شما میتوانید از بزرگان دیارمان بپرسید تایید میکنند که آقای زادسر خیلی قبل تر از نمایندگی این دیار معرف حضور همگان بوده است در اکثر عملیات های دفاع مقدس حضور داشته جانبازی است که چندین بار به اتاق عمل رفته وبابت این نظام زجر زیادی کشیده ،ودر حالی که خیلی بیشتر از مدعیان کنونی صف اول حق آب وگل بر این نظام مقدس دارد ،اما .....
...
سلام بر خواهر مکرم سرکارخانم عصمت پیرنیا، که چون شیر بیشه دفاع از حق و حقیقت، در کمین ... نشسته است. خواهرم خداوند از شما به شایستگی قبول فرماید ان شاءالله. زادسرجیرفتی
۰۸ آذر ۱۳۹۶
سلام علیکم"
  برادر بزرگوار جنابعالی متولد کدام دهه هستی؟
حتما"سال 60 شما هنوز یا به دنیا نبوده اید ویا خردسال بوده اید ودر غیر این صورت جسارت نباشد بی اطلاع از اوضاع آن روزگارید.
چطورمدعی هستید که آقای زادسر سال 60 کجا بود؟
آقای زادسر از انفلابیون فعال وشاه ستیز بود .زمانی که رهبر معظم انقلاب در جیرفت تبعید بود (زمان حکومت شاه)یکی از کسانی که مورد وثوق مقام منیعش بود آقای زادسر بود.
آقای زادسر با تشویق وخواست امام خامنه ای به حوزه ی علمیه ی قم برای تحصیل علوم دینی رفت.
مرحوم جنت مکان آیت الله ربانی املشی از علمای سرشناس زمان طاغوت بود که از اساتید آقای زادسر بودند.
نگارنده هم بر اساس واقعیتی که از ذکاوت وتقوای آقای زادسر دارم این مطلب را نوشتم ومجدد بر ادعایم صحه میگزارم.
شما میتوانید از بزرگان دیارمان بپرسید تایید میکنند که آقای زادسر خیلی قبل تر از نمایندگی این دیار معرف حضور همگان بوده است در اکثر عملیات های دفاع مقدس حضور داشته جانبازی است که چندین بار به اتاق عمل رفته وبابت این نظام زجر زیادی کشیده ،ودر حالی که خیلی بیشتر از مدعیان کنونی صف اول حق آب وگل بر این نظام مقدس دارد ،اما .....
نگارنده با صداقت میگویم اگر ایشان اهل سوء استفاده از موقعیت های بزرگش بود الآن نجومی ترین ثروتمند وکلیدی ترین پست ها را  در این کشور داشت.چرا که میدانیم هم اکنون پست های کشورمان در دست کسانی است که اتفاقا"شایستگی لازم را ندارند واین را اکثر مردم تایید میکنند.
باز هم نگارنده مدعی ام که پاک بودن وپاک زیستن ،اهل امانتداری بودن، ولایی بودن از شاخصه های تثبیت شده در ایشان هست وبابت آنهم هزینه پرداخته که یکی از آن ها مظلومیت ایشان تا آنجاست که جنابعالی اینطور مینویسید.
موفق باشید.
                  عصمت پیرنیا
...
قلم و بیان زادسرجیرفتی, [۳۰.۱۱.۱۷ ۰۰:۰۱]
https://www.instagram.com/p/BcF7WefhqJZ/