رقیب بنده، خدا بوده و هست، ایشان رقیب دزدها و خائنین است که الحمدلله رب العالمین ما نیستیم. در گوگل بنویسید جهانگیری کوشاهی چگونه به مجلس رفت تا بدانید که رقیب انتخاباتی زادسرجیرفتی، دولت، استانداری، وزارت کشور بودند. نه ایشان که داخل ظرف رقابتی بنده به حساب نمی آمدند. حتما یادتان هست که در دوبنه چه جنایت ها کردند و در عنبرآباد چگونه با قنداق تفنگ به مردم زدن، رای می‌گرفتند.  اگر نبود توجه به همین فکر آلوده امثال جنابعالی، آنوقت می‌خواندید که چه می‌نوشتم. بدبخت مردم جمهوری اسلامی ایران که خود کرده و بیچاره اند.
 
قلم و بیان زادسرجیرفتی, [۲۱.۱۰.۱۷ ۱۵:۵۸]
https://www.instagram.com/p/BaghSTdBl_r/
...
سلام،
طلبه بسیجی
 زادسرجیرفتی
۲۹ مهر ۱۳۹۶