 2/7/84

12- پي‌گيری و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «اعتبارات ورزشي استان کرمان ناچيز است»:

            - نامه به رياست جمهوري در تاريخ 20/6/84

13- پي‌گيری و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «25 نشريه در استان کرمان غيرفعال هستند»:

            - نامه به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در تاريخ 7/12/84

14- پي‌گيری و اقدام درخصوص رسيدگي به وضعيت زمينهاي واگذار شده به طرح به اصطلاح هفت باغ – هفت آسمان و همچنين بررسي چگونگي تامين آب شرب و كشاورزي طرح مذكور:

- تذكر به وزير جهادكشاورزي در تاريخ 10/6/83

15- پي‌گيری و اقدام برای رفت و آمد قطارهاي مسير تهران- كرمان مطابق ساعات قبلي(قبل از راه اندازي قطار جوپار):

- تذكر به سرپرست وزارت راه و ترابري در تاريخ 4/9/83 و پيرو آن نامه به هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 24/12/83

16- پي‌گيری و اقدام برای ارتقاء شهرهاي راين و رابر به شهرستان:

- تذكر به وزير كشور در تاريخ 8/10/83

17- پي‌گيری و اقدام برای راه اندازي ISC در كرمان و برگردان ارتباط بين المللي استانهاي همجوار به كرمان:

- يك نامه به وزير ارتباطات و فن آوري اطلاعات در تاريخ 9/10/83

18- پي‌گيری و اقدام برای حل مشکل دفن غيربهداشتي زباله هاي شهر كرمان :

     - يك نامه به استاندار كرمان در تاريخ 5/2/84

19- پي‌گيري و اقدام براي تأمين اعتبار مورد نياز شركت سهامي آب منطقه‌اي كرمان در متمم بودجه سال 85:

            - نامه به معاون امور آب وزارت نيرو در تاريخ 25/5/85

20- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «آلودگي منابع آب زيرزميني در شهرهاي بردسير و راور:

          - نامه به                      در تاريخ 24/8/85

21- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «توزيع محصولات كشاورزي در استان كرمان ساماندهي مي‌شود»:

          - نامه به استاندار كرمان در تاريخ 6/3/86

22- پي‌گيري و اقدام براي رسيدگي به علت سقوط بالگرد امدادرسان در جنوب استان كرمان:

          - نامه به وزير دفاع در تاريخ 21/3/86

23- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر مندرج در روزنامه ايران مبني بر آلودگي منابع آب در استان كرمان:

          1- نامه به وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تاريخ 24/8/85

            2- نامه به وزير نيرو در تاريخ 24/8/85

            3- نامه به رياست سازمان محيط زيست در تاريخ 24/8/85

            4- نامه به استاندار كرمان در تاريخ 24/8/85

24- پي‌گيري و اقدام براي اعطاي آمبولانس به بيمارستان شهيد باهنر كرمان:

            - نامه به وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تاريخ 27/8/85

25- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «هر ماه دو نفر در استان كرمان بر اثر حوادث كار جان خود را از دست مي‌دهند»:

            - نامه به وزير كار در تاريخ 5/2/85

26- پي‌گيري و اقدام براي رسيدگي به مسئله اختلال در مأموريت‌ آمبولانس‌هاي استان كرمان در پي سهميه‌بندي بنزين:

            - نامه به وزير نفت و وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تاريخ 25/4/86

27- پي‌گيري و اقدام براي رسيدگي به علت حذف برخي از طرح‌هاي مهم و سرنوشت‌ساز از مصوبات سفر هيأت دولت به استان كرمان:

            - نامه به رئيس‌جمهور در تاريخ 24/4/86

28- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر بازتاب مبني بر: «جنجال 50 هزار توماني در كرمان»:

            - نامه به استاندار كرمان در تاريخ 21/12/84

29- پي‌گيري و اقدام براي رسيدگي و بررسي عوامل مؤثر در تصادف تريلر با يك دستگاه اتوبوس در سه‌راهي راين:

          - نامه به وزير راه و ترابري در تاريخ          

30- پي‌گيري و اقدام براي دوبانده كردن چند جاده اصلي در استان كرمان:

          نامه به وزير راه و ترابري در تاريخ 23/5/85

31- پي‌گيري و اقدام براي صدور دستور به دبير هيأت دولت جهت در دستور كار قرار دادن مصوبات كارشناسي‌شده‌ي سفر به تأخير افتاده‌ي هيأت دولت به استان كرمان، تا دولت آن‌ها را در تهران مصوب نمايد:

          - تذكر به رئيس‌جمهور در تاريخ 1/5/85

32- پي‌گيری و اقدام برای رفع نگراني پرسنل بانک سپه کهنوج از وضعيت امنيتي محل کارشان:

            - نامه به استاندار کرمان در تاريخ 26/1/85

33- پي‌گيري و اقدام براي حل و فصل مشكلات مديريتي معدن مس سرچشمه:

