دروغ است، دروغ است، دروغ، از جنس هزاران دروغ یو تیوب، رادیو فردا، منافقین خلق، و منافقین خلق سبز و بنفش.

 
دروغ است، دروغ است، دروغ، دروغهایی از جنس هزاران دروغ یوتیوب، رادیو فردا، منافقین خلق، و منافقین خلق سبز و بنفش.
هر کس باور ندارد به لینکی در پاسخ مربوط ذیلاً تقدیم می‌گردد مراجعه نماید:
          بسم الله الرحمن الرحیم
 
پاسخ به دروغ‌ها و اراجیفی که در پی می‌آید را، در زیر هر شماره تقدیم می‌دارد.
۱ - ♨️ چهل سال پیش شاه گریه کرد و رفت…
پ - هزار برابر بیشتر از گریه کردن مجازات شاه همجنسباز، خائن و نوکر سفیران انگلیس و امریکا و موساد، بود. حیف که فرار کرد و از دسترس انقلابیون مسلمان خارج شد.
2 - مردم ریختن تو خیابون و شادمانه شیری نی و شکلات پخش میکردن...
پ - ای بی تربیت، مردم عاشورایی و انقلابی ایران اسلامی در خیابانها شیرینی و شکلات پخش می‌کردند و شادمان بودند.
3 - چند تا بچه داد میزدن شاه فراری شده سوار گاری شده…!
پ - فرهیختگانی بودند که از باب مزاح ناشی از خوشحالی فرار شاه همجنسباز و فرح بدکاره با هم،
 می‌سرودند:
 شاه فراری شده سوار گاری شده.
4 - یه شیرین عقل دیگه‌ای هم داد میزد مَمَد دِماغ دَر رَفت…!
پ - ای مواجب بگیر، خُل خودت هستی ای قلم به دست مزدور موساد. نشنیدیم که کسی این حرفها را بزند، دماغش که دلخواه خودش نبوده است.
5 - بدون اینکه بدانند چه چیزی را جانشینش می کنند.
پ - نادان خودتی که برای سازمان مخوف و دهشتزای رژیم اشغالگر قدس می‌نویسی و جیره می‌گیری، مردم دانای ایران اسلامی خوب می‌دانستند که چه چیزی را جایگزین شاه وابسته به دشمنان اسلام و قرآن کریم و رژیم دیکتاتوریش می‌کنند که شعار می‌داند:
استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
6 - بدون اینکه بدانند چه کسی می آید و برایشان چه نقشه هایی دارد
پ - اگر نمی‌دانستند که شعار نمی‌دادند:
در ارتش خمینی ما همگی سربازیم
زنده ظالم سوز و کشته انسان سازیم
حفظ قران ما بسته بر جان ما
مرگ بر شاه – مرگ بر شاه
7 - مردم جلوی ماشین‌ها رو میگرفتن و تا راننده رو پیاده نمیکردن که برقصه نمیذاشتن بره…!
پ - دروغ است، اگر راست می‌گویی سند بیاور ای خوش رقص برای صهیونیستها.
8 - عکس شاه رو از روی اسکناس‌ها رو درآورده بودن و با خوشحالی بههم نشون میدادن و نمیدونستن عکس شاه اعتبار اون کاغذ‌ها بود…!
پ - حیف نام زیبای خر است که به تو بگوییم. ای گاو که خیلی هم گاوی(با معذرت از گاو)، آن روز پول رایج مملکت همان بود، کدام احمقی چنین کاری کرده است. شاید خودت چنان کرده باشی چون چند چهره و منافق هستی. سند ارائه کن.
8 - تا اون روز هر دلار هفت تا یک تومانی بود …!
پ - چون هر روز شش میلیون بشکه نفت را مجانی می‌بردند. برای اینکه استوارها و سربازانشان هر کدام که از زنان و دختران ارتشبدها و ... کشور ما را، که اراده می‌کردند در بغل میگرفتند و ...(!)، چون ایران شاهنشاهی حق نداشت به سگهایی که مال صدهزار امریکاییهایی که داخل ایران بودند، بگوید بالای چشمتان ابروست. و . و ...
9 - تا اون روز هر تومان کلی ریال با ارزش…!
پ - تومان زمان شاه نبود، پول نفت ما ایرانیان بود که به خودمان هم فروخته می‌شد. اگر سیاست و ریاضیات بلد بودی می‌فهمیدی که چی نوشتم.
10 - تا اون روز ایران ما قدرت پنجم نظامی جهان بود
دروغ است، دروغی به بزرگی دروغ برجام این ادامه دهنده آن شاه امریکایی. مگر کور و کری که ببینی و بشنوی ترس ابرقدرتها را از موشک‌های دوربرد و نقطه زن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و جهان را.
ادامه دارد ...
ده پاسخ دیگر تا چند ساعت دیگر
طلبه‌ی بسیجی؛ 
علی زادسرجیرفتی؛
28 دی 1397  
.