بنا بر توضیحاتی که تقدیم شد، سعی داشته و دارم که هیچ مشکل شخصی، بغض غیر دینی، و حب دنیایی، با کسی پیدا نکنم. همچنین طمع ریاستی، طعمه عنوانی، و دفاع پُستی به شخصی و جریانی نداشته باشم و ان شاءالله که ندارم.
 گمان خودم این است که از باب ادای تکلیف الهی گفتم، نوشتم، و رفتم. چنانچه کسی مستند به آموزه های اسلامی و قرآنی و فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، مجابم نماید که در گفتاری، نوشتاری و رفتاری، اشتباهی مرتکب شده ام، بحول و قوه الهی، قبول و جبران خواهم کرد. ادعای اخیرم را امتحان کنید.
 
دگر باره بخوانید اعتقادات دینی و سیاسی زادسرجیرفتی را:
 
                            باسمه تعالی 
دوستان عزیزم زیدعزکم
سلام علیکم 
مستحضر باشید که بنده طلبه ای بسیجی بوده و هستم. هرگز جناحی نبودم و نیستم. ترازوی سنجشم در موافقت و مخالفت با جناح‌های سیاسی و افراد اهل سیاست، امام خمینی ره و امام خامنه‌ای مدظله العالی بوده و هستند. همیشه بین خود و خدای خود خلوت کردم و بر مبنای رضای خداوند متعال، مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران، و خیر و نفع مردم عزیز و شریف جیرفت، عنبرآباد و کشور، تصمیم گرفتم و عمل کردم. الان هم جناحی فکر نمی‌کنم. هر کس خدمت کند بنده به سهم خودم، در خدمتش هستم، هر کس خیانت کند به وسع خویش، با شمشیر قلم با او مبارزه کرده و خواهم کرد. مبنای دفاع من از جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی و امام خامنه‌ای می‌باشند و از دزدی ها، جاسوسی ها، اختلاس ها، قوم خویش پروری و پارتی بازی ها، و دیگر جنایاتی که اتفاق افتاده و احتمالا بیفتد متنفر و بیزارم و با تمام توانی که داشتم و دارم با آنها جنگیده و می‌جنگم.
بنا بر توضیحاتی که تقدیم شد، سعی داشته و دارم که هیچ مشکل شخصی، بغض غیر دینی، و حب دنیایی، با کسی پیدا نکنم. همچنین طمع ریاستی، طعمه عنوانی، و دفاع پُستی به شخصی و جریانی نداشته باشم و ان شاءالله که ندارم.
 گمان خودم این است که از باب ادای تکلیف الهی گفتم، نوشتم، و رفتم. چنانچه کسی مستند به آموزه های اسلامی و قرآنی و فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، مجابم نماید که در گفتاری، نوشتاری و رفتاری، اشتباهی مرتکب شده ام، بحول و قوه الهی، قبول و جبران خواهم کرد. ادعای اخیرم را امتحان کنید.
                  طلبه بسیجی؛
              علی زادسرجیرفتی؛   
                         تهران؛
                     ۲۴ آذر ۱۳۹۶
قلم و بیان زادسرجیرفتی, [۱۵.۱۲.۱۷ ۱۹:۱۹]
https://www.instagram.com/p/Bcun0OvBGHJ/
...