          1- تذكر به وزير صنايع در تاريخ 11/10/84

          2- نامه به استاندار كرمان در تاريخ 11/10/84

34- پي‌گيري و اقدام براي حل مشكل پسته‌كاران زرندي:

            - نامه به                              در تاريخ 8/9/85

35- پي‌گيري و اقدام براي تقدير از عملكرد سردار اسحاقي فرماندهي قرارگاه عملياتي رسول اكرم (ص):

            - نامه به وزير كشور در تاريخ 16/4/86

36- پي‌گيري و اقدام براي حل مشكلات شركت تعاوني توليدكنندگان پسته رفسنجان (پي‌گيري نامه شركت مزبور):

            1- نامه به رئيس‌جمهور در تاريخ 27/8/85

            2- نامه به استاندار كرمان در تاريخ 28/8/85

37- پي‌گيری و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «طي نيمه نخست امسال 858 نفر به علت صدمات ناشي از حوادث رانندگي در جاده هاي اين استان جان باختند»:

            - نامه به وزير راه و ترابري در تاريخ 21/7/84

38- پي‌گيری و اقدام برای رعايت عدالت در توزيع و تخصيص اعتبارات در مقايسه استان کرمان با ساير استان هاي کشور:

            - تذکر به وزير راه و ترابري در تاريخ 4/11/84

39- پي‌گيری و اقدام در خصوص گزارش هاي سه گانه ايرنا دفتر کرمان تحت عنوان: «نگاهي به افزايش تصادفات جاده اي در استان کرمان»:

            - نامه به وزير راه و ترابري در تاريخ 22/6/84

40- پي‌گيری و اقدام برای صدور دستور به رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي جهت رعايت عدالت در تخصيص اعتبارات بخش راه و ترابري استان کرمان:

            - تذکر به رياست جمهوري در تاريخ 4/11/84

41- پي‌گيری و اقدام برای حل مشكل جمعي از اعضاي هيئت علمي سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي مناطق محروم مبني بر كاهش حقوق و مزاياي آنها:

-            يك نامه به مديركل امور هماهنگي استان هاي وزارت جهاد كشاورزي در تاريخ 11/8/83

42- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «امكانات دانشگاه شهيد باهنر كرمان متناسب با جمعيت دانشجويي اين دانشگاه نيست»:

            - دو نامه به وزير علوم، تحقيقات و فن‌آوري در تاريخ‌هاي 6/12/84 و 10/2/85

43- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «معاون دانشگاه شهيد باهنر كرمان: اين مركز با 30ميليارد ريال كسري بودجه روبرو است»:

            - دو نامه به وزير علوم، تحقيقات و فن‌آوري در تاريخ‌هاي 6/12/84 و 10/2/85

44- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «استاندار كرمان: هيچ‌گونه نظارتي بر طرح احرار در جنوب استان كرمان نشده است»:

            - نامه به وزير نيرو و وزير جهادكشاورزي در تاريخ 2/11/85

45- پي‌گيري و اقدام براي تكميل اعتبار مورد نياز طرح‌هاي عمراني مصوب سفر مقام معظم رهبري به استان كرمان، در متمم لايحه بودجه سال 85:

            - نامه به وزير نيرو در تاريخ 27/8/85

46- پي‌گيری و اقدام در خصوص شايعه اختصاص اعتبارات چندميلياردي جيرفت به کوهبنان:

            - نامه به مديرعامل بانک صادرات کرمان در تاريخ 19/6/84

47- پي‌گيري و اقدام براي رسيدگي به وضعيت كشاورزي جنوب و شمال استان كرمان عموماً و وضعيت توليدكنندگان پسته خصوصاً:

            1- نامه به وزير كشاورزي در تاريخ 28/7/86

            2- نامه به وزير بازرگاني در تاريخ 28/7/86

            3- نامه به معاون اجرايي رئيس‌جمهور در تاريخ 28/7/86

            4- نامه به معاون امور مجلس وزارت كشاورزي در تاريخ 26/8/86

48- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «اظهارات رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن كرمان در خصوص مشاركت جدي سرمايه‌داران كرماني در ساخت كارخانه‌هاي پتروشيمي:

            - نامه به سرپرست وزارت نفت در تاريخ 26/8/86

49- پي‌گيري و اقدام براي پرداخت مزاياي كاركنان اداره‌ي پست استان كرمان همانند كاركنان اداره‌ي مخابرات و پست بانك:

            - نامه به معاون امور مجلس وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات در تاريخ 27/9/86

50- پي‌گيری و اقدام برای رفع كمبود بودجه ندامتگاه هاي استان كرمان:

            - يك نامه به رياست كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 14/11/83

51- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «100 هزار ليتر سوخت قاچاق در استان كرمان كشف شد»:

            - نامه به وزير نفت در تاريخ 20/9/86

52- پي‌گيري و اقدام براي زيارت اصحاب قلم و رسانه‌ي استان كرمان:

            - نامه به مديركل ارشاد استان كرمان در تاريخ 3/10/86

53- پي‌گيري و اقدام براي حل مشكل شركت تعاوني مسكن كاركنان صدا و سيماي مركز كرمان:

            - نامه به رياست سازمان اوقاف و امور خيريه‌ي كشور در تاريخ 25/10/86

54- پي‌گيری و اقدام درخصوص رسيدگی به علت تعويض نام ميدان خواجوي كرماني:

- دو نامه به وزير كشور در تاريخ هاي 21/3/83 و 15/4/83

7- اقدام در خصوص تغيير ساعات پروازي هما از تهران به كرمان و بالعكس

- پي‌گيری و اقدام برای تغيير ساعت پروازي هما از تهران به مقصد كرمان و بالعكس:

1- دو نامه به وزير راه و ترابري در تاريخ هاي 13/3/83 و 3/5/83

2- يك نامه به معاون پشتيباني و امور مجلس وزارت راه و ترابري در تاريخ 7/9/83

3- يك نامه به سرپرست وزارت راه و ترابري در تاريخ 27/10/83

            4- تذكر به رياست جمهوري در تاريخ 8/10/83

8- پي‌گيري‌هاي ملي

1- پي‌گيری و اقدام برای يافتن علت عدم موفقيت قابل قبول دستگاه ها و نهادهاي مسئول در امر مبارزه با مواد مخدر:

- تذكر به رئيس جمهور در تاريخ 16/12/83

2- پي‌گيری و اقدام برای صدور دستور به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي جهت ممانعت از عقد قرارداد با شركت هاي مجعولي از قبيل ‹‹خليج عربي›› در مراسم حج و سفر هاي عمره:

- تذكر به رئيس جمهور در تاريخ 26/11/83

3- پي‌گيری و اقدام درخصوص اظهارات سخنگوي دولت(آقاي رمضانزاده) و اختلاف انگيزي در ميان اقوام ايراني:

- تذكر به رئيس جمهور در تاريخ 15/12/83

4- پي‌گيری و اقدام درخصوص ممانعت از اسراف ها و هزينه هاي صرف شده از بيت المال در سفره هاي افطاري وزارت خانه ها ، سازمانها و نهادهاي دولتي:

1- نامه به رئيس جمهور در تاريخ 1/8/83

2- دو نامه به معاون اجرايي رئيس‌جمهور در تاريخ‌هاي 17/7/85 و 26/7/85

5- پي‌گيری و اقدام برای صدور دستور جهت: الف: تغيير مديران ارشد استان ها و شهرستان ها بر مبناي ارزش ها و معيارهاي اسلامي و قانوني، ب: ممانعت از دخالت غيرموجه اشخاص غيرمسئول در تغييرات احتمالي:

            - تذکر به وزير کشور در تاريخ 8/6/84

6- پي‌گيری و اقدام برای رسيدگی به عملکرد بانک پارسيان:

            1- دو نامه به وزير اقتصاد در تاريخ هاي 17/10/84 و 26/11/84

            2- تذکر به وزير اقتصاد در تاريخ 23/9/84

            3- نامه به رياست بانک مرکزي در تاريخ 17/10/84

            4- دو نامه به مديرعامل بانک پارسيان در تاريخ هاي 22/5/84 و 31/5/84

7- پي‌گيری و اقدام برای آزاد شدن پزشک زن کرماني ربوده شده:

            - نامه به رياست قوه قضائيه، وزير اطلاعات، وزير کشور و فرماندهي نيروي انتظامي در تاريخ 25/4/84

8- پي‌گيری و اقدام در خصوص خبر سايت آفتاب مبني بر: «آبادسازي دبي با سرمايه ايرانيان»:

            - نامه به وزير اقتصاد در تاريخ 6/12/84

9- پي‌گيری و اقدام در خصوص خبر سايت آفتاب مبني بر: «شوي مانکن هاي سرپوشيده در تهران»:

            - نامه به وزير ارشاد در تاريخ 30/2/85

10- پي‌گيری و اقدام برای صدور دستور بررسي جدي و فوري عملکرد سرويس اطلاعاتي انگلستان در جريانات جنوب و جنوب شرق کشور:

            - تذکر به وزراي امورخارجه و اطلاعات در تاريخ 3/3/85

11- پي‌گيری و اقدام برای صدور دستور پي‌گيري تعهدات دولت پاکستان در کنترل تردد و مقابله با گروه هاي تروريستي در جنوب شرق کشور:

            - تذکر به وزير امور خارجه در تاريخ 26/2/85

12- پي‌گيری و اقدام در خصوص: الف: تعيين تکليف فوري فرمانداران و بخشداران سراسر کشور، ب: انتصاب فرمانداران و بخشداران مطابق معيارهاي قانوني جمهوري اسلامي:

            - تذکر به وزير کشور در تاريخ 5/7/84

13- پي‌گيری و اقدام در خصوص خبر سايت بازتاب مبني بر: «بي اعتبار شدن وزير خارجه ايران در مقابل اعراب نتيجه چيست؟»:

            - نامه به وزير امور خارجه در تاريخ 14/7/84

14- پي‌گيری و اقدام در خصوص خبر ايرنا مبني بر: «دولت با تشکل هاي تعاون روستايي برخورد ابزاري داشته است»:

            - نامه به وزير بازرگاني در تاريخ 3/2/85

15- پي‌گيری و اقدام در خصوص: الف: رسيدگي به پرونده خريد هواپيماي تشريفاتي و لغو آن، ب: رسيدگي به چگونگي دخالت دولت هاي انگليس و آمريکا در ناآرامي هاي اخير خوزستان و کردستان:

            - تذکر به وزير امور خارجه در تاريخ 6/6/84

16- پي‌گيری و اقدام در خصوص چاپ مطلبي توهين آميز به مذهب در نشريه هواپيمايي هما:

            - نامه به وزير راه و وزير ارشاد در تاريخ 17/11/84

17- پي‌گيری و اقدام برای رسيدگي به وضعيت نابسامان ترافيکي پروازهاي حج و خارجي فرودگاه مهرآباد:

            - تذکر به وزير راه در تاريخ 23/4/83

18- پي‌گيری و اقدام برای حل مشکلات شرکت صنايع الکترونيک دماوند:

            - دو نامه به مديرعامل بانک کشاورزي در تاريخ هاي 12/4/84 و 13/6/84

19- پي‌گيری در خصوص خبر سايت انتخاب مبني بر: «اقدام بي سابقه پرويز داوودي (معاون اول رئيس جمهور) و هيئت دولت»:

            - نامه به رياست جمهوري در تاريخ 25/7/84

20- پي‌گيری و اقدام برای صدور دستور به وزيران و ديگر مقامات ارشد اجرايي مبني بر رعايت مصالح و منافع نظام و مردم در مصاحبه ها و بخش نامه ها و اجتناب از شتابزدگي در عزل و نصب ها:

            - تذکر به رياست جمهوري در تاريخ 20/7/84

21- پي‌گيری و اقدام برای جلوگيري از ساخت و سازهاي بي رويه در شهرک شهيد محلاتي تهران:

            1- نامه مشترک با تعدادي از نمايندگان به رياست جمهوري در تاريخ 31/5/84

            2- تذکر به وزير کشور و وزير مسکن و وزير دفاع در تاريخ 22/4/84

22- پي‌گيری و اقدام برای انعکاس ديدگاه هاي فني و نظرات کارشناسي مديران بانک هاي اقتصاد نوين، پارسيان، سامان، کارآفرين و موسسه اعتباري توسعه:

            - نامه به رياست جمهوري در تاريخ 27/12/84

23- پي‌گيری و اقدام برای ممانعت از چاپ سررسيدهاي گرانقيمت توسط دستگاه هاي دولتي:

            - تذکر به رياست جمهوري در تاريخ 18/12/84

24- پي‌گيری و اقدام برای حل و فصل مشکلات چاي کاران کشور و ممانعت از واردات چاي غيربهداشتي و سرطان زا:

            - تذکر به رياست جمهوري در تاريخ 24/7/84

25- پي‌گيری و اقدام در خصوص نامه سرگشاده تعدادي از خبرنگاران سابق باشگاه خبرنگاران جوان (در سايت انتخاب):

            - نامه به رياست سازمان صداوسيما در تاريخ 31/2/85

26- پي‌گيری و اقدام در خصوص وضعيت شرکت پالايشي شرکت نفتي استان خراسان رضوي و قاچاق مازوت توسط قاچاقچيان:

            - نامه به معاون امور مجلس وزارت نفت در تاريخ 15/4/84

27- پي‌گيری و اقدام در خصوص رعايت عدالت در اطلاع رساني توسط خبرگزاري جمهوري اسلامي:

            1- نامه به وزير ارشاد در تاريخ 4/2/85

            2- تذکر به وزير ارشاد در تاريخ 3/3/85

            3- دو نامه به مديرعامل خبرگزاري جمهوري اسلامي در تاريخ هاي 9/12/84 و 6/2/85

            4- نامه به رياست ايرنا در کرمان در تاريخ 6/12/84

28- پي‌گيری و اقدام برای رسيدگي دقيق و قاطع به مفاد يادداشت روز كيهان 26/6/83 درخصوص تقويت و تبليغ عناصر ضدانقلاب و اسلام توسط وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي:

1- تذكر به رئيس جمهور در تاريخ 29/6/83

2- يك نامه به رئيس جمهور در تاريخ 27/6/83

29- پي‌گيری و اقدام برای حل مشكل خريد سيب زميني كشاورزان استان چهارمحال و بختياري :

