آخر تاکی این همه تناقض گوئی واطلاعات غلط دادن به کشاورزان . پرتقالی  که می شد  در  تعطیلات عید  در اثر  کمبود  پرتقال شمال و  منع شدید واردات  قبل از عید  که سابقه نداشت  تا ده هزار تومان بفروشیم ، 1000 تا  1600 تومان  درجه یکش را  با تبلیغ سازمان بردند ومعلوم نشد در بل بشوی عید چند فروش رفت. ادامه . . .

این پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی فقط منعکس کننده دغدغه‌ی مردماست و پاسخ‌گوی نظرات آنان نیست، زیرا ایمیل رسمی ارسال کننده که باید پاسخ‌گو باشد، درج می‌شود. مدیریت

مغلطه‌گری در ناتوانی بهبود کشاورزی

Zadsar  Jun 23 at 11:10 PM

To     

a_zadsarjirofti@yahoo.com

یک پرس و جو از طرف http://zadsar.ir/ ارسال شده است.

صالح <salleh@yahoo.com>

در سالی که سپری شد ، با وجودی که  تا حدی بازار کشاورزی را می شد حدس زد و از این همه ضرر به کل محصول های منطقه  جلوگیری کرد ، ولی هیچ عملی جز چند پارچه و حرف  به رسم همیشه که بی رویه کشت نکنید ، دیده نشد و حالا که در همه محصولات  ضرر دیده ایم  با حرف های عام پسند مرهم گذاری می کنند . یکی شان  ضرر همه ساله بکار می برد که کدام سال این جوری در همه کشتی زیان دیدیم .

 معاون مسئول زراعت می گوید ما هیچ اهرمی برای کشت بی رویه نداریم و کشاورز کار خودش را می کند .

رئیس سازمان می گوید تا 25000 هکتار از کشت گوجه وهندوانه کم کردیم ومشخص نمی کند به چی اضافه کرده  است .

رئیس از بازاری بین المللی بودن محصولمان می گوید ولی  محصولمان در خود مزرعه بی صاحب و خرید می ماند .

در شرایط تحریم روسیه  و  در سقوط  بودن  پول آن کشور به کشت خیار  وادار می شویم  و تبلیغ صدور خرما می شود و  مدیر تعاون روستا می گوید تولیدها افزایش داشته است ولی موفق شدیم خرید تضمینی را  کم کنیم .

در صورتی که تولید امسال از همان اول قیمتی نداشت  ولی هزینه  سنگین تر  تولید امسال در قبال قیمت خرید مانع فروش تضمینی بود . اما همین کم شده ، چرا نابود شد و ذغالی شد و تعفنش روستاهای ذخیره کردن را گرفت .

 آخر تاکی این همه تناقض گوئی واطلاعات غلط دادن به کشاورزان . پرتقالی  که می شد  در  تعطیلات عید  در اثر  کمبود  پرتقال شمال و  منع شدید واردات  قبل از عید  که سابقه نداشت  تا ده هزار تومان بفروشیم ، 1000 تا  1600 تومان  درجه یکش را  با تبلیغ سازمان بردند ومعلوم نشد در بل بشوی عید چند فروش رفت.

نماینده هم  ده تا عدد و رقم  به خوردش کرده اند و از برنامه  هفت ساله  سازمان صحبت می کند .  سازمانی که  هر قسمتش را اداره ها  یا فرمانداری ها  و  با نفوذان  وصل به قدرت ها به میل خود اداره می کنند  ، برنامه چه معنی دارد .