اینك سر فصلهای برخی از كارهای مهمی كه با پی گیری یكی از بندگان مسكین، توسط دولتهای جمهوری اسلامی از دهم خرداد ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و یك الی ششم خرداد ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و نه انجام شده است را از نظر مباركتان عبور بدهید تا حقایقی را كه برای مردم منطقه روشن است برای شما خوانندگان محترم هم روشن بشود و بدانید كه زادسر چه شاهكاری كرده است. ادامه ...

 

جوابیه ی زادسر خطاب به نماینده ی جیرفت در مجلس شورای اسلامی(1)جمعه ۶ دی ۱۳۸۱ - ۲۰:۰۰

جوابیه ی زادسر خطاب به نماینده ی جیرفت در مجلس شورای اسلامی(1)

» سرویس: سیاسی - سیاسی2

کد خبر: 8110-08052

جمعه ۶ دی ۱۳۸۱ - ۲۰:۰۰

حجت الاسلام علی زادسرجوابیه ای را خطاب به نماینده ی فعلی جیرفت به خبرگزاری دانشجویان(ایسنا) ارسال كرده است كه متن آن به شرح ذیل می باشد.

جوابیه ی تنظیم شده ی چندین صفحه ای ، به اسم كسی منتشر شده است كه اینك به هر دلیلی، جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی، از آن او می باشد. ای كاش در تنظیم آن دقت بیشتری مبذول می داشتند تا نیاز به ویرایش پیدا نمی كرد، امثال آنچه كه از طرف مخاطب جوابیه، ویراش شده و بعضی از آنها، در داخل قلاب[ ] تقدیم گردیده است. در هر حال صفحات مطمح نظر، حاوی موارد ذیل می باشد :

1 - اهدای حدود سی دشنام آشكار و در لفافه، به مخاطب جوابیه (زادسر).

2 - بارها به مردم عزیز جیرفت و عنبرآباد تهمت زده و توهین روا داشته اند. ای بسا كه قصد بدی نداشته اند و شاید متوجه نشده اند.

3 - توهین مستقیم و غیر مستقیم و احتمالاً بدون قصد، به ملت شریف و نجیب ایران .

4 - هتك حرمت بسیار، به ساحت شورای محترم نگهبان.

5- زیر سؤال بردن وزیر محترم صنایع و معادن.

6- متهم ساختن دولت های آقایان هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی به فراموش نمودن مردم جیرفت ،آن هم به مدت هشت سال، به خاطر لجبازی با زادسر، چونكه هر ماه جلسه می گذاشته و با مقامات دشمنی می ورزیده است.

7- تخریب چهره ی واقعی خدمتگزار دو دوره ی مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی و مخدوش نمودن صداقت و یكرنگی او كه مورد اذعان دوست و غیــــردوست در جنـاحهای مختلف، می باشد.

قبل از پرداختن به پاسخهای شفاف، مدلل و غیرقابل خدشه، به بیست و سه(23) بند موجود در جوابیه ی مذكور، مستندات مطالب شش گانه ی فوق را مطرح می كنم.

1-1-) دشنامهایی كه در متن نوشته ای كه به امضای ایشان رسیده است و مستقیم و یا با كنایه، نثار نماینده ی دو دوره ی مجلس شورای اسلامی شده است، اگر چه تشریح آنها احتمالاً خالی از اشكال نباشد ولی ذكرشان ضـروری به نظر می رسد، عبـــارتنـــد، از :

1- بهترین پاسخ را به نامبرده سكوت و خاموشی می دانستم، 2- ذاتاً قیم مآب، 3- ناآرام كننده، 4- متشتج ساز، 5- مأیوس گردان، 6- گل آلود كننده ی آب، 7- جوساز، 8- درغگو (حداقل سه مرتبه)، 9- ناعاقل، 10- غیربالغ، 11- دروغ ساز تبلیغاتی، 12- جوش زن، 13- جیب خالی و پزعالی، 14- دشمن ساز، 15- بی خبر، 16- عقب افتاده، 17- دگم اندیش، 18- ابطال كننده ی انتخاباتهای سه دوره ی حوزه ی انتخابیه ی جیرفت، 19- پرونده ساز، 20- ظالم، 21- بی برنامه، 22- نامدیر، 23- مزاحم، 24- دخالت كننده در كار دیگران، 25- شتاب زده، 26- عدو، 27- تهــدید كننده، 28- بی منطق، 29- بی هدف، 30- خانمانسوز، 31- متقلب، و . و .،.

حال تصور بفرمایید كه از موضع رقیب انتخاباتی و در سطح شهرستان جیرفت طی سالهای سال، چه شیوه و ادبیاتی را، راجع به خدمتگزار واقعی مردم در مجلس، به كار می گرفته اند، خدا می داند و بندگانش در شهرستان، كه در وقت پاسخ دادن به بیست و سه بند پاسخنامه ای را كه ملاحظه فرموده اید، به مصادیقی مستند اشاره خواهد شد.

1-2-) الف؛ در تمام متن نامه ی ارسالی نماینده ی سابق مجلس به رئیس جمهور محترم، كوچكترین تعرضی حتی به شخصیت حقوقی جناب آقای دكتر ! به عنوان نماینده نشده است. چه رسد به این كه بخواهد شخصیت حقیقی وی و مسائل شخصی زندگیش را مخدوش بگرداند. زیرا رفع نواقصی شبیه آنچه كه در نامه ی مطمح نظر ذكر شده اند، وظیفه ی قانونی نماینده ی مجلس نیست. بر همگان روشن است كه رفع مشكلات و تأمین كمبودها بر عهده ی دستگاه اجرایی كه دولت است می‌باشد نه مجلس . ولی جناب آقای دكتر !، هر نـــاسـزا، فحش و تهمت و افتـــرایی را كه در دوران تبلیغات انتخاباتی در سطح شهرستان جیرفت نثار زادسر می‌فرموده‌اند، بدون كم و كاست و بلكه بیشتر در جوابیه‌اش تكرار و امضا فرموده است و حتی یك كلمه حرف جدیدی كه قبلاً در صحبتهای انتخاباتی خود مطرح نكرده باشد، ارائه نفرموده است. و متأسفانه شخصیت حقوقی، حقیقی، و حــوزوی، جبهـــه ای، خـــانوادگی، دانشگاهی، اجتماعی، سیاسی، نوشتاری و گفتاری و . و . و مسائل زندگی شخصی ! زادسر را با بدترین صورت محتمل، ملكوك ساخته و غیرواقعی ترسیم نموده است. مطمئناً در ادامه صدق این ادعـــا را تصدیق می فرمایید. مشروط به این كه مرحمت فرموده و كمی حوصله به خرج بدهید.

در نامه ی مورخ 10/8/81 زادسر، به جناب حجه الاسلام خاتمی ریاست محترم جمهوری، هیـــچ گونه اشاره ای به اسم ایشان نشده است، چون كه اصلاً ربطی به عملكرد نماینده ی میان دوره ای جیرفت در مجلس ششم نداشته است و چرا جناب ایشان آن نامه را برنتابیده و چنین نوشته ای را امضاء كرده است!؟ معلوم نیست. اگر گله و شكایتی هم بوده كه بوده است، از مقامات اجرایی و برگزار كننده ی انتخابات دوره ی ششم و میان دوره ای آن بوده است.