1- يك نامه به وزير جهادكشاورزي در تاريخ  4/12/83

2- يك نامه به وزير كشور در تاريخ 4/12/83

30- پي‌گيری و اقدام برای صدور دستور به وزيران جهت پاسخ به مكاتبات نمايندگان و ارسال پاسخ به تذكرات آنها:

- تذكر به رئيس جمهور در تاريخ 10/8/83

31- پي‌گيری و اقدام برای تامين خودروهاي مورد نياز در ساخت سريال حضرت يوسف(ع):

- يك نامه به وزير صنايع و معادن در تاريخ 19/3/83

32- پي‌گيری و اقدام برای: الف) صدور دستور جهت بررسي و مراقبت بر عملكرد عوامل سازمانهاي جاسوسي در شرق كشور، ب) تذكرات لازم به برخي از نامزدهاي احتمالي انتخابات نهم رياست جمهوري تا از دامن زدن به مسائل قومي و قبيله اي و طايفه اي اجتناب نمايند :

- تذكر به وزير اطلاعات در تاريخ 12/12/83

33- پي‌گيری درخصوص رسيدگي به اختلاف افكني احتمالي سفير و ديگر عوامل سفارت انگليس در بين قوميت هاي مختلف ايراني:

- تذكر به وزير امور خارجه در تاريخ 11/12/83

34- پي‌گيری و اقدام برای صدور دستور  فعاليت جهت رهايي خبرنگار ايرنا(آقاي دربان) كه اسير آمريكائيها گرديد:

- تذكر به وزير امور خارجه در تاريخ 27/5/83

35- پي‌گيری و اقدام برای احضار سفير انگليس و ممانعت از هتك حرمت ساحت مقدس پيامبر(ص) توسط يك شبكه ماهواره اي در كشور انگليس:

- تذكر به وزير امور خارجه درتاريخ 20/8/83

36- پي‌گيری و اقدام درخصوص عيدي دريافتي توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي:

- يك نامه به رياست مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 20/12/83

37- پي‌گيری و اقدام درخصوص خبرنگار اخراجي از مجلس:

- يك نامه به رياست مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 23/1/84

38- پي‌گيری و اقدام برای توجه به حفظ شئونات اسلامي و مقابله بابدحجابي خصوصا در اماكن عمومي:

1- نامه به رياست قوه قضائيه در 29/3/84

2- دو تذكر به وزير كشور در تاريخ هاي 13/12/83 و 14/1/84

3- دو تذكر به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در تاريخ هاي 13/12/83 و 14/1/84

39- پي‌گيری و اقدام برای صدور دستور رسيدگي به عملكرد وزارت امور خارجه نسبت به قطع شبكه جهاني سحر در فرانسه و فحاشي شبكه يورتي وي عليه مقدسات دين اسلام و ملت مسلمان ايران:

- تذكر به رئيس جمهور در تاريخ 11/12/83

40- پي‌گيری درخصوص:

الف) هزينه كردن 250 ميليون تومان توسط يكي از وزرا براي دكوراسيون اطاق كارش.

 ب) برخورد كشورهاي اروپايي با ايران در مورد مسائل هسته اي :

- نامه به رئيس جمهور در تاريخ 21/3/83

41- پي‌گيري در خصوص خبر سايت آفتاب با عنوان: «تصميم حيرت‌آور احمدي‌نژاد»:

            - نامه به رئيس‌جمهور در تاريخ 20/12/85

42- پي‌گيري و اقدام براي تقديم لايحه‌ي امر به ‌معروف و نهي از منكر توسط دولت، به مجلس شوراي اسلامي:

            - تذكر به رئيس‌جمهور در تاريخ 13/12/85

43- ارائه پيشنهاداتي جهت رفع مشكلات ترافيكي و اصلاح وضعيت رانندگي در ايران:

            - نامه به رئيس‌جمهور در تاريخ 27/10/85

44- پي‌گيري و اقدام براي اجراي طرح توسعه‌ي بندر جاسك:

            - نامه به رئيس‌جمهور در تاريخ 6/6/85

45- پي‌گيری و اقدام برای رفع ممنوعيت ارسال خبرهاي مستند به شبكه العالم بر خروجي ايرنا:

1- دو تذكر به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در تاريخ هاي 7/4/83 و 29/6/83 و يك سؤال از وزير در تاريخ 27/5/83

2- يك نامه به رياست سازمان صدا و سيما در تاريخ 18/4/83

            3- يك نامه به مدير كل اخبار شبكه العالم در تاريخ 17/5/83

46- پي‌گيري و اقدام براي كاهش و تعديل نرخ بيمه محصولات كشاورزي:

            - تذكر جمعي به رئيس‌جمهور در تاريخ 12/7/85

47- پي‌گيري و اقدام براي ممانعت از انجام مسابقات فوتبال در ماه مبارك رمضان، قبل از افطاري:

            - تذكر جمعي به رئيس‌جمهور در تاريخ 5/7/85

48- پي‌گيري و اقدام در خصوص عدم برخورد وزارت كشور با بدحجابي، هنجارشكني، اشاعه منكرات و ... :

            - تذكر جمعي به وزير كشور در تاريخ 27/4/85

49- پي‌گيري و اقدام براي رسيدگي به درخواست دانشجويان ورودي سال‌هاي 83،82،81و84 دانشگاه شهيد رجايي:

            - نامه به وزير آموزش و پرورش در تاريخ 4/2/85

50- پي‌گيري و اقدام در خصوص طرح سؤالات توهين‌آميز به رسول اكرم (ص) در آزمون ضمن خدمت فرهنگيان:

            - تذكر جمعي به وزير آموزش و پرورش در تاريخ 1/12/85

51- پي‌گيري و اقدام براي نظارت جدي بر توليدات فيلم‌سازان داخلي و سامان‌دهي وضعيت معيشتي هنرمندان:

            - تذكر به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در تاريخ 3/4/86

52- پي‌گيري و اقدام در خصوص اكران فيلم سينمايي نقاب:

            - نامه به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در تاريخ 20/3/86

53- پي‌گيري و اقدام براي جلوگيري از نشر كتب تفرقه‌انگيز:

            - تذكر جمعي به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در تاريخ 4/4/85

54- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر بازتاب مبني بر: «صدور كارت هوشمند سوخت براي برادر شاه»:

            - نامه به وزير نفت در تاريخ 26/3/86

55- پي‌گيري و اقدام براي رسيدگي به علت عدم شكايت از شركت واردكننده خون آلوده براي بيماران هموفيلي:

            1- تذكر به وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تاريخ 12/9/85

            2- نامه به مديركل دفتر حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تاريخ 27/9/85

56- پي‌گيري و اقدام در خصوص پخش فيلم سينمايي The King’s Man از شبكه اول سيما:

            - نامه به رياست سازمان صدا و سيما در تاريخ 27/3/86

57- پي‌گيري و اقدام رسيدگي به علت دعوت ريش‌قرمز بورس به برنامه «باز هم زندگي» از شبكه چهار سيما:

            - دو نامه به رياست سازمان صدا و سيما در تاريخ‌هاي 26/3/86 و 27/3/86

58- پي‌گيري و اقدام در خصوص تبعيض در نوع پوشش خبري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي:

            - نامه به رياست شوراي نظارت بر عملكرد صدا و سيما در تاريخ 6/3/86

59- پي‌گيري و اقدام براي رسيدگي به مسئله حقوق خلبانان و كمك خلبانان:

            1- نامه به وزير راه و ترابري در تاريخ 3/11/85

            2- نامه به رياست سازمان هواپيمايي كشور در تاريخ 15/5/86

            3- نامه به مديرعامل شركت هواپيمايي هما در تاريخ 15/5/86

            4- نامه به مديرعامل شركت هواپيمايي آسمان در تاريخ 15/5/86

            5- نامه به مديرعامل شركت هواپيمايي ماهان در تاريخ 15/5/86

60- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر بازتاب مبني بر: «تلاش باند قدرت و ثروت براي حذف سردار نقدي»:

            - نامه به رئيس‌جمهور در تاريخ 26/3/86

61- پي‌گيري و اقدام براي اختصاص بودجه جهت پروژه بهسازي محور كنارك _ زرآباد _ جاسك _ بندرعباس:

            - نامه به                         در تاريخ 29/11/85

62- پي‌گيري و اقدام براي رسيدگي به علت عدم پخش نطق پيش از دستور مورخ 28/1/86 از صدا و سيما:

- نامه به رياست سازمان صدا و سيما در تاريخ 2/2/86

63- پي‌گيري و اقدام براي بررسي علت عدم تشكيل پرونده در محاكم قضايي و تأخير و قصور در بازپس‌گيري باغ قلهك از سفارت انگليس:

            - تذكر جمعي به وزير اقتصاد و دارايي در تاريخ 6/3/86

64- پي‌گيري و اقدام براي رسيدگي فوري و جدي به چگونگي كشف و احداث تونل توسط سفارت انگليس براي اياب و ذهاب جاسوس‌ها:

            - تذكر به وزراي اطلاعات و امور خارجه در تاريخ 17/5/86

65- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر خبرگزاري فارس مبني بر: «طراح سؤالات آزمون فرهنگيان بازداشت شد»:

            - نامه به دادستان كل كشور و دادستان تهران در تاريخ 14/12/85

66- پي‌گيری و اقدام برای رفع نواقص قضايي كشور:

- يك نامه به رياست  قوه قضائيه در تاريخ 18/4/83

67- درخصوص تشكر ازموضع رياست قوه قضائيه در مورد طرح تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از برخي امور قوه قضائيه:

- يك نامه به رياست قوه قضائيه در تاريخ 18/1/84

68- پي‌گيري و اقدام در خصوص استفاده‌ي بانك‌ها از سيستم اتوماسيون:

          1- نامه به وزير امور اقتصادي و دارايي در تاريخ 15/5/86

          2- نامه به رئيس كل بانك مركزي در تاريخ 15/5/86

69- پي‌گيري و اقدام براي جلوگيري از نابودي زبان فارسي با استفاده از زبان فينگيليش در پيامك‌ تلفن همراه:

          1- تذكر به رئيس‌جمهور در تاريخ 28/6/86

          2- نامه به معاون اجرايي رئيس‌جمهور در تاريخ 29/7/86

          3- دو نامه به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در تاريخ‌هاي 15/5/86 و 29/7/86

          4- دو نامه به وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات در تاريخ‌هاي 15/5/86 و 29/7/86

          5- نامه به رياست سازمان صدا و سيما در تاريخ 15/5/86

          6- نامه به رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي در تاريخ 15/5/86

          7- نامه به رياست سازمان تبليغات اسلامي در تاريخ 29/7/86

          8- نامه به رياست شوراي سياستگذاري ائمه‌ي جمعه‌ي كشور در تاريخ 29/7/86

70- پي‌گيري و اقدام براي ممانعت از مصادره و تملك منزل، گنجينه و كتابخانه‌ي پرفسور حسابي:

          - نامه به رياست مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 28/5/86

71- پي‌گيري و اقدام براي رسيدگي به مسئله‌ي برگزاري دوره‌هاي آموزشي مداحي و دف‌نوازي و مولودي‌خواني:

          - نامه به وزير ارشاد در تاريخ 29/3/86

72- پي‌گيري و اقدام براي حمايت از ديوان محاسبات كشور:

          - نامه به رياست مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 12/6/86

73- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر آفتاب مبني بر: «وبا در چند قدمي ايران»:

          - نامه به وزير بهداشت در تاريخ 12/6/86

74- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر سايت بازتاب مبني بر: «گم‌شدن هفتادميليون ليتر بنزين در مثلث برموداي استانداران»:

          - نامه به معاون اجرايي رئيس‌جمهور در تاريخ 13/6/86

75- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر سايت بازتاب مبني بر: «سكوت نماينده‌ي دولت درباره‌ي لق‌شدن سهميه‌بندي»:

          - نامه به معاون اجرايي رئيس‌جمهور در تاريخ 12/6/86

76- پي‌گيري و اقدام براي رفع نواقص انجمن خيريه‌ي حمايت از بيماران رواني (مركز درماني و توانبخشي گلستان سلامت استان كرمان):

          - نامه به رئيس‌جمهور در تاريخ 13/6/86

77- پي‌گيري و اقدام جهت اعلان دليل علمي و عملي نرخ بالاي زايمان غيرطبيعي زنان در كل كشور و دلايل تعلق بيش از 90% درآمد بيمارستان‌هاي خصوصي و دولتي به پزشكان و مابقي به پرستاران و ... :

          - تذكر به وزير بهداشت در تاريخ 28/6/86

78- پي‌گيري و اقدام در خصوص خبر آفتاب مبني بر: «انحراف دولت از سند چشم‌انداز»:

          - نامه به معاون اجرايي رئيس‌جمهور در تاريخ 12/6/86

79- پي‌گيري و اقدام براي استمرار سرمايه‌گذاري در رشته‌هاي ورزشي:

          - نامه به رياست سازمان تربيت بدني كشور در تاريخ 16/5/86

80- پي‌گيري و اقدام براي رسيدگي به مشكلات بخش بهداشت و درمان كشور:

          - نامه‌ي مشترك به رياست مجلس شوراي اسلامي، معاون اجرايي رئيس‌جمهور، وزير بهداشت و معاون امور مجلس وزارت اطلاعات در تاريخ 31/6/86

81- پي‌گيري و اقدام براي تجديدنظر در محاسبه‌ي نرخ پيام‌هاي كوتاه به زبان فارسي:

          - تذكر به وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات در تاريخ 23/7/86

82- پي‌گيري و اقدام براي صدور دستور جهت پاسخگويي به مكاتبات و تذكرات نمايندگان مجلس توسط معاونت‌هاي مختلف رئيس‌جمهور و كليه‌ي وزراء:

          - تذكر به رئيس‌جمهور در تاريخ 8/8/86

83- پي‌گيري و اقدام براي مقابله با چاپ و توزيع كتب خرافي بويژه تحت عناوين ديني و اسلامي:

          - تذكر جمعي به وزير ارشاد و وزير كشور در تاريخ 7/9/86

84- پي‌گيري و اقدام براي ساماندهي به وضعيت نامناسب و مشكلات موجود در جايگاه‌هاي عرضه‌ي بنزين و گاز كشور:

          - تذكر جمعي به وزير نفت در تاريخ 4/10/86

85- پي‌گيري و اقدام براي وادارساختن دولت عراق به تسريع در بازگرداندن پيكر مطهر 75 شهيد كشف‌شده در منطقه‌ي بصره و پي‌گيري جدي جهت صدور مجوز براي تفحص كميته‌ي جستجوي مفقودين در عراق:

          - تذكر جمعي به وزير امور خارجه در تاريخ 7/9/86

نوشتن دیدگاه
تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید زادسرجیرفتی: مردم مسلمان با حضور یك‌پارچه در عید فطر تمام كدورت‌ها را دور ریخته و پس از یك ماه عبادت ، دل‌هایشان آماده یك زندگی مملو از معنویت و شادابی می‌شود ادامه . . . گروه استانها / حوزه همدان...

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل تمدن های تاریخی و مانا، در کنار آب ها و رودخانه‌ها، توسط کسانی که محل استقرار خود را، موطن همیشگی برگزیده اند، ساخته، پرداخته، و عالم گیر شده‌اند. بنابراین استعمال کلمه تمدن هلیل، غلط، غیرراست، و جیرفت زدا خواهد بود. احتمالآ در خاطر مبارکتان باشد که سال های سال...

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388 بنده‌ شك ‌ندارم ‌كه ‌جریان ‌نفاق، ‌كه ‌دست‌ نیاز به سوی ‌ترامپ ‌دراز كرده ‌است، هیچ آخوندی چه خوب و چه بد مثل خاتمی را، هیچ وقت قبول نداشته و ندارد، طراحان طرح آشتی ملی، به‌ چیزی ‌كمتر از سرنگونی نظام جمهوری ‌اسلامی ‌ایران و تسلط مجدد امریکا، رضایت ‌نخواهند...

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را تو در کمین نشسته‌ای تا انتقام ناکامی‌های چهل ساله‌ات را، از تار، تنبور، وافور، کاباره، رقاصه‌ها، قمار، شراب، مستی‌ها شبانه، خوردن و بردن شاهانه، و . و ...، همه و همه را، از امام و مولا و مقتدای مؤمنان و شهیدان و آزادگان، حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی، بگیری، که مثل...

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری قلم و بیان زادسرجیرفتی, [21.07.17 17:35] https://www.instagram.com/p/BWzzK9djf_b/ زادسرجیرفتی: از عید سعید فطر و شعر حماسی دکتر میثم مطیعی، و سخنان امروز نماینده محترم دانشجویان، قبل از خطبه‌های نماز جمعه، بوی خوش انقلاب و عصیان اهل ولاء، علیه اشرافیگری و کداخداپرستی استشمام می‌شود. به گمانم طولی نکشد که شعار "روحانی امریکایی،...

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره ما که جزو انقلابیان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، به راه، آمان و اهدافمان، آگاه، مؤمن، مصمم و جدی بودیم، و اکنون نیز، و تا زنده هستیم ان‌شاءالله چنینیم. بنده و مانند نگارنده، یقین و ایمان داشتیم که شکنجه دیدن در راه خدا، ثواب دارد، سرباز امام زمان علیه‌السلام...

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش امریکا که مثل کشور ما که نیست که رئیس جمهور بتواند حتی خدای‌ناکرده ساز مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران را هم، کوک کند. یا عناصر مخالف اصل نظام را، مسؤولیت بدهد. یا مقابل حکومت پنهان (رهبری) امریکا بایستد، هرگز، کما...

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2)

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2) اغلاط املایی تا دلتان بخواهد. زیاد خوانده و می‌خوانیم که "خواهش می‌کنم"، را خواهشاً می‌نویسند؟ "ثانیا"، را دوماً، "ثالثاً" را سوماً، ...، "تاسعاً"، را نهماً، و قس علی هذا. حالا هرچه بگویید آقا، در زبان فارسی تنوین نداریم. شما دکتر شدید، فوق لیسانس گرفتید، نماینده مجلس بوده‌اید، باید...

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان در استخر اختصاصی فرح دیبا در کوشک، و در حال شنا و در کمال سلامت جسم و تن، دعوت حق را لبیک گفته است، و اینک کسی نمی‌تواند به سبب مرگ اینچنینی آن مرحوم، بر نظام مردمسالاری دینی، انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای عظیم‌الشأن مدظله‌العالی، انقلابیون ولایتمدار، حزب‌الله راستین، اصول‌گرایان...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ... كسانی در انگلستان موفق شدند دكترا بگیرند كه تز دكتراشان را آنان برایشان معین كرده‌اند و اطلاعات ریز را از اینان گرفته‌اند، مثلاً گفته‌اند شما تز دكترایت را راجع به ایلات و قبایل ایرانی، شما راجع به ساخت و ساز مسكن در ایران، شما راجع به عملكرد سپاه پاسداران از...