استیصال مخالفان سیاسی زادسرجیرفتی 2 ...

یک مناظره‌ی اینستایی دیگر زادسرجیرفتی با یکی از قوی‌ترین چپ‌های جیرفت

================

امیراف... م: سلام جناب آقای زادسر  من هیچ وقت هم فکر و عقیده جنابعالی نبوده و نخواهم بود و با بعضی از کارهای شما موافق و با بسیاری مخالفم ولی قبول کن که خیلی لجبازی (1) و همین لجبازی و دعوا های پوچ سیاسی شما(2) با صاحبان قدرت و موضع گیری های اشتباه (3) شما ضربات هولناکی به جیرفت و جیرفتی وارد کرده (3) که خودتان بیشتر واقفید و علت این نه بزرگ مردم و.... به شما و همفکرانتان ریشه در خودخواهی (4) و تمامیت طلبی (5) شما و طیف هم فکرتان را دارد. امیدوارم خداوند عاقبت همه را ختم به خیر کند

===================

زادسرجیرفتی: سلام جناب امیرافضلی مسعود، لطف کنید فقط یک مورد، فقط یک مورد مستند و مدلل و مدرک‌دار و محکمه‌پسند، مبنی بر تایید این ادعاهای عجیب خودتان که دروغ‌های ۳۳ ساله مخالفان بنده هست، ارائه کنید. فقط یک مورد مستند و مدلل. متشکرم ضمناً بدانید که مردم جیرفت و عنبرآباد همیشه زادسرشان را خواسته و می‌خواهند. اینکه دولت‌ها نگذاشتند [زادسرجیرفتی به مجلس برود] بحث دیگری است که در سایت زادسرجیرفتی ملاحظه فرمائید

====================

امیراف... م: جناب آقای زادسر با عرض سلام و شب بخیر من بر این عقیده ام که انسان زرنگ و باهوش (6) و دوست دار خود و شهرش (7) کسی هست که در جهت منافع شهر با دشمنان هم مدارا کند تا ضربه ای وارد نکنند ولی جنابعالی همیشه با طیف رقیب بحث و جدل میکردی (8) و فرصت ها سوخته میشد (9). شاید من اشتباه میکنم و به قول دوستی این هم جنگ زرگری (10) بود. در مورد انتخاب حضرتعالی هم من فکر میکنم شما زحمت خودتان را در حد توان کشیده اید لذا باید میدان را برای تازه نفسها باز کنید تا انها هم خودشان را محک بزنند. ولی حاج آقا تفکرات تندروی (11) از هر جناحی محکوم به فنا هست و این را در چند دوره گذشته دیدیم (12)

===============

زادسرجیرفتی: ادعای عجیب اول خودتان را که ثابت نکردید  حالا بفرمائید مثلا چکار باید می‌کردم که تندروی نباشد، مصداق بارز بیاورید نه مانند تمام مخالفان بنده که هوایی چیز می‌نویسید.

راجع به انتخاب بنده حتی یک نفر، تآکید می‌کنم حتی یک نفر بیاورید که ثابت کند زادسرجیرفتی تلفنی، حضوری، کتبی، سفیری، از او خواسته که در انتخابات به او کمک مالی کند یا رأی بدهد. چرا از خدا غافل شدیم. چرا؟

لطفا برای من معنی کنید تفکر را،  تندروی را،  جناحی را و دلیل بیاورید که بنده مصداق این ادعاهای جنابعالی هستم. این را بدانید که ملاک نامزد شدن بنده خواست و طومار مردمی بوده است

ملاک نمایندگی زادسرجیرفتی هم ؛ اول رضای خداوند تبارک و تعالی، مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران، سوم منفعت و خیر مردم جیرفت و عنبرآباد و کرمان و کشور، اگر کسی خلاف این ادعا را ثابت کرد حرفهای همه عمرم را پس میگیرم

من ۳۹ سال است که ازدواج کردم، همسرم هم هنوز حتی یک کلمه دروغ از شوهرش نشنفته است.

۱۲ سال نماینده مجلس شورای اسلامی ایران بودم هیچکس اعم از مقامات و مردم از زادسرجیرفتی دروغ نشنیدند

=============

امیراف... م: من گفتم که شما از کسی کمک خواستی ؟ !

مردم این زمانه انسانهای قبلی نیستند حرفشان با عمل فرسنگ ها تفاوت دارن به این طومار ها توجهی نکن، واقعیت را بنگر (13) مردم تنوع طلب هستند و حامی زر و زور حاج آقا انسانیت رخت بربسته

===========

زادسرجیرفتی: معلوم شد که جنابعالی یا عمقی عرایض مخلصانه بنده نمی‌خوانی، یا بنا بر پذیرش حقیقت را ندارید. هر کاری اساسی که در منطقه شده در دوران نمایندگی زادسرجیرفتی شده است.

===========

امیراف... م: من با فرمایش جنابعالی کاملاً موافقم و به کارهای شما واقف ولی زمانه عوض شده چه کنیم

پدر اینجانب از دوستان و حامیان  شما در دو دوره از نمایندگی شما بوده ولی زمانه و اشخاص تفکر حاجی را هم عوض کردن چه میشود کرد. موفق و برقرار باشید و سالم و تندرست. یا علی مدد

============

زادسرجیرفتی: گفتگوی خیلی خوبی بود. شب بخیر

================

پایان

خوانندگان عزیز این بود منطق یکی از بهترین! باسوادترین! و اجمالاً با ادب چپ‌های قدیم جیرفت یا اصلاخ‌طلبان فعلی، که حتی یک کلمه حرف حساب نداشت از یک سو، و از طرف دیگر حدود 13 ناسزا، توهین و تهمت نثار زادسرجیرفتی ساخت و خیلی راحت خدا حافظی کرد و رفت و حتی یک عذرخواهی ساده هم نکرد. حقیقتاً تا لحظه نگارش این جملات، مخالفان بی‌رحم نگارنده، در منطقه، استان و مرکز، نتوانستد یک ایراد واقعی و خداپسندانه، را جع عملکرد زادسرجیرفتی، مستند و با مدرک ارائه کنند.

طلبه بسیجی؛

علی زادسرجیرفتی:

تهران؛ 13 بهمن ۱۳۹۶