در مقدمه ی آنچه كه با امضای وی از خــــروجی تلكس خبری « ایسنا » ، چنین آمده است : « اینجانب محمد فرخی . . . بهترین پاسخ به نامبرده را (زادسر) سكوت و خاموشی می دانستم، كما اینكه اكثریت قریب به اتفاق نخبگان و فرهیختگان و قاطبه ی مردم جیرفت بزرگ نیز بر همین عقیده اند » .

و چه تهمتی از این بالاتر و كدامین هتكی از این بزرگتر را می شود در حق یك ملتی روا داشت كه فقط هشت سال، رسمی و قانونی توانسته اند امانت بزرگ خودشان را به علی زادسر بسپارند. آیا آنان جواب زادسرِ را خاموشی می دانند؟!.

ب؛ در بند دوم جوابیه آمده است: « . . . راهبرد دیگری را اتخاذ نمایید، چون مـــردم جیـــرفت . . .» ، و اهل فن می دانند كه معنی این كلمات و آن عبارت چیست؟ (!) یعنی زمانی كه زادسر نماینده بوده است. آن مردم عزیز و با شخصیت و شخیص دارای این صفات نبوده اند (!) و حالا كه عنوان پرافتخار نمایندگی و قدرت كرسی متعلق به جیرفتیان و عنبرآبادیان در مجلس به هر نحوی از آنِ جناب ایشان و در اختیار او قرار گرفته است، مردم جیرفت به رشد و تعقل و آگاهی و معرفت دست یافته اند و دیگر تابع جوسازی تبلیغات آنچنانی قرار نمی گیرند (!!).

صاحب این قلم از بابت این جسارت و توهین بزرگ، رسماً از مردم جیرفت و عنبرآباد، پوزش طلبیده و صمیمانه و غمگنانه تأسف و تأثر خودش را به محضر مبارك و شریفشان تقدیم می دارد.

ج؛ در بند هجدهم آورده شده است : « . . . جنابعالی(زادسر) با این رفتارتان مردم جیرفت را در تاریخ و در پیشگاه سایر مردم ایران و استان به عنوان متخلف ترین آدمها معرفی كردید . . . .» .

و این در حالی است كه با تجربه به دست آمده است كه معمولاً حقایق با گذشت زمان حقانیت خود را ثابت می كنند و كم و بیش در تاریخ خود را ثابت كرده و خواهند كرد. مطمئناً تاریخ، كیفیت برگزاری انتخاباتهای دوره های دوم، سوم و ششم مجلس شورای اسلامی را در حوزه ی انتخابیه ی جیرفت برای آیندگان تبیین خواهد ساخت و نسلهای كنونی هم در جیرفت و استان كرمان، به خوبی همه چیز را می دانند. دلایل مستند، قانونی و غیر قابل خدشه ی ابطال سه دوره ی محل بحث مخصوصآ دوره های سوم كه فرمانداری را به آتش كشیدند و ششم را كه عامو زاده ی ( پسر پسرعمو )، جناب دكتر آن را بر گزار فرموده است !، بر همگان روشن است. زادسر مگر چكاره بوده است كه بتواند انتخابات باطل كند؟! آنهم سه دوره ( ! ). به راستی كه چه قـــدرتی برای زادسر قائل هستند. و آنان كه ریز آن علتها را می جویند، لطف كرده و در مركز كشور به شورای محترم نگهبان و در استان و شهرستان هم به مقامات مربوط كه كه معرف حضور همگان هستند مراجعه فرمایند.

آنچه مسلم است این است كه احدالناسی در هیچ كجای دنیا و ایران مردم جیـــرفت را متخلف ندانسته و نمی داند. بلا نسبت مردم جیرفت، دور است از شأن مردم جیرفت. كیست كه نداند اگر خدای ناكرده تخلفی صورت بگیرد به دست مقام داران و قدرتمندان به وقوع می پیوندد !. و . و .،.

1-3-) در ادامه ی بند هجدهم مكتوبی كه به اسم یكی از نمایندگان دوم خردادی مجلس ششم، انتشار یافته است آورده شده است كه : « . . . . جنابعالی (زادسر) قبل از اینكه نمـاینده ی جیــرفت شوید حتی در یك اداره ی پنج نفره كارمند نبودید تا برسد به اینكه مدیر یك اداره ی چهارنفره باشید، طبیعی است كه كسی حتی یك روز مدیریت نكرده و جایی را اداره ننموده است وقتی نمــاینـده می شود هرگز نخواهد توانست اقدامی اساسی و اصولی انجام دهد. . . . .،».

بر اساس این منطق ، ملت عظیم الشأن ایران كه اطاعت بی چون و چرا از آن حضرت امام خمینی (ره)، كرده و اكثریت قریب به اتفاق مقامات محترم جمهوری اسلامی و نمایندگان ادوار متعدد مجلس كه سابقه ی مدیریتی نداشته اند و مسؤولیت قبــــول كرده اند، همگی محكومند(!). بنده از ساحت مقدس آنان پوزش می طلبم.

ظاهراً جناب ایشان از مطالعه ی وظایف نمایندگی كه در قانون اساسی و آیین نامه ی داخلی مجلس شورای اسلامی كه به صورت برجسته و شفاف مشخص شده است غفلت كرده اند و متـوجه نشده اند كه سابقه ی مدیریتی داشتن، جزو شرایط نماینده ی مجلس شدن نیست. زیرا در آنجا اصلاً مدیریتی در كار نیست. نماینده ی مجلس در حقیقت آینه ی تمام نمای منتخبینش به حساب می آید و به مثابه چشم، گوش و زبان مردم ایران و مردم حوزه ی انتخابیه اش به شماره می رود و اهم وظایف او عبارت است از: تصویب قانون خوب برای كل كشور، نظارت دقیق بر اجرای قوانین مصوب مجلس و انتقال مشكلات و معضلات جای جای كشور خصوصاً حوزه انتخابیه ی او به مقامات ذیربط.

كیفیت نمایندگی و چگونگی پی گیری ها و تلاشهای؛ امنیتی، عمرانی، فرهنگی سیاسی و . و . زادسر در حوزه ی انتخابیه، استان، كشور و حتی در خارج از ایران، بر ملت تیز بین ایران اسلامی و جیرفت ولایتمدار، رؤسای محترم جمهوری قبلی و فعلی و دیگر مقامات محترم دولت مبـرهن است و در كتـــاب « جیـرفت گنج ایران » سر فصلهای آن فهرست شده است كه دور از انتظار است كه ایشان ملاحظه نفرموده باشند. اینك كه قدرت و اختیارات نمایندگی را در اختیار دارد می تواند به همه ی آنها دسترسی پیدا كند. قریب به بیست نطق مستند، تاریخی و معروف قبل از دستور و صدهها تذكر رسمی راقم این سطور جهت رفع دهها مشكل از مشكلات عمده ی شهرستان جیرفت و شهرستانهای دیگر كشور كه توسط ریاست محترم مجلس از بلندگوی رسا و پر قدرت آن مكان رفیع قرائت گردیده است و در تاریخ مكتوب و رسمی مجلس شورای اسلامی موجود است و همچنین دهها پرونده ی پی گیریهای نماینده ی سابق جیرفتیان و عنبرآبادیان در مجلس را می تواند به راحتی در نهاد ریاست جمهوری، دفتر مناطق محروم، وزارتحانه ها، سازمانها، ادارات كل استان كرمان، استانداری كرمان و فرمانداری جیرفت و . و .، پیدا كند و مطالعه فرماید. و چنانچه ایشان چنین می كرد، ای بسا چنان مطالبی را هرگز امضا نمی فرمود و قطعاً در پیشگاه وجدان خودش تصـدیق می كرد كه برگزیده ی دو دوره ی مردم جیرفت، نه فقط در انجام وظایف دینی، ملی و قانونی اش كوتاهی نكرده است، بلكه فوق توان و وظیفه اش تلاش كرده و از جسم و اوقات فراغتش هم، مایه گذاشته است و موفقیتهای بسیار چشمگیری هم در سطح ملی ومنطقه ای داشته است . ضمن اینكه این طلبه ی بسیجی، حكم مدیریت هم دارد، آنهم چه حكم پر افتخاری، مدیریت « عقیدتی ـ سیاسی » لشكر ظفرمند 41 ثارالله، با امضای فرماندهی وقت آن سردار سرتیپ قاسم سلیمانی كه به عنوان سند افتخار در جلد سوم « خاطرات یك طلبه از جبهه های جنگ » صفحه ی یكصدوپنجاه ودو مكرر، به تصویر كشیده است. اما قضاوت راجع به اینكه اداره كردن عقیدتی ـ سیاسی لشكر 41 ثارالله آنهم در زمان جنگ، سخت تر و مهمتر است و یا سایر ادارات كه فقط باید دستور داد با خوانندگان محترم. تا آنجا كه در دوران مدیریت این وامانده از قافله ی مقدس شهداء ، لشكر ظفرمند و جنگنده ی 41 ثارالله در بخش عقیدتی و سیاسی چندین لشكر عملیاتی مطرح آن وقت، نمونه به حساب آمد. به علاوه این كه نویسنده از معنی و مفهوم « ادار ه ی چهار نفره » (!) و « اداره ی پنج نفره » (!) سر در نیاورد. شما خوانندگان محترم چطور!؟.

1-4-) در بند پانزدهم از جوابیه ای آمده است : « . . . باهمین دروغها (!) زمینه ی ابطال انتخابات را فراهم كردید، . . . » و در بند هجدهم(18)، دگرباره مرقوم فرموده اند : « ولی پرونده سازی هایی كه از طرف شما و عواملتان صورت گرفت، باعث ابطال انتخابات در جیرفت گردید . . . » ، و مجدداً در ادامه بند مزبور اینچنین از بنده و مردم جیرفت تجلیل به عمل آمده است : « چرا و به چه دلیل شش دوره انتخاباتی كه در جیرفت صورت گرفته و سه دوره ازاین انتخاباتها با ابطال روبرو شده است ؟ همه می دانند كه در ابطال این انتخابات[ها] پرونده سازی شما (زادسر) و عواملتان در جیرفت دخالت داشته و هیچ كس را مقصر نمی دانند جز شما . . .» (!)، و تجلیلشان ! از مردم جیرفت هم، قبلاً به استحضارتان رسید.

معلوم نیست كه آیا مقامات محترم شورای نگهبان در شهرستان جیرفت چنین تهمتها و . و ، عكس العمل نشان می دهند یا خیر؟.

1- 5-) زیر سؤال بردن وزیر محترم صنایع را در بند هجدهم، آنجا كه می فرمایند : « . . . دوازده سال بی برنامه گی و عدم نظارت ( زادسر فقط هشت سال نماینده مردم بوده است. هشت سال قبل از او آقای جهانگیری، وزیر فعلی صنایع و معادن نماینده ی جیرفت بوده است. و در حالی انتخابات را با اختلاف خیلی بیشتر از سی هزار رأی به رقیبش واگذار كرد ، یعنی دوازده سال در بودجه بندی [احتمالاً منظور بودجه نویسی است. بودجه ی سالیانه ی كشور]، جیرفت هیچ نقشی ایفا نكرده است .

قاعدتاً جناب وی فرصت نكرده است كه مشروح مذاكرات هشت ساله ی مجلس شورای اسلامی را حداقل راجع به مستقل كردن سازمان كشاورزی و سازمان جهاد سازندگی جیرفت را كه در سال یكهزاروسیصدوهفتاد، یعنی زمانی كه راهنما و یاور قدیمی نامبرده نماینده ی جیرفت ( وزیر فعلی صنایع و معادن) بوده است، منحل شده بودند كه با پی گیری پنج ساله ی زادسر به استقلال رسیدند و مشروح مذاكرات كمیسیونهای تخصصی مختلف مجلس را به همراه كتابهای قطور و بزرگ تبصره های بودجه های سالیانه ی كشور و كتاب ضمیمه ی آن را مطالعه بفرمایند تا تلاشها و پیشنهادات زادسر را كه در ردیف های اعتباری طرحهای ملی سراسر كشور از جمله شهرستان جیرفت؛ سد جیرفت، راه درب مزار ـ جیرفت، راه راین ـ حسیــن آبـــاد - درب مزار، راه كرمان ـ جیرفت، پایانه ی باربری، و . و . متجلی شده اند ببیند و بخواند. و گر نه بعید به نظر می رسد كه چنین ادعایی می كردند (!) و نامزد و یاور اصلی خودش را (وزیر فعلی صنایع) در انتخاباتهای متعدد زیر سؤال می بردند. كسی می گفت ممكن است كه متوجه آنها نشده باشد كه باز هم بعید است. همچنین خودش را كه فردا ممكن است نتواند در كتابهای بودجه ای كه در سالیانی كه در مجلس بوده است چیزی تحت عنوان ؛ پیشنهاد نماینده ی میان دوره ای جیرفت ارائه بدهد.

1- 6-) بسیار جالب است كه بدانید كه نامبرده در بند یك ، به نگارنده ایراد گرفته است كه چرا از قول اكثریت مردم جیرفت نوشته است، كه دولت می خواهد از مردم جیرفت انتقام بگیرد و بنده را به خاطر آن، ناعاقل و غیربالغ خوانده است. ولیكن در چندین بند از پاسخنامه اش خواسته و یا نا خواسته ادعا كرده است كه دولت و مقامات جمهوری اسلامی جهت مقابله با زادسر، در حقیقت از مردم جیرفت انتقام گرفته اند. زیرا به خاطر زادسر و برخوردها و . و .، ایشان، مسؤولین كشور هیچ كاری برای جیرفت انجام نداده اند. (!) لطفاً بندهای دوم، هفتم و هجدهم جوابیه ی وی را ملاحظه بفرمایید. و این همان شعار معروف هشت ساله ی ایشان و دوستانش است كه دهها هزار نفر از شهروندان جیرفتی هزاران بار در صدها مجلس، محفل، مدرسه و سخنرانی از زبان اینان شنیده اند و پاسخ زادسر را هم مبنی بر دفاع از دولتمردان جمهوری اسلامی، استماع فرموده اند كه گفته است؛ این حرف را نزنید كه دولت با زادسر بد است، در نتیجه به جیرفت خدمت نمی كند، مقامات ما كه مسلمانند، كافرها نیز برای دشمنی با یك نفر، از یك ملت انتقام نمی گیرند. بر فرض اینكه بعضاً با زادسر مخالف هم باشند، با جیرفت و مردم كه مخالف نیستند. و عجیب اینجاست كه از سال یكهزاروسصدوپنجاه ونه تا این لحظه حاكمیت مطلق جیرفت در دست گروه این ها بوده و هست، به غیر از دو یا سه مقام و مدیریت، كه مدیریتشان به عمران و آبادانی ربطی ندارد. و بعد از دوم خرداد هم كه خویش نزدیك نماینده ی میان دوره ای به اصطلاح دوم خردادی جیرفت، فرماندار دوم خردادی جیرفت می باشد. هیچ كاری هم كه واقعاً كار باشد، انجام نداده اند.

حالا در نیمه ی ششمین سال حاكمیت دوم خردادیها و بیست وچندمین سال تسلط مطلق گروهشان بر شهرستان جیرفت، می خواهند داغ ننگ عدم موفقیتشان را بر پیشانی زادسر بچسبانند و تمام كاسه و كوزه ها را بر سر زادسر بشكنند(!). انگار كه دیـــوار كوتـــاهی را پیدا كرده اند. اینهم یكی دیگر از عجایب روزگار غریب ما می باشد. آری؛ فقط و فقط دو دوره، نماینده ی مجلس هم خط این جماعت نبوده و اتفاقاً هر كار مهم و قابل توجهی كه انجام شده و مورد بهره برداری مردم قرار گرفته است آنهم در ابعاد گوناگون؛ در همین هشت سالی بوده است. اگر قبول ندارند، مستند و با ارایه ی مدارك رسمی و قانونی اعلام بكنند تا مدعی این ادعای بزرگ و مهم، مستند و با ارائه ی مدارك، مدعای خویش را به اثبات برساند.

اینك سر فصلهای برخی از كارهای مهمی كه با پی گیری یكی از بندگان مسكین، توسط دولتهای جمهوری اسلامی از دهم خرداد ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و یك الی ششم خرداد ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و نه انجام شده است را از نظر مباركتان عبور بدهید تا حقایقی را كه برای مردم منطقه روشن است برای شما خوانندگان محترم هم روشن بشود و بدانید كه زادسر چه شاهكاری كرده است. یعنی در حقیقت بنده از هشت سال، چهار سال وكالت كرده ام و اینهمه موفقیت داشته ام، حالا، تصور بكنید هشت سال وكالت را دولتی های دوم خردادی كه اصلاً ما را به رسمیت نشناختند. اگر كاری هم انجام می شد و البته كه می شد، از ترس بلند گوی پر قدرت و رسای مجلس شورای اسلامی بود كه در اختیار زادسرجیرفتی قرار داشت. حالا بخوانید فهرست كوتاهی از خدمات بسیار جمهوری اسلامی را به مردم جیرفت:

مردم جیرفت و عنبرآباد، در روزگاری طوق زیبای وكالتشان را به گردن زادسرانداختند كه جیرفت، جیرفتی بود ناامن، بی راه و بد جاده، كم مدرسه و فراموش شده، سیل زده و پردغدغه، و در سطح كشور، بیشترین روستاهای بی آب بهداشتی، بی راه، بی مدرسه، بــی بـــرق، بـی تلفـن و بی مسجد، متعلق به جیرفت بود. تا آنجا كه معاون عمرانی وقت وزارت كشور، در سال یكهزاروسیصدوهفتادویك پس از بازدید از سطح شهر، به اینجانب گفت: زادسر، من فكر می كردم كه جیرفت شهر است ! آباد است ! جیرفت به « هند ایران » معروف است، این چگونه شهری است؟! اینجا به روستا بیشتر شباهت دارد تا به شهر! .

آری؛ هم اكنون پاره ای از نابسامانیهای شهرستان جیرفت را برایتان حكایت می كنم تا با ذكر اوضاع آن روزگار، خاطر شریفتان را به تبلیغات آنچنانی كه زادسر را، باعث محرومیت منطقه و مسؤول عقب ماندگی جیرفت، معرفی می نماید، جلب ساخته و ضمناً جوانان فعلی هم بتوانند نمایی از واقعیتهای گذشته ی شهرستان را در ذهن مباركشان به تصویر بكشانند و بدانند كه با ابـــزار تبلیغـاتی و . . . می شود حق را باطل، خادم را خائن، مظلوم را ظالم ، دوست را دشمن و . و . و بالعكس، جلوه داد. این نكته ی مهم را نیز در نظر بگیرید كه امثال پی گیری های انجام شده، هیچ كدامشان جزو وظایف قانونی هیچ یك از نمایندگان مجلس نبوده و نیست.

الف ـ امنیت شهرها و روستاها؛

قطعاً جو رعب و وحشتی كه از شرارت اشرار شریر در سطح شهرها و روستاهای جیرفت، بر روح و روان اهالی شریف و عزیز مناطق یاد شده، چیره و مستولی بود، از خاطر مبارك همه ی مردم عزیز جیرفت و عنبرآباد، محو شدنی نیست و به یاد دارند كه چه اوضاع وخیم و دهشت زایی بر جیرفت و جیرفتیان، سایه افكنده بود و عصیان و خفقان را تا به آنجا رسانیده بود، كه مردم صبور عنبرآباد را به طغیان واداشته بود و عزم را جزم كرده بودند تا علیه ناامنیهای منطقه، دست به راهپیمایی بدون مجوز بزنند. تنها خواسته ی به حق آنان در آن مقطع، فقط و فقط، ایجــاد امنیــت بود و بس. البته بعداً احــداث پــل مهم و استراتژیك دریاچه ـ عنبرآباد، نیز اضافه گردید كه ، به هر دو خواسته دست یافتند. اگر چه هنوز نمی توانند از روی پل ساخته شده عبور بفرمایند(!). و حل مشكلات ناامنی و برقراری نعمت بزرگ امنیت و آسایش در مناطق جیرفت كه به دستور فرماندهی معظم كل قوا،و همت و فداكاری لشكر ظفرمند 41 ثارالله صورت گرفت. بیت الغزل دوران نمایندگی زادسر و یكی از شاهكارهای بسیار بزرگ خدمتی جمهوری اسلامی در آن دیار به شمار می آید.

ب ـ راههای بین شهری و روستایی؛

جاده های مهم ؛ 1- جیرفت ـ كرمان، 2- جیرفت ـ كهنوج ـ بندرعباس، 3- جیرفت ـ بم، 4- جیرفت ـ بافت، 5- جیرفت ـ بلوك ـ فاریاب ـ كهنوج، 6- جیرفت ـ اسفندقه، 7-جیرفت ـ مردهك، 8- جیرفت ـ كویزـ استارم ـ كلجك ـ نرگسان، و جاده های؛ 9- جیرفت ـ دوبنه ـ چمن ـ حسین آبادزیركی، 10- جیرفت ـ هوكرد، 11- جیرفت ـ باغباغوییه، 12- جیرفت ـ میجان، 13- جیرفت ـ حیشین، 14- جیرفت ـ گمركان، 15- جیرفت ـ دوساری،16- عنبرآباد ـ نُه بنی ـ سلمان آباد، 16- عنبرآباد ـ خیرآباد ـ پاتلی، 17- جیرفت ـ گرم سالاررضا، و جیرفت . . .، از زحمات شبانه روزی، پی گیریهای ممتد، نظارت و بازدیدهای مكرر نماینده ی دوره های چهارم و پنجم مردم جیرفت در مجلس خاطره ها و حكایتها دارند كه غیر قابل انكار و نسیان هستند. و بهترین مصّداق و تأیید كننده هم، خود مردم تیز هوش و منصف مناطق یاد شده هستند. هر كس باور ندارد برود و از خود آنان سؤال بفرماید و مدارك مستندش را هم از نویسنده طلب نماید.

توجه شما خوانندگان نجیب را به این نكته جلب می نمایم كه آنچه را كه در بخشهای مختلف به محضر مباركتان تقدیم داشته و می دارم، صد در صد با پی گیری های زادسر و توسط دولت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است و اسناد معتبر و غیر قابل خدشه ی آنها نیز، نزد اینجانب محفوظ و مضبوط است و اگر بعد از تاریخ اول آذر ماه هفتادوشش بعضی از آنها در روزگار حكمرانی دوم خردادی ایشان به بهره برداری رسیده اند دلالت بر پی گیریهای فرماندار نمی كند اگر چه وظیفه ی اصلی و قانونی هر فرمانداری بوده و هست و ای بسا جناب فرماندار برای تكمیل و اتمام برخی از آنها اقداماتی هم كرده باشد. یعنی چنانچه غیر از شخص مذكور، كس دیگری، هر كس، تأكید می كنم هركس دیگری، فرماندار جیرفت بود، آن طــرحها به پایان می رسید و مورد استفاده ی مردم قرار می گرفت، ای بســا مــاهها و بلكه ســالهـا زودتر، از جمله؛ پل حیاتی عنبرآباد.

طرحهای مهم و سرنوشت سازی از قبیل؛ (1) مدرسه سازی ،(2) احداث فرودگاه (3) راه اندازی كارخانه ی كنسانتره ی گریپ فروت،(4) كارخانه ی پنیر، (5) ساخت راهها، (6) تأمین آب (7) برق، (8) احداث كناره بندیهای سواحل شرقی و غربی رودخانه ی پرقدرت و ویرانگر هلیل رود جیرفت، (9) تأسیس شهرداریهای جبالبارز (10) ساردوییه، (11) اصلاح و تعریض خیابان طالقانی جنوبی،(12) تهیه ی اتوبوسهای واحد شهرداری جیرفت (13) آسفالت خیابانهای مهم و بزرگ شهر جیرفت و (14) خیابانهای اصلی محمدآباد و (15) سقدر (16)حیاط بسیاری از مدارس، و . و . تا برق كشی داخل تونلهای سیزدگانه ی(17) جاده ی مهم و استراتژیك، كرمان ـ جیرفت ـ بندرعباس و . و . از زادسر داستانها در سینه دارند.

ج ـ احداث فرودگاه؛

به فضل الهی و با اطمینان خاطر در محضر شریف مردم عزیز ایران و شما خوانندگان محترم ادعا می كنم كه احداث فرودگاه جیرفت هم یكی از شاهكارهای مهم، تاریخی دوران وكالت زادسرجیرفتی می باشد كه بر لوح خدمات بسیار دولت جمهوری اسلامی ایران، طی هشت سال خدمتگذاری نامبرده، نقش بسته است و صحت این مدعی را اهل فن كه سهمی از انصاف برده باشند، اذعان خواهند كرد. و دلایل آنهم بر همگان روشن است كه چند دلیل آن را متذكر می گردد:

الف) مطابق قانون، حداقل فاصله ی مكانی بین دو فرودگاه استاندارد و رسمی، یكصدوپنجاه كیلـومتر می باشد، و مسافت بین جیرفت و بم كمتر از رقم تعیین شده است و از طرفی بنا بر ادعای مسئولین وقت استان كرمان، احداث فرودگاه جیرفت، هیچ گونه توجیه اجتماعی، فنی و اقتصادی، نداشت. و با شدت تمام با ساخت آن مخالفت می كردند. آری؛ فرودگاه مذكور ساخته نشد مگر با قدرت نمایندگی جیرفتیان كه به امانت در نزد زادسر قرار داشت.

د ـ آب شرب هفتاد هزار نفر شهروند مطلوم جیرفتی و ساكنین محروم روستاهای شهرستان جیرفت.

قبل از اینكه چگونگی تامین آب آشامیدنی بهداشتی روستاهای شهرستان را همانند: سقدر، مسكون، دوساری، جهادآباد، میثم آباد، شهرك آزادگان، و . و، دلفارد، ساردوئیه، كوگوئیه، و . و، دولت آباد اسفندقه و . و، را برایتان شرح دهم، بخوانید ماجرای غریب آب شرب قریب به هفتادهزار نفر از شهروندان محترم شهر جیرفت را!؟.

تا قبل از نمایندگی زادسر، به غیر از فرماندار آن زمان و نماینده ی وقت جیرفت و مدیرعامل شركت آب منطقه ای كرمان و آقای استاندار وقت استان كرمان كه بنا بر مسؤولیت هایی كه عهده دار بوده اند ، و قطعاً از این فاجعه ی انسانی در جیرفت، مطلع بوده اند، هیچ كس دیگری از شهروندان غریب جیرفتی از جمله ی آنان زادسر، از این واقعیت شرم آور كه همانا غیربهداشتی بودن آب شرب شهروندان جیرفتی می باشد اطلاع نداشت و خداوند علیم و حكیم خوب می داند و همچنین بچه های زحمتكش آب منطقه ای كرمان و احتمالا خبرنگار محترم «حدیث كرمان» به خوبی واقف هستند كه جهت تامین آب شرب جیرفتیان عزیز، زادسرجیرفتی چه خون دلها كه نخورد و چه سختیها كه نكشید تا بالاخره پس از گذشت سالهای سال شهروندان عزیز جیرفتی از نعمت بزرگ و غیرقابل شكر آب آشامیدنی بهداشتی و سالم برخوردار شدند. تنها این نكته را یادآور می شوم كه در اثر پشتكار و پی گیریهای ممتد و بی حد و حصر زادسر، آقای مدیر عامل كه جانش به لبش رسیده بود. دست به اقدامی نا موجه زد،ولی سرانجام آب شرب بهداشتی مخازن بزرگ آب شهر جیرفت در ماه های نخست سال یكهزار و سیصد و هفتاد و چهار، وارد شبكهی آب رسانی شهر جیرفت شد.

و راجع به تامین آب شرب مناطق دیگری كه اشاره شد، تنها به ذكر نكته ای راجع به آب سقدر بسنده می نمایم و بیش از این سرتان را به درد نمی آورم: در جلسه ای كه به درخواست زادسر و با حضور رئیس دفتر امور مناطق محروم ریاست جمهوری، معاون وقت عمرانی استانداری كرمان و رئیس وقت جهاد سازندگی استان كرمان برگزار گردید، برای اولین بار و تا این لحظه آخرین بار قلب نگارنده درد گرفت. ولیكن به فضل پروردگار، اعتبار مورد نیاز اجرای طرح آب رسانی به سقدر را تأمین كرد وسقدریان را به آرزوی چهل و چند ساله و به حقشان رسانید و به قول برخی از سقدری های عزیز، زادسر دین خودش را به سقدری ها ادا كرد و حل مشكل آب به غیر از ساخت مسجد كناره جاده و . و .، می باشد.

راجع به طرحها ی مهم دیگری همچون : پایانه ی باربری كه انصافاً كه یكی دیگر از شاهكارهای دوران نمایندگی نگارنده می باشد. راه اندازی شبكه های سوم و چهارم سیمای جمهوری اسلامی، تا آنجا كه اولین شهرستانی كه از این نعمتها در استان كرمان برخوردار شد، جیرفت است. و راه اندازی ایستگاه پر قدرت تلویزیونی شهید شهسواری دشت جیرفت كه اینك مردم می توانند برنامه های استانی را از مركز كرمان دریافت نمایند .

پی گیری انواع مشكلات اقشار مختلف مردمی كه از سراسر ایران می آمدند، توسط نماینده ی سابق مردم جیرفت و عنبرآباد در دفتر ملاقات نمایندگان مجلس . صدها مدرك و سند معتبر دال بر اثبات این مدعی قابل ارائه می باشد و شاهدان زنده هم جهت تأیید این مطلب، خود عزیزان شاغل در مجلس هستند كه زحمات فراوانی از ناحیه ی اینجانب متحمل شده اند كه خداوند از همه ی آنان قبول كند .

شرح سخنرانیهای نگارنده در جمع نمایندگان پارلمانی یكصد و دو كشور جهان در دهلی نو و در جمع دانشمندان و شاعران كشور بنگلادش در داكا، و مذاكرات مفصلش با رئیس و اعضای كمیسیون فرهنگی قزاقستان در آلماتی و سخنرانیش در جمع شیعیان مركز تایلند در شهر بانكوك، بماند برای بعد. همچنین چگونگی بیش از چهارصد سفر رفت برگشت وی به حوزه ی انتخابیه اش جیرفت، در طول مدت هشت سال كه بنا بر مصاحبهی رسمی یكی از اعضای محترم هیات رئیسه ی وقت مجلس، ركوردار سفر به حوزه های انتخابیه، نماینده جیرفتیان می باشد. و دعوت از دهها وزیر و مقام ارشد دیگر جهت سفر به شهرستان و بازدید رسمی آنان از مناطق مختلف و محروم شهرستان و كیفیت دستور اقدام گرفتن از آنان برای رفع نابسامانیها ی جیرفت و پی گیری بعدی آنها تا حصول نتیجه، سر دراز دارد كه از حوصله نویسنده و خواننده به بیرون است و ذكر آنها در كتــاب « جیرفت، گنج ایران » آمده است.

واما پاسخ به بیست وسه بند جوابیه ی هشت صفحه ای كه با امضای نماینده ی محترم میان دوره ای جیرفت، در اعتراض به نامه ی ارسالی زادسر به ریاست محترم جمهوری، تنظیم شده است، با این شرح تقدیم می گردد كه از شماره ی یك شروع می شود و به شماره ی بیست و سه ختم می گردد.

قبل از هر چیز به استحضار می رساند كه زادسر آرزو داشته و دارد كه بتواند خود را خدمتگزار مردم، مدافع مظلومین، دشمن ظالمین، قرار بدهد. زادسر كی و كجا خود را قیم مردم دانسته و یا خدای ناكرده می داند كه او را ذاتاً قیم مآب ! معرفی می كنند.

1- فرموده اند: «آتش بس اعلام كنید» (!) مردم می دانند كه چه كسانی و با چه اهدافی بر سر زادسر آتش می ریزند و آغاز كننده و مهاجم را به خوبی می شناسند و كیفیت دفاع شخص مورد هجوم را كه بی سلاح است و مظلوم، نیز به خوبی درك می كنند و می دانند كه این گونه جنگیدن، همان نبرد تن و تانك است كه بالاخره با پیروزی خون بر شمشیر ختم شد. زادسر بنده خدا كه كاری به كار كسی نداشته است و بعد از این هم به كار كسی كاری ندارد و از این تعبیر « آتش بس » در شگفت شده است، مگر جنگ است!؟. او به هر چه تكلیفش بوده و باشد عمل كرده است و بعد از این هم چنان خواهد كرد. و سر جنگ با كسی نداشته است و ندارد. ولیكن اگر دیگران بر او و اعتقادات و مردم و دوستانش یورش ببرند، مدافع سر سخت و مقاومی بوده و خواهد بود. و فكر می كند كه به فضل الهی این ادعا و مابقی ادعاهای خودش را در مقام عمل ثابت كرده است و ثابت خواهد كرد. جرم زادسر تنها نوشتن نامه ای است كه حق مسلم او و هر شهروند دیگری بوده و می باشد، تحت عنوان: « جیرفت، در آتش خشم طبیعت می سوزد، و جیرفتیان، در چنگال تبعیض گرفتارند»، به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و بس.

در باره ی مطالب نامه ای كه اصلاً به آنها مربوط نمی شده است. جوابیه ای سر تا به پا فحش را با ایـراد اتهام های غیرقابل دفاع و اثبات و به قصد تشویش اذهــان عمومی تهیه و در سرتاسر دنیـا پخش كرده اند و بعــد هـــم می فرمایند: آتش بس اعلام كنید . خدایا شكرت، كه مدعیان طرفداری از جامعه ی مدنی و گفتگوی تمدنها ، مخالفان جنگ كه در هفته ی دفاع مقدس شاخه گل به مردم می دادند و دفاع مقدس ملت مسلمان ایران را " برادر كشی" نام نهادند و شهروند پرسشگر ، دولت پاسخگو و تبدیل معاند به مخالف و مخالف به همراه و جامعه ی چندصدایی و مجلس اصلاحات ( !! ) . و . و .، نامه ی یك شهروند معمولی را جنـــگ می دانند و پس از ریختن بمب های تهمت و شلیك توپ های افترا، خمپاره های دورغهای انتخاباتی، و چكاندن ماشه ی مسلسلهای كینه های قبل از مجلس رفتن و به خیال خودشان بكار گیری سلاح شیمیایی آپارتمان اجاره ای نماینده ی دو دوره ی مجلس و به هوا پراندن آواكس نمره ی بیستِ فرماندار دوم خردادی ! جیرفت و . و .، اعــلام آتش بس می كنند !؟. پناه بر خدا، دنیا كارش به كجا رسیده است !!.

اگر كسی از این آقای محترمی كه از جایگاه مجلس، تهمت زده و تحریف كرده است و اقدام به نشر اكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی نموده و ادعاهای جنابش از مصادیق روشن انتساب امور غیر واقع می باشد به محكمه شكایت كند، آیا می تواند ثابت كند كه زادسر سه انتخابات را باطل كرده است ؟!، زادسر دوازده سال به مردم جیرفت خیانت كرده است !؟. زادسر برنامه ی پژواك را تهیه كرده است ؟! . زادسر منزلی ( آپارتمــــان اجاره ای و دو خوابه ) به قیمت پانصد میلیون تومان خریداری كرده (!!) و . و . و مجازات قانونی نشر اكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و انتساب امور غیرواقع هم بر همگان روشن است.

بلی؛ پس از ارائه ی طریق از جایگاه یك معلم اخلاق (!) ، بیان داشته اند: « . . . از سال [یكهزاروسیصدوهفتادوچهار] تا انتخابات میان دوره ای مجلس ششم به شما(زادسر) "نه" گفتند،(مردم جیرفت) باز هم پاسخ آنها به شما "نه" خواهد بود».

از آنجا كه صحت و یا سقم این ادعــا بر مردم جیرفت كاملاً روشن است و در آینده هم آنان خودشان تصمیم می گیرند و نمی شود از طرف آنان اعلام رأی و نظر كرد، نیاز به پاسخ ندارد. اما اینكه نخبگان به زادسر تكلیف كرده باشند كه آن نامه را بنویسد یا خیر؟، و آیا دولت برای انتقام گرفتن از مردم جیــــرفت برنامه ریزی می كند یا خیر؟، نیز جوابش روشن است و قبلاً نیز اشارت رفته است.

2- فرموده اند: « . . . جیرفت در زمان شما (زادسر) فراموش شده بود . . . جیرفت در هشت سال دفاع مقدس . . . هر هفته در آن یك پروژه اجرا می شود . . . از مردم شریف ساردوئیه . . ».

یكی از عجیب ترین عجائب این جوابیه كه متأسفانه منقوش به امضای یكی از نمایندگان محترم به اصطلاح اصلاح طلب مجلس ششم می باشد و معنی بسیار بدی را در ذهنها متبادر می سازد، عبارت است از؛ شناساندن نقش مردم رزمنده و سلحشور جیرفت در دوران دفاع مقدس به این طلبه ی بسیجی !!. مثل این است كه یكی از بچه های كویر لوت كه هرگز از نزدیك دریا را ندیده و درك نكرده باشد، بخواهد برای یكی از بچه های بندرعباس و یا بوشهر و یا چالوس، دریا را تعریف و توصیف كند. ! .حقیقتاً پناه بر خدا. سابقه، نقش، خدمات، حضورگسترده ی جوانان و مردم سلحشور و شهید داده ی جیرفت و اهالی رزمنده و مجاهدفی سبیل الله پرور آن را به كسی معرفی می كنند كه از یك ماه (آبان ماه از شروع جنگ نگذشته، تا فرجام دفاع مقدس ، با سرزمین مقدس نبرد، آشنائی خاص داشته است.

ما بقی بند دوم، در بخشهای قبلی، مستند و قوی پاسخ گفته شد. ولی اگر منظور مثلاً تلفن همراه است كه اینك وزارت پست و تلگراف دنبال مشتری می گردد و حتی جهت تـرویج و فروش آن می خواهد نرخ مكالمات با آن را كاهش بدهد تا شماره های بیشتری را به فروش برساند. بعید به نظر می رسد اگر نماینده ای پیرامون آن پی گیری نكند، مثلاً حالا حالاها انجام نشود. اگر كاری برای ساردوئیه و یا هر جای دیگری انجام بشود، ما هم خوشحال می شویم مهم این است كه بشود، قطعاً وقتی جاده " گدار خیموكی " احداث بشود، زادسر هم خوشحال خواهد شد. و بهتر آن است كه اسامی پروژه هایی كه اجرا شده اند را به تعداد هفته هایی كه ادعا گردیده است، مشخصاً اعلام بكنند، تا معلوم بشود كه ساخت اولیه ی آنها از چه وقتی شروع شده است؟ و پی گیر اصلی آنها چه كسی بوده است؟. تا اگر مدارك مستند آنها در نزد زادسر وجود نداشته باشد، مخالفین ایشان هم باور بكنند و خوشحال بشوند.

3- فرموده اند: « . . . میلیاردها تومان اعتبار به این شهرستان(جیرفت) اختصاص یافت و . . . عادلانه به خسارت دیدگان پرداخت . . . مسؤولین ذیربط از شما (زادسر) شكایت خواهند كرد . . .،.

چرا از زادســر شكایت می كنند!؟، بهتر است فهرست و نشانی كامل اسامی كسانی را كه این میلیاردها تومانِ مورد اذعان قرار گرفته شده را دریافت كرده اند منتشر كنند و در اختیار همگان قرار بدهند تا مردم جیرفت كه از بعضی پرداختها خبر دارند و برخی اشخاص وام گیرنده را به خوبی می شناسند به یقین برسند كه توزیع میلیاردها تومان پول بیت المال متعلق به خودشان، عادلانه به مصرف خسارت دیدگان واقعی از خشكسالی كه زادسر هم نمی تواند برای از بین بردنش ادعایی نعوذبالله، داشته باشد. مگر شایعه سازان حرفه ای . . . !. خدا كند كه مقاماتی كه افراد را برای اخذ وام به بانكها معرفی كرده اند، از زادسر شكایت بكنند.

4- فرموده اند: « . . . شما (زادسر) با اینكارتان . . . باید پاسخگوی آنان باشید.» (!) بنده به فضل خدا یكی از دوستان، یاران، گمنام امام زمان علیه السلام و تمام رده های نیروی زحمتكش انتظامی و . و . در جیرفت و كرمان و كشور بوده و هستم و خواهم بود، و این مطلب را جمله ی آن عزیزان در طول سالیان سال، از خدمتگزاری زادسر تجربه كرده و باور دارند و می دانند كه « اثبات شیء، نفی ما عدا نمی كند ». اگر جملات نامه ی تاریخی زادسر را به رئیس جمهور محترم كه عبارتند از: « اشرار مسلح دگرباره دست به شرارت زده اند. و، سرقتهای خانگی و خیابانی چنـــد بــرابــر شده است » را بادقت ملاحظه كرده بودند این گونه نوشته ای را امضا نمی كردند.

5- «اقرار عقلاء علی انفسهم جائز»، شاهد از غیب رسید!. حرف مردم هم همین بوده است كه جناب ایشان در بند پنجم جوابیه ی تنظیمی و ارسالی، معترف به آن شده است و ســـرقت و نـــاامنــی را رسمـــاً اعلام كرده است. و اگر منكر می شود چه پاسخی را راجع به ناامنی هایی كه طی همین روزهای اخیر صورت گرفته است ( در تاریخ های 2/9/1381 و 7/9/1392 در روستاهای سرونی علیا از توابع بحش مركزی جیرفت و خضرآباد از توابع بخش بزرگ عنبرآباد به وقوع پیوسته اند ) به مردم جیرفت و عنبرآباد ارائه می دهد؟.

6- چنانچه در بند ششم جوابیه ای كه امضاء فرموده اند، با صداقت تمام مرقوم می فرمودند كه آن مطلبی را كه برخی از نشریات محلی از قـــول مـــن راجع به " استـــان شـــدن جیـــرفت ظــرف مـــدت یكســـال "چاپ كردند از توان من خارج است و یك شعار تبلیغاتی بیشتر نبوده است. مردم بیشتر می پسندیدند تا بعد از شش ماه از استمهال گذشته، بحث استان خراسان را . . . (!!). خراسان كه خودش استان هست و مركز آن هم مشهدالرضا (ع) است. آن بیست وشش نماینده ی محترم دسته جمعی هم چنین ادعایی را مطرح نكرده اند. تازه راجع به تقسیم استان خراسان به چند استان. چه رسد كه یكی از آنها قاطعانه استان شدن شهر خودش را تعهد بدهد. ولی دكتر! محترم شهر جیرفت با قاطعیت تمام اعلام كرده است كه : « یك سال به من مهلت بدهید، مـــن جیرفت را استان می كنم » ( ! ).

خود این مطلب كه ایشان خود را مجبور می دید كه باید در آخرین سخنرانی انتخاباتیش به مردم جیرفت اعلام بكنند كه : « یك سال به من مهلت بدهید تا جیرفت را استان بكنم»، (!). و بعد از این همه وقت كه از استمهال او گذشته است تازه می فرمایند كه نمی شود !، نمی توانم !، مرهون وجود زادسر است.

زادسر همان زمانی كه در مجلس بود دهها بار در سخنرانیهای متعددش اعلام كرد، كه اگر دولت، جیرفت را استان بكند، برای دوره ی ششم نامزد نمی شود. و به خدا قسم كه اگر چنان كرده بودند، قطعاً كه چنین می كرد و طی یك اطلاعیه ای رسماً از نامزد دولتی ها حمایت می كرد، فردش هم برایش مهم نبود. اگر اینك مردم جیرفت دنبال استان شدن جیرفت هستند و مردم عنبرآباد منتظر شهرستان شدن عنبرآباد می باشند و حق هم دارند، نتیجه ی آن قول قوی و محكم جنابش است كه « یك سال به من مهلت بدهید جیرفت را استان می كنم ».، (!). اینجا هم طبق معمول آقای دكتر!، زادسر بدهكار شده است، خدایا شكرت، نمردیم و این جوریش را هم خواندیم و دیدیم!!.

ادامه دارد .....

منبع :  

نوشتن دیدگاه
تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید

روز عید فطر كدورت‌ها را دور بریزید زادسرجیرفتی: مردم مسلمان با حضور یك‌پارچه در عید فطر تمام كدورت‌ها را دور ریخته و پس از یك ماه عبادت ، دل‌هایشان آماده یك زندگی مملو از معنویت و شادابی می‌شود ادامه . . . گروه استانها / حوزه همدان...

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل

در پاسخ به نامه‌ی پویش مردمی آوای هلیل تمدن های تاریخی و مانا، در کنار آب ها و رودخانه‌ها، توسط کسانی که محل استقرار خود را، موطن همیشگی برگزیده اند، ساخته، پرداخته، و عالم گیر شده‌اند. بنابراین استعمال کلمه تمدن هلیل، غلط، غیرراست، و جیرفت زدا خواهد بود. احتمالآ در خاطر مبارکتان باشد که سال های سال...

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388

جنایات سبزِ سیا،موساد،ام آی ۶، 1388 بنده‌ شك ‌ندارم ‌كه ‌جریان ‌نفاق، ‌كه ‌دست‌ نیاز به سوی ‌ترامپ ‌دراز كرده ‌است، هیچ آخوندی چه خوب و چه بد مثل خاتمی را، هیچ وقت قبول نداشته و ندارد، طراحان طرح آشتی ملی، به‌ چیزی ‌كمتر از سرنگونی نظام جمهوری ‌اسلامی ‌ایران و تسلط مجدد امریکا، رضایت ‌نخواهند...

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را

نوکر دربست ترامپ، الهی خدا بکشد تو را تو در کمین نشسته‌ای تا انتقام ناکامی‌های چهل ساله‌ات را، از تار، تنبور، وافور، کاباره، رقاصه‌ها، قمار، شراب، مستی‌ها شبانه، خوردن و بردن شاهانه، و . و ...، همه و همه را، از امام و مولا و مقتدای مؤمنان و شهیدان و آزادگان، حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی، بگیری، که مثل...

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری

بوی خوش عصیان حزب‌الله، علیه اشرافیگری قلم و بیان زادسرجیرفتی, [21.07.17 17:35] https://www.instagram.com/p/BWzzK9djf_b/ زادسرجیرفتی: از عید سعید فطر و شعر حماسی دکتر میثم مطیعی، و سخنان امروز نماینده محترم دانشجویان، قبل از خطبه‌های نماز جمعه، بوی خوش انقلاب و عصیان اهل ولاء، علیه اشرافیگری و کداخداپرستی استشمام می‌شود. به گمانم طولی نکشد که شعار "روحانی امریکایی،...

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره

به امید تودهنی زدن به ترامپ بدکاره ما که جزو انقلابیان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، به راه، آمان و اهدافمان، آگاه، مؤمن، مصمم و جدی بودیم، و اکنون نیز، و تا زنده هستیم ان‌شاءالله چنینیم. بنده و مانند نگارنده، یقین و ایمان داشتیم که شکنجه دیدن در راه خدا، ثواب دارد، سرباز امام زمان علیه‌السلام...

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش

امریکا که ایران نیست که رئیس جمهورش امریکا که مثل کشور ما که نیست که رئیس جمهور بتواند حتی خدای‌ناکرده ساز مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران را هم، کوک کند. یا عناصر مخالف اصل نظام را، مسؤولیت بدهد. یا مقابل حکومت پنهان (رهبری) امریکا بایستد، هرگز، کما...

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2)

دغدغه‌هایی از فضای مجازی کشور(2) اغلاط املایی تا دلتان بخواهد. زیاد خوانده و می‌خوانیم که "خواهش می‌کنم"، را خواهشاً می‌نویسند؟ "ثانیا"، را دوماً، "ثالثاً" را سوماً، ...، "تاسعاً"، را نهماً، و قس علی هذا. حالا هرچه بگویید آقا، در زبان فارسی تنوین نداریم. شما دکتر شدید، فوق لیسانس گرفتید، نماینده مجلس بوده‌اید، باید...

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان

طنز کمدین ها، و عصبی شدن اصلاح‌طلبان در استخر اختصاصی فرح دیبا در کوشک، و در حال شنا و در کمال سلامت جسم و تن، دعوت حق را لبیک گفته است، و اینک کسی نمی‌تواند به سبب مرگ اینچنینی آن مرحوم، بر نظام مردمسالاری دینی، انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای عظیم‌الشأن مدظله‌العالی، انقلابیون ولایتمدار، حزب‌الله راستین، اصول‌گرایان...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ...

بگویند ... آقازاده جاسوس است تعجب ... كسانی در انگلستان موفق شدند دكترا بگیرند كه تز دكتراشان را آنان برایشان معین كرده‌اند و اطلاعات ریز را از اینان گرفته‌اند، مثلاً گفته‌اند شما تز دكترایت را راجع به ایلات و قبایل ایرانی، شما راجع به ساخت و ساز مسكن در ایران، شما راجع به عملكرد سپاه پاسداران